• Hotline: 087-984-2273

การทำงานร่วมกันของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและกริ่งโรงงาน

เพื่อตอบคำถามลูกค้าหลายๆ ท่านแอดมินขอเขียนเรื่องราวการเชื่อมต่อระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเข้ากับกริ่งโรงงานอีกครั้ง ซึ่งแอดมินพบว่าปัจจุบันมีผู้ใช้งานหลายท่านต้องการนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไปใช้งานแทนเครื่องตอกบัตร แต่มีปัญหาค้างคาใจอยู่โดยปัจจุบันใช้เครื่องตอกบัตรเชื่อมต่อกับกริ่งแจ้งเตือน เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้เครื่องตอกบัตรจะสั่งงานให้กริ่งส่งเสียงแจ้งเตือน "กริ๊งงงง" ทันที เช่น แจ้งเตือนก่อนเข้างาน 10 นาที แจ้งเตือนเข้างาน แจ้งเตือนช่วงพักกลางวัน แจ้งเตือนเข้างานช่วงบ่าย แจ้งเตือนพักเบรค แจ้งเตือนตอนเลิกงาน เป็นต้น ซึ่งหากต้องการให้ระบบแจ้งเตือนทำงานเหมือนเดิมเราก็คงต้องมองหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่รองรับการเชื่อมต่อกับกริ่งโรงงานได้ คำถามจึงเกิดขึ้นดังนี้

1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าสามารถส่งเสียงแจ้งเตือนได้หรือไม่? และรองรับการเชื่อมต่อกับระบบกริ่งโรงงานไหม? หากมีจะต้องใช้รุ่นไหน?
2. ช่วงเวลาที่แจ้งเตือนสามารถกำหนดได้กี่ช่วง สงสัยว่าจะรองรับการแจ้งเตือนหลายๆ ครั้งต่อวันได้หรือไม่? เพราะโรงงานบางแห่งต้องการให้แจ้งเตือนมากกว่า 5 ครั้ง เช่น
07.50 น. แจ้งเตือนก่อนเข้างาน
08.00 น. แจ้งเตือนเข้างาน
12.00 น. แจ้งเตือนพักกลางวัน
13.00 น. แจ้งเตือนเข้าทำงานบ่าย
15.30 น. แจ้งเตือนพักเบรค
15.40 น. แจ้งเตือนหมดเวลาพักเบรค
17.00 น. แจ้งเตือนเลิกงาน

เพื่อไขความกระจ่างให้กับผู้ใช้งานและสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า แอดมินขอตอบคำถามทีละประเด็นดังนี้
1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามีระบบส่งเสียงแจ้งเตือนช่วงเวลาต่างๆ หรือไม่?.. ตอบ เครื่องสแกนทุกรุ่นมีระบบส่งเสียงแจ้งเตือน เราสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้เครื่องสแกนส่งเสียงแจ้งเตือนได้โดยให้เข้าไปที่เมนูของตัวเครื่อง (เมนู > ตั้งค่า > เสียงกริ่งหรือแจ้งเตือน) เมื่อถึงเวลาเครื่องสแกนก็จะส่งเสียงแจ้งเตือนอัตโนมัติ

2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารองรับการส่งข้อมูลออกไปยังระบบกริ่งภายนอกหรือกริ่งโรงงานหรือไม่?.. ตอบ บางรุ่นทำได้บางรุ่นทำไม่ได้ (รุ่นที่ทำไม่ได้จะส่งเสียงแจ้งเตือนแค่ที่ตัวเครื่องสแกนเท่านั้น) เราอาจต้องสอบถามความชัดเจนจากผู้จำหน่ายว่ารุ่นที่เราให้ความสนใจสามารถใช้งานร่วมกับกริ่งโรงงานได้หรือไม่? แต่โดยสรุปแล้วรุ่นที่สามารถทำได้มีดังนี้ cmi681s, cmi682s, cmi683s เป็นต้น และเครื่องสแกนใบหน้าของทาง HIP ทุกรุ่นไม่รองรับการเชื่อมต่อกับกริ่งโรงงาน

3. เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าสามารถตั้งค่ากำหนดช่วงเวลาให้แจ้งเตือนได้กี่ช่วง?.. ตอบ คุณสมบัติมาตรฐานของทุกรุ่นสามารถกำหนดได้ 24 ช่วงเวลา และสามารถกำหนดระยะเวลาในการส่งเสียงแจ้งเตือนได้อีกด้วย ต้องการให้แต่ละครั้งส่งเสียงแจ้งเตือนนาน 3 วิ 5 วิ หรือจะตั้งแบบนานๆ สัก 1 นาทีเราก็สามารถตั้งค่าได้

ประเด็นนี้แอดมินเข้าใจดีว่าเมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนจากระบบเดิมซึ่งเป็นแบบตอกบัตรมาเป็นการสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้า นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่สำหรับผู้ใช้งานเพราะรูปแบบการทำงานหรือการใช้งานของเจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนทั้งหมด ดังนั้นระบบอะไรที่เคยผูกติดไว้กับเครื่องตอกบัตรจะต้องย้ายมาใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนด้วย เพื่อความมั่นใจลูกค้าอาจแจ้งความต้องการทั้งหมดให้ผู้จำหน่ายทราบเพื่อให้ผู้จำหน่ายสามารถเลือกสรรค์อุปกรณ์ที่เหมาะสมให้ได้..
www.charoentech.com

ข้อมูลในโปรแกรม premium time หาย

2018-10-20 20:03:42

เรากลับมาพูดถึงเรื่องปัญหาข้อมูลในโปรแกรม premium time หายกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า ข้อมูลการตั้งกะและข้อมูลส่วนอื่นๆ หาย หายชนิดที่เรียกว่าหายหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย ปัญหานี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่นานๆ ครั้งแอดมินจะได้รับการสอบถาม ถามว่าทำไมข้อมูลถึงหายไปทั้งๆ ที่เราก็ใช้งานโปรแกรมอยู่ตามปกติไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และข้อมูลหายไปแล้วเราจะกู้หรือเรียกกลับคืนมาด้วยวิธีใดได้บ้างเพราะหากจะต้องเริ่มต้นการตั้งค่ากัน

การตั้ง admin ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ series u & s

2018-10-19 22:28:41

บทความนี้แอดมินขออธิบายถึงการตั้ง admin ให้กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าซึ่งเราสามารถทำได้ไม่ยากแต่ผู้ใช้งานอาจต้องรู้รูปแบบหรือข้อจำกัดและขั้นตอนการตั้งค่าของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละรุ่นว่ามีหลักการตั้งค่าอย่างไรจึงจะทำได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้เอง บทความนี้แอดมินจึงได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้ง admin ให้ผู้ใช้งานทราบ เพื่อให้ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละ series สามารถดำเนินการตั้งค่าได้ด้วยตนเอง ข้อกำหนดพื้นฐานของเครื่องสแกนจะถูกระบุให้มี admin ได้ 5 คน แต่เครื่องสแกนบางรุ่นเรา

การบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความจำเป็นอย่างไร?

2018-10-17 22:22:56

ถามว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งหากเรามองกันที่การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบสามารถทำงานได้เอง เราสามารถเปิดเครื่องทิ้งไว้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดๆ ปิดๆ เครื่อง เนื่องจากตัวเครื่องมีระบบ standby ตัวเอง มีโหมดประหยัดพลังงาน มีระบบ sensor ที่คอยตรวจจับลายนิ้วมือหรือใบหน้าอัตโนมัติเมื่อเราต้องการใช้งานแค่เดินผ่านหรือวางนิ้วที่หัวอ่านระบบก็จะกลับมาทำงานแบบอัตโนมัติให้ทันที อย่างนี้แล้วจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า?..