• Hotline: 087-984-2273

ส่งออกข้อมูลพนักงานไปยัง excel เพื่อแก้ไข profile #เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ในส่วนของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาของพนักงานเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll และได้เริ่มใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไประยะหนึ่งแล้ว (ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าก่อนใช้โปรแกรมเงินเดือน) จากนั้นได้นำโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll มาใช้งาน และต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนในรูปแบบ text file เพื่อลดขั้นตอนการทำงานถามว่าทำได้ไหม? และหากตอนเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเราไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับการตั้งรหัสพนักงานเผื่อโปรแกรมเงินเดือนไว้ต้องทำไง? เป็นต้นว่า รหัสที่เก็บไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัส 1 2 3 เรียงกันไปเรื่อยๆ แต่เมื่อนำโปรแกรมเงินเดือนมาใช้ต้องการจัดกลุ่มรหัสพนักงานใหม่ อาจเป็น 58001 หรือ 12001 เป็นต้น คำถามคือเราจะเปลี่ยนรหัสพนักงานที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัสใหม่ได้ไหม? 

แอดมินขอเคลียร์ทีละประเด็น ตอบกันทีละคำถาม และสุดท้ายเราจะได้ทราบว่าการส่งข้อมูลพนักงานออกไป excel เพื่ออะไร? แอดมินอยากให้ผู้ใช้งานเข้าใจภาพรวมก่อน และขอไล่ตอบคำถามเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เราจะส่งข้อมูลบันทึกเวลาออกในรูปแบบ text file ได้ไหม? 
ทำได้ แต่เราจะต้องทราบ format text file ที่โปรแกรมเงินเดือนต้องการ เพื่อนำมาแต่ง text file เพื่อส่งออกจากโปรแกรม premium time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า แต่โดยภาพร่วมส่วนใหญ่รองรับทุกยี่ห้อ

2. หากเราไม่ได้วางแผนเรื่องรหัสพนักงานไว้ เช่น ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าตั้งค่าไว้เป็นรหัส 1 นายเอ 2 นายบี 3 นายซี แต่ต้องการตั้งกลุ่มเรียงรหัสพนักงานใหม่เป็น 58001 นายเอ 58002 นายบี 60001 นายซี เราจะเข้าไปแก้ไขรหัสที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้หรือไม่?
ข้อนี้ เราไม่สามารถแก้ไขรหัสพนักงานที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้ หากต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าใหม่จริงๆ เราจะต้องลบรหัสพนักงานเดิมออกและตั้งรหัสใหม่ให้กับพนักงานดังกล่าวแทน.. แต่กรณีที่เราต้องการตั้งรหัสพนักงานเพื่อนำไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานได้ที่โปรแกรม premium time ได้เลย โดยไม่ต้องลบหรือแก้ไขรหัสพนักงานในเครื่อง

และสุดท้าย.. สืบเนื่องจากคำตอบข้อสอง หากเราต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานใหม่เพื่อให้เชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนได้ในรูปแบบรหัสที่เราตั้งค่าที่ระบบใหม่ เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปลบหรือตั้งรหัสใหม่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า โดยเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานแทนการแก้ไขรหัสที่เครื่องได้เพื่อให้โปรแกรม premium time ส่งรหัสพนักงานที่เราต้องการเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนต่อไป แต่หากเรามีพนักงานหลายร้อยคน จะให้เข้าไปตั้งรหัสทีละคน กดแก้ไขข้อมูลทีละคนคงจะดูเยอะและวุ่นวายมากเกินไป เราสามารถส่งข้อมูลพนักงานทั้งหมดออกไปเป็นไฟล์ excel แล้วดำเนินการพิมพ์รหัสพนักงานเข้าไปแล้วนำเข้ากลับมาในโปรแกรมได้เลย ง่ายๆ ไม่วุ่นวายและไม่ยุ่งยาก และหากเราต้องการส่งข้อมูลออก excel ให้เข้าไปที่ "ระเบียนพนักงาน" แล้วกด "ส่งออก excel" ได้เลย และเมื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด "นำเข้าข้อมูลจาก excel" ข้อมูลที่เราแก้ไขจะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมให้ทันที แต่การส่งออก excel นี้จะทำได้เฉพาะ excel version 2007 และ 2010 เท่านั้นนะ version สูงกว่านี้เท่าที่แอดมินทดสอบยังติดปัญหาอยู่
www.charoentech.com

ความผิดพลาดเมื่อเจอสภาวะการณ์ที่มีผลต่อการทำงานของระบบ

2018-05-25 23:12:01

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือระบบไม้กั้นรถยนต์ล้วนมีจุดบกพร่องในการทำงานทั้งสิ้น (หรือเรียกง่ายๆ ว่าหากเจอสภาวะบางอย่างจะทำให้อุปกรณ์หรือระบบทำงานผิดพลาด ทำงานไม่ได้ในบางครั้ง หรือบางสภาวะการณ์อาจถึงขั้นไม่สามารถใช้งานได้เลยก็มี) เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ให้บริการต้องทราบและตัวผู้ใช้งานเองหากรู้ไว้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเลือกอุปกรณ์มาใช้งานได้.. คำถามคืออะไรแพ้อะไร อะไรไวต่ออะไร และหากไม่สามารถใช้งานระบบได้เราจะแก้ปัญหาอย่างไร? แอดมินขอสรุปเรื่องราวโดยแยกออกเป็นกลุ่มสินค้าดังข้อมูลต่อไปนี้

กำลังไฟดรอปส่งผลให้ระบบทำงานผิดพลาด

2018-05-24 22:37:57

หลายครั้งที่แอดมินเขียนบทความเรื่องไฟ drop หรือไฟไม่พอส่งผลให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทำงานผิดพลาด ไม่ทำงาน เกิดอาการรีสตาร์ตตัวเองตลอดเวลา บูทเครื่องไม่ได้แสดงโลโก้ HIP แล้วก็ดับ ซึ่งอาการต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจากระบบไฟที่ถูกส่งไปเลี้ยงเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของตัวเครื่อง เช่น เครื่องต้องการไฟ 12v แต่ไฟถูกส่งไปเลี้ยงตัวเครื่องเพียงแค่ 8v เมื่อไฟถูกส่งมาเพียงแค่ 8v แน่นอนว่าตัวเครื่องยังคงเปิดใช้งานได้แต่ไม่สามารถประมวลผลหรือดำเนินการใดใดได้ เพราะการประมวลผลจะต้องใช้ไฟ มากกว่า 8v (ช่วงการประมวลผลของระบ

การประยุกต์ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือร่วมกับระบบอื่นๆ

2018-05-23 18:29:35

หลายครั้งที่แอดมินได้พูดถึงเรื่องราวของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งได้พูดถึงรูปแบบการใช้งานและการนำเครื่องสแกนไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ การจัดการระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ซึ่งแอดมินเชื่อว่ามีผู้ใช้งานบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าเราจะสามารถนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไปใช้งานร่วมกับระบบอะไรได้อีกบ้าง? เพื่อใช้ง่ายขึ้นแอดมินจึงขอสรุประบบต่างๆ ที่สามารถนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไปสั่งงานร่วมได้ โดยคุณสมบัติหลักของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกน