• Hotline: 087-984-2273

เราจะแก้ไขเวลาที่โหลดจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้หรือไม่?

ปัญหาการแก้ไขข้อมูลเวลาในไฟล์ที่โหลดมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นอีกหนึ่งปัญหาค้างคาใจของผู้ใช้งานที่มีหลายสาขา และใช้วิธีดึงข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าด้วยระบบ usb flash drive ซึ่งการใช้งานรูปแบบนี้จะต้องให้ทางสาขาส่ง file ที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามาให้ (ไม่ได้ใช้ระบบออนไลน์) คำถามที่เกิดขึ้นคือทางสาขาสามารถแก้ไขไฟล์ดังกล่าวก่อนที่จะส่งมาให้เราได้หรือไม่? เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไฟล์ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกตกแต่งหรือได้รับการแก้ไขแล้ว เราจะป้องกันปัญหานี้อย่างไร? ต้องยอมรับว่าประเด็นคำถามนี้ทำให้แอดมินต้องมานั้งทดสอบอุปกรณ์ดูว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างไร?

จากการทดสอบของแอดมินด้วยการดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u (เครื่องสแกนลายนิ้วมือทุกรุ่นในซีรีย์ u จะโหลดไฟล์บันทึกเวลาในรูปแบบ excel) และแอดมินได้ทดสอบนำเข้าข้อมูลในขณะที่ยังไม่มีการตกแต่งตัวเลข และการนำเข้าข้อมูลหลังจากที่แอดมินเข้าเปิดไฟล์ excel นั้นเข้าไปตกแต่งตัวเลขแล้วได้ผลดังนี้

หากนำไฟล์ .csv (excel) ที่ได้จากการดาวน์โหลดมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าแล้วนำเข้าไปประมวลผลในโปรแกรมคำนวณเวลา premium time ผลที่ได้คือเราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่โปรแกรมได้ทั้งหมด 100% เรียกได้ว่าโหลดมาเท่าไหร่ก็สามารถนำเข้าโปรแกรม premium time ได้ทุกรายการ พร้อมทั้งยังทราบได้ว่าในไฟล์ดังกล่าวมีกี่รายการบันทึกและนำเข้าสำเร็จกี่รายการ หากมีนำเข้าไม่สำเร็จบางรายการโปรแกรมก็จะอัพเดทแจ้งให้เราทราบเช่นกัน

แต่หากนำไฟล์ .csv (excel) ที่ดาวน์โหลดมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าและมีการแก้ไขวันที่โดยผู้ใช้งาน หรือมีการเปิดไฟล์ excel ดังกล่าวเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูล เราจะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลจากไฟล์นั้นได้ ซึ่งปกติหากเป็นไฟล์ที่ไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ เมื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลโปรแกรม premium time ก็จะแสดงจำนวนรายการบันทึกทั้งหมดที่มีอยู่ในไฟล์นั้น พร้อมแสดง list ข้อมูลรายการบันทึกให้เราได้ตรวจสอบ แต่หากไฟล์ดังกล่าวได้รับการแก้ไขโปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลเป็น 0 และไม่มี list รายการใดๆ สรุปแบบง่ายๆ คือเราไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้นั้นเอง

ซึ่งไม่เพียงแค่การเข้าไปแก้ไขเท่านั้นที่ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ การเปิดไฟล์ excel ดังกล่าวแม้จะไม่แก้ไขใดๆ เราก็ไม่สามารถนำไฟล์นั้นเข้าสู่โปรแกรม premium time ได้เช่นกัน มันเป็นระบบที่ทางโรงงานสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล หากต้องการให้การนำเข้าไม่ติดขัดสามารถนำเข้าได้อย่างสมบูรณ์เราจะต้องไม่มีการเปิดไฟล์ดังกล่าว เมื่อดึงข้อมูลมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าผ่าน usb flash drive เสร็จก็ให้นำเข้าโปรแกรมทันที 

ความปลอดภัยของข้อมูลถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า หลายๆ คำถามที่เราสงสัยผู้ผลิตได้คิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว ช่วยให้เราสามารถใช้งานสินค้าได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
www.charoentech.com

ความผิดพลาดเมื่อเจอสภาวะการณ์ที่มีผลต่อการทำงานของระบบ

2018-05-25 23:12:01

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือระบบไม้กั้นรถยนต์ล้วนมีจุดบกพร่องในการทำงานทั้งสิ้น (หรือเรียกง่ายๆ ว่าหากเจอสภาวะบางอย่างจะทำให้อุปกรณ์หรือระบบทำงานผิดพลาด ทำงานไม่ได้ในบางครั้ง หรือบางสภาวะการณ์อาจถึงขั้นไม่สามารถใช้งานได้เลยก็มี) เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ให้บริการต้องทราบและตัวผู้ใช้งานเองหากรู้ไว้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเลือกอุปกรณ์มาใช้งานได้.. คำถามคืออะไรแพ้อะไร อะไรไวต่ออะไร และหากไม่สามารถใช้งานระบบได้เราจะแก้ปัญหาอย่างไร? แอดมินขอสรุปเรื่องราวโดยแยกออกเป็นกลุ่มสินค้าดังข้อมูลต่อไปนี้

กำลังไฟดรอปส่งผลให้ระบบทำงานผิดพลาด

2018-05-24 22:37:57

หลายครั้งที่แอดมินเขียนบทความเรื่องไฟ drop หรือไฟไม่พอส่งผลให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทำงานผิดพลาด ไม่ทำงาน เกิดอาการรีสตาร์ตตัวเองตลอดเวลา บูทเครื่องไม่ได้แสดงโลโก้ HIP แล้วก็ดับ ซึ่งอาการต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจากระบบไฟที่ถูกส่งไปเลี้ยงเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของตัวเครื่อง เช่น เครื่องต้องการไฟ 12v แต่ไฟถูกส่งไปเลี้ยงตัวเครื่องเพียงแค่ 8v เมื่อไฟถูกส่งมาเพียงแค่ 8v แน่นอนว่าตัวเครื่องยังคงเปิดใช้งานได้แต่ไม่สามารถประมวลผลหรือดำเนินการใดใดได้ เพราะการประมวลผลจะต้องใช้ไฟ มากกว่า 8v (ช่วงการประมวลผลของระบ

การประยุกต์ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือร่วมกับระบบอื่นๆ

2018-05-23 18:29:35

หลายครั้งที่แอดมินได้พูดถึงเรื่องราวของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งได้พูดถึงรูปแบบการใช้งานและการนำเครื่องสแกนไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ การจัดการระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ซึ่งแอดมินเชื่อว่ามีผู้ใช้งานบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าเราจะสามารถนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไปใช้งานร่วมกับระบบอะไรได้อีกบ้าง? เพื่อใช้ง่ายขึ้นแอดมินจึงขอสรุประบบต่างๆ ที่สามารถนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไปสั่งงานร่วมได้ โดยคุณสมบัติหลักของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกน