• Hotline: 087-984-2273

ส่งออกข้อมูลพนักงานไปยัง excel เพื่อแก้ไข profile #เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ในส่วนของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาของพนักงานเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll และได้เริ่มใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไประยะหนึ่งแล้ว (ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าก่อนใช้โปรแกรมเงินเดือน) จากนั้นได้นำโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll มาใช้งาน และต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนในรูปแบบ text file เพื่อลดขั้นตอนการทำงานถามว่าทำได้ไหม? และหากตอนเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเราไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับการตั้งรหัสพนักงานเผื่อโปรแกรมเงินเดือนไว้ต้องทำไง? เป็นต้นว่า รหัสที่เก็บไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัส 1 2 3 เรียงกันไปเรื่อยๆ แต่เมื่อนำโปรแกรมเงินเดือนมาใช้ต้องการจัดกลุ่มรหัสพนักงานใหม่ อาจเป็น 58001 หรือ 12001 เป็นต้น คำถามคือเราจะเปลี่ยนรหัสพนักงานที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัสใหม่ได้ไหม? 

แอดมินขอเคลียร์ทีละประเด็น ตอบกันทีละคำถาม และสุดท้ายเราจะได้ทราบว่าการส่งข้อมูลพนักงานออกไป excel เพื่ออะไร? แอดมินอยากให้ผู้ใช้งานเข้าใจภาพรวมก่อน และขอไล่ตอบคำถามเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เราจะส่งข้อมูลบันทึกเวลาออกในรูปแบบ text file ได้ไหม? 
ทำได้ แต่เราจะต้องทราบ format text file ที่โปรแกรมเงินเดือนต้องการ เพื่อนำมาแต่ง text file เพื่อส่งออกจากโปรแกรม premium time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า แต่โดยภาพร่วมส่วนใหญ่รองรับทุกยี่ห้อ

2. หากเราไม่ได้วางแผนเรื่องรหัสพนักงานไว้ เช่น ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าตั้งค่าไว้เป็นรหัส 1 นายเอ 2 นายบี 3 นายซี แต่ต้องการตั้งกลุ่มเรียงรหัสพนักงานใหม่เป็น 58001 นายเอ 58002 นายบี 60001 นายซี เราจะเข้าไปแก้ไขรหัสที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้หรือไม่?
ข้อนี้ เราไม่สามารถแก้ไขรหัสพนักงานที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้ หากต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าใหม่จริงๆ เราจะต้องลบรหัสพนักงานเดิมออกและตั้งรหัสใหม่ให้กับพนักงานดังกล่าวแทน.. แต่กรณีที่เราต้องการตั้งรหัสพนักงานเพื่อนำไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานได้ที่โปรแกรม premium time ได้เลย โดยไม่ต้องลบหรือแก้ไขรหัสพนักงานในเครื่อง

และสุดท้าย.. สืบเนื่องจากคำตอบข้อสอง หากเราต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานใหม่เพื่อให้เชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนได้ในรูปแบบรหัสที่เราตั้งค่าที่ระบบใหม่ เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปลบหรือตั้งรหัสใหม่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า โดยเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานแทนการแก้ไขรหัสที่เครื่องได้เพื่อให้โปรแกรม premium time ส่งรหัสพนักงานที่เราต้องการเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนต่อไป แต่หากเรามีพนักงานหลายร้อยคน จะให้เข้าไปตั้งรหัสทีละคน กดแก้ไขข้อมูลทีละคนคงจะดูเยอะและวุ่นวายมากเกินไป เราสามารถส่งข้อมูลพนักงานทั้งหมดออกไปเป็นไฟล์ excel แล้วดำเนินการพิมพ์รหัสพนักงานเข้าไปแล้วนำเข้ากลับมาในโปรแกรมได้เลย ง่ายๆ ไม่วุ่นวายและไม่ยุ่งยาก และหากเราต้องการส่งข้อมูลออก excel ให้เข้าไปที่ "ระเบียนพนักงาน" แล้วกด "ส่งออก excel" ได้เลย และเมื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด "นำเข้าข้อมูลจาก excel" ข้อมูลที่เราแก้ไขจะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมให้ทันที แต่การส่งออก excel นี้จะทำได้เฉพาะ excel version 2007 และ 2010 เท่านั้นนะ version สูงกว่านี้เท่าที่แอดมินทดสอบยังติดปัญหาอยู่
www.charoentech.com

ข้อมูลในโปรแกรม premium time หาย

2018-10-20 20:03:42

เรากลับมาพูดถึงเรื่องปัญหาข้อมูลในโปรแกรม premium time หายกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า ข้อมูลการตั้งกะและข้อมูลส่วนอื่นๆ หาย หายชนิดที่เรียกว่าหายหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย ปัญหานี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่นานๆ ครั้งแอดมินจะได้รับการสอบถาม ถามว่าทำไมข้อมูลถึงหายไปทั้งๆ ที่เราก็ใช้งานโปรแกรมอยู่ตามปกติไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และข้อมูลหายไปแล้วเราจะกู้หรือเรียกกลับคืนมาด้วยวิธีใดได้บ้างเพราะหากจะต้องเริ่มต้นการตั้งค่ากัน

การตั้ง admin ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ series u & s

2018-10-19 22:28:41

บทความนี้แอดมินขออธิบายถึงการตั้ง admin ให้กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าซึ่งเราสามารถทำได้ไม่ยากแต่ผู้ใช้งานอาจต้องรู้รูปแบบหรือข้อจำกัดและขั้นตอนการตั้งค่าของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละรุ่นว่ามีหลักการตั้งค่าอย่างไรจึงจะทำได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้เอง บทความนี้แอดมินจึงได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้ง admin ให้ผู้ใช้งานทราบ เพื่อให้ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละ series สามารถดำเนินการตั้งค่าได้ด้วยตนเอง ข้อกำหนดพื้นฐานของเครื่องสแกนจะถูกระบุให้มี admin ได้ 5 คน แต่เครื่องสแกนบางรุ่นเรา

การบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความจำเป็นอย่างไร?

2018-10-17 22:22:56

ถามว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งหากเรามองกันที่การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบสามารถทำงานได้เอง เราสามารถเปิดเครื่องทิ้งไว้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดๆ ปิดๆ เครื่อง เนื่องจากตัวเครื่องมีระบบ standby ตัวเอง มีโหมดประหยัดพลังงาน มีระบบ sensor ที่คอยตรวจจับลายนิ้วมือหรือใบหน้าอัตโนมัติเมื่อเราต้องการใช้งานแค่เดินผ่านหรือวางนิ้วที่หัวอ่านระบบก็จะกลับมาทำงานแบบอัตโนมัติให้ทันที อย่างนี้แล้วจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า?..