• Hotline: 087-984-2273

ส่งออกข้อมูลพนักงานไปยัง excel เพื่อแก้ไข profile #เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ในส่วนของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาของพนักงานเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll และได้เริ่มใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไประยะหนึ่งแล้ว (ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าก่อนใช้โปรแกรมเงินเดือน) จากนั้นได้นำโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll มาใช้งาน และต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนในรูปแบบ text file เพื่อลดขั้นตอนการทำงานถามว่าทำได้ไหม? และหากตอนเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเราไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับการตั้งรหัสพนักงานเผื่อโปรแกรมเงินเดือนไว้ต้องทำไง? เป็นต้นว่า รหัสที่เก็บไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัส 1 2 3 เรียงกันไปเรื่อยๆ แต่เมื่อนำโปรแกรมเงินเดือนมาใช้ต้องการจัดกลุ่มรหัสพนักงานใหม่ อาจเป็น 58001 หรือ 12001 เป็นต้น คำถามคือเราจะเปลี่ยนรหัสพนักงานที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัสใหม่ได้ไหม? 

แอดมินขอเคลียร์ทีละประเด็น ตอบกันทีละคำถาม และสุดท้ายเราจะได้ทราบว่าการส่งข้อมูลพนักงานออกไป excel เพื่ออะไร? แอดมินอยากให้ผู้ใช้งานเข้าใจภาพรวมก่อน และขอไล่ตอบคำถามเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เราจะส่งข้อมูลบันทึกเวลาออกในรูปแบบ text file ได้ไหม? 
ทำได้ แต่เราจะต้องทราบ format text file ที่โปรแกรมเงินเดือนต้องการ เพื่อนำมาแต่ง text file เพื่อส่งออกจากโปรแกรม premium time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า แต่โดยภาพร่วมส่วนใหญ่รองรับทุกยี่ห้อ

2. หากเราไม่ได้วางแผนเรื่องรหัสพนักงานไว้ เช่น ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าตั้งค่าไว้เป็นรหัส 1 นายเอ 2 นายบี 3 นายซี แต่ต้องการตั้งกลุ่มเรียงรหัสพนักงานใหม่เป็น 58001 นายเอ 58002 นายบี 60001 นายซี เราจะเข้าไปแก้ไขรหัสที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้หรือไม่?
ข้อนี้ เราไม่สามารถแก้ไขรหัสพนักงานที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้ หากต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าใหม่จริงๆ เราจะต้องลบรหัสพนักงานเดิมออกและตั้งรหัสใหม่ให้กับพนักงานดังกล่าวแทน.. แต่กรณีที่เราต้องการตั้งรหัสพนักงานเพื่อนำไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานได้ที่โปรแกรม premium time ได้เลย โดยไม่ต้องลบหรือแก้ไขรหัสพนักงานในเครื่อง

และสุดท้าย.. สืบเนื่องจากคำตอบข้อสอง หากเราต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานใหม่เพื่อให้เชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนได้ในรูปแบบรหัสที่เราตั้งค่าที่ระบบใหม่ เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปลบหรือตั้งรหัสใหม่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า โดยเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานแทนการแก้ไขรหัสที่เครื่องได้เพื่อให้โปรแกรม premium time ส่งรหัสพนักงานที่เราต้องการเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนต่อไป แต่หากเรามีพนักงานหลายร้อยคน จะให้เข้าไปตั้งรหัสทีละคน กดแก้ไขข้อมูลทีละคนคงจะดูเยอะและวุ่นวายมากเกินไป เราสามารถส่งข้อมูลพนักงานทั้งหมดออกไปเป็นไฟล์ excel แล้วดำเนินการพิมพ์รหัสพนักงานเข้าไปแล้วนำเข้ากลับมาในโปรแกรมได้เลย ง่ายๆ ไม่วุ่นวายและไม่ยุ่งยาก และหากเราต้องการส่งข้อมูลออก excel ให้เข้าไปที่ "ระเบียนพนักงาน" แล้วกด "ส่งออก excel" ได้เลย และเมื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด "นำเข้าข้อมูลจาก excel" ข้อมูลที่เราแก้ไขจะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมให้ทันที แต่การส่งออก excel นี้จะทำได้เฉพาะ excel version 2007 และ 2010 เท่านั้นนะ version สูงกว่านี้เท่าที่แอดมินทดสอบยังติดปัญหาอยู่
www.charoentech.com

โปรแกรม premium time เดิมมีปัญหา การติดตั้งและเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมใหม่

2018-02-22 20:57:37

สืบเนื่องจากบทความก่อนหน้าที่แอดมินพบว่าผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าบางท่านเจอปัญหาการใช้งานโปรแกรม premium time โดยเราไม่สามารถเพิ่มเติมข้อมูลวันหยุดประจำปีลงโปรแกรม premium time ได้ หรืออาจพบว่าข้อมูลบางอย่างในโปรแกรมหายไป หรือไม่สามารถสั่งพิมพ์และส่งข้อมูลออก excel ได้ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากฐานข้อมูลของโปรแกรม premium time ได้รับความเสียหาย วิธีที่จะแก้ไขปัญหาแบบถาวรคือ.. ถอนการติดตั้งโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมใหม่.. และแน่นอนว่าเราคงต้องเริ่มต้นการตั้งค่ากันใหม่

ดึงข้อมูลด้วยระบบแลนด์ต่างจากการดึงข้อมูลด้วย flash drive อย่างไร?

2018-02-21 19:22:04

บทความนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของความแตกต่างระหว่างการดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเข้าสู่โปรแกรม premium time ผ่านระบบแลนด์กับผ่าน usb flash drive ทั้ง 2 วิธีนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร? ในส่วนของการดูแลระบบต่างกันหรือไม่? บทความนี้แอดมินจะมาอธิบายให้ทราบทั้งหมด ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเป็นที่นิยมอย่างมาก และสำหรับหน่วยงานที่ต้องการความสะดวกในการใช้งานไม่ยุ่งยากในการติดตั้งและตั้งค่ามักเลือกใช้รูปแบบการดึงข้อมูลด้วย usb flash drive แต่สำหรับหน่วยงานที่มีระบบ network อยู่แล้วก็มักเลือกใช้รูปแบบการดึงข้อมูลผ่านระบบแลนด์ 

ไม่สามารถเพิ่มวันหยุดประจำปีในโปรแกรม premium time ได้

2018-02-20 22:40:03

ล่าสุดแอดมินพบว่าผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าหลายท่านที่ใช้งานโปรแกรม premium time และได้บันทึกวันหยุดประจำปีในโปรแกรม ซึ่งตามปกติแล้วเราสามารถบันทึกวันหยุดประจำปีเข้าไปในโปรแกรมได้เลย เช่น วันปีใหม่ วันเข้าพรรษา วันพ่อ วันแม่ และเมื่อเราเรียกดูรายงานคำนวณเวลาทำงานโปรแกรมก็จะแสดงผลว่าวันที่ดังกล่าวเป็นวันหยุด จะเป็นวันอะไรก็จะบอกตามที่เราตั้งค่าไว้ รวมถึงเราสามารถพิมพ์วันหยุดประจำปีที่ได้บันทึกไว้ในโปรแกรมออกมาเป็นใบประกาศได้เลย แต่ล่าสุดแอดมินพบปัญหาการใช้งานในส่วนของการตั้งวันหยุดประจำปีที่ได้บันทึกไว้ในโปรแกรมออกมาเป็นใบประกาศได้เลย