• Hotline: 087-984-2273

หมายเลขประจำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีประโยชน์อย่างไร?

แอดมินเชื่อว่าหลายท่านคงตั้งข้อสงสัยถึงเรื่องหมายเลขเครื่องที่ระบุอยู่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าว่ามีประโยชน์อะไร (หากต้องการตรวจสอบหรือแก้ไขหมายเลขเครื่องให้เข้าไปที่ เมนู > ตั้งค่า > อุปกรณ์หรือเครื่อง > หมายเลขเครื่อง) โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกเครื่องโรงงานตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้นไว้ที่เลข 1 หากเราใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามากกว่า 1 เครื่องเราสามารถเข้าไปแก้ไขเลขเครื่องสแกนได้เลย เพื่อจะได้แยกแยะได้ว่าพนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้ามาจากเครื่องไหน?

การใช้ประโยชน์จากหมายเลขเครื่อง : โดยปกติแล้วเมื่อเราดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไม่ว่าจะผ่าน usb flash drive หรือผ่านระบบแลนหมายเลขเครื่องจะติดมาด้วยเสมอ เมื่อนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปที่โปรแกรม premium time เราจะทราบได้ว่าพนักงานสแกนนิ้วที่เครื่องไหนเวลาไหนบ้าง หมายเลขเครื่องจะมีประโยชน์และเหมาะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานเครื่องสแกนมากกว่า 1 เครื่อง

แต่สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า series s เช่น cmi681s, cmi682s, cmi683s, cmi f65s, cmi f66s, cmi f68s ระบบจะไม่สามารถส่งหมายเลขเครื่องออกมาได้หากใช้วิธีดาวน์โหลดข้อมูลด้วย usb flash drive กล่าวคือแม้ว่าเราจะตั้งหมายเลขเครื่องไว้เป็นเลขต่างๆ เช่น เครื่องที่ 1, เครื่องที่ 2, เครื่องที่ 3, เครื่องที่ 4 และเครื่องที่ 5 แต่เมื่อใช้วิธีดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาผ่าน usb flash drive เราจะได้มาเพียงแค่หมายเลขเครื่อง 1 เท่านั้น โหลดเครื่อง 2, 3, 4, 5 หมายเลขเครื่องก็ยังคงเป็นหมายเลข 1 เช่นเดิม.. วิธีเดียวที่จะทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า series s แสดงผลหมายเลขเครื่องในโปรแกรมได้คือลูกค้าจะต้องใช้รูปแบบการดึงข้อมูลผ่านระบบแลนหรือผ่าน usb data link โดยโปรแกรมจะใช้หมายเลขการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือ device number แสดงเป็นหมายเลขเครื่องให้อัตโนมัติ หากเรามีเครื่องสแกน 5 เครื่องเราก็จะต้องตั้งค่า 5 device เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลจาก device ไหนหมายเลขเครื่องประจำ device นั้นก็จะติดมาด้วยนั้นเอง

แม้ว่าดูแล้วเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า series s จะค่อนข้างมีข้อจำกัดในด้านการตั้งค่าหมายเลขเครื่องแต่ระบบถูกออกแบบมาให้มีประโยชน์แอบแฝงอยู่คือ เราไม่จำเป็นต้องกำหนดหมายเลขเครื่องให้ตรงกับ device number ในโปรแกรม ในเครื่องสแกนอาจเป็นหมายเลขเครื่อง 1 แต่ในโปรแกรมอาจตั้งค่าไว้ที่ 5 เราก็ยังเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านระบบแลนได้ สำหรับเครื่องสแกนรุ่นอื่นไม่สามารถทำได้ เราจะต้องกำหนด device number ให้ตรงกับหมายเลขเครื่องที่ระบุอยู่ในเครื่องสแกนเท่านั้นจึงจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านระบบแลนได้

บทความนี้อาจดูแล้วเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ในมุมมองของแอดมินรายละเอียดเล็กน้อยพวกนี้อาจเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการใช้งานอุปกรณ์ของเราได้ เพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถที่ควรเป็น และตอบคำตอบสำหรับผู้ใช้งานบางท่านที่เจอปัญหาดังข้อมูลในบทความนี้
www.charoentech.com

ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2018-09-25 19:25:27

บทความนี้แอดมินเขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายเรื่องราวต่อเนื่องจากบทความที่แล้วสำหรับเรื่องของข้อมูลลายนิ้วมือและข้อมูลบันทึกเวลาที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 ส่วนจะอยู่ในเครื่องสแกนร่วมกันแต่มีรูปแบบการทำงานและทำหน้าที่กันคนละส่วน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้ง่ายขึ้นแอดมินจึงขออธิบายรูปแบบการทำงานของข้อมูล 2 ส่วนที่ได้กล่าวไปดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนแรกคือข้อมูลลายนิ้วมือหรือข้อมูลใบหน้า SLog ข้อมูลส่วนนี้จะถูกจัดเก็บไว้หน่วยความจำหลักเป็นข้อมูลต้นฉบับ

การลบข้อมูลพนักงานที่ลาออกไปแล้วออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2018-09-24 19:37:09

บทความนี้แอดมินขออธิบายถึงเรื่องการลบข้อมูลลายนิ้วมือของพนักงานออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าซึ่งเมื่อพนักงานลาออกไปแล้วฝ่ายบุคคลก็จะดำเนินการลบข้อมูลพนักงานท่านดังกล่าวออกจากเครื่องสแกนเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานที่ลาออกไปแล้วกลับมาสแกนหรือสามารถสแกนผ่านเข้าประตูได้อีก แต่สำหรับผู้ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าบางรายที่ใช้รูปแบบการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบแลนและมีการแบคอัพข้อมูลลายนิ้วมือพนักงานไว้ในโปรแกรมแม้จะลบข้อมูลพนักงานออกไปแล้วเราก็ยังพบว่ามีข้อมูลอยู่ในตัวเครื่อง บทความนี้แอดมินจะ

ลูกค้าติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือระบบไม้กั้นรถยนต์เองได้ไหม?

2018-09-23 21:22:32

ปัจจุบันนอกจากเจริญเทคจะจำหน่ายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้งทั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ระบบควบคุมประตู ไม้กั้นรถยนต์และระบบนาฬิกายามแล้วเรายังมีการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ผ่านหน้าเวปเจริญเทคและผ่านไลน์@ อีกด้วย ซึ่งช่องทางการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่ลูกค้าสามารถนำไปติดตั้งหรือนำไปใช้งานเองได้ เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้าและนาฬิกายาม เป็นต้น โดยทุกรายการสินค้าเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำ ให้การสนับสนุนด้านการใช้งานเพื่อ