• Hotline: 087-984-2273

การโอนข้อมูลระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่

สำหรับลูกค้าที่ต้องการโอนถ่ายของมูลระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งความต้องการนี้ถือว่าเป็นความต้องการเบื้องต้นที่ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าต้องการ และเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องสแกนที่ต้องการเปลี่ยนรุ่นเนื่องจากรุ่นเดิมใช้งานมานานมากแล้ว พบปัญหา จำเป็นต้องหารุ่นใหม่เข้ามาใช้งานแทน และกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องสแกนที่มีเครื่องสแกนอยู่ในระบบมากกว่า 1 เครื่อง.. การโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะช่วยลดเวลาในการเก็บข้อมูลพนักงานเข้าตัวเครื่องสแกนได้

ในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันเราสามารถโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจากเครื่องหลักไปสู่เครื่องอื่นๆ ผ่าน 2 ช่องทางด้วยกันคือ

1. ผ่านโปรแกรม Premium Time (ใช้โปรแกรม premium time เป็นจุดพักข้อมูลก่อนส่งต่อ) มีหลักการทำงานคือให้เราดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องหลักเก็บไว้ในโปรแกรมก่อน (การดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนเข้าโปรแกรมทำได้ผ่าน 2 ช่องทางคือ ผ่านระบบแลนและผ่านสาย usb data link) เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลพนักงานจากเครื่องสแกนเครื่องหลักเก็บไว้ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เราสามารถอัพโหลดข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่เครื่องสแกนเครื่องอื่นๆ ได้ แต่จะต้องเชื่อมต่อเครื่องสแกนกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายแลนหรือผ่านสาย usb data link เท่านั้น.. การโอนถ่ายข้อมูลด้วยวิธีนี้เราสามารถเลือกพนักงานได้ว่าต้องการจะโอนถ่ายข้อมูลพนักงานคนใดบ้างเข้าสู่เครื่องสแกนอีกเครื่อง ไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมด

2. ผ่าน usb flash drive (เป็นการเก็บข้อมูลไว้ใน flash drive) รูปแบบการโอนถ่ายข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำง่ายสุดไม่มีความยุ่งยากใดๆ เพียงแค่เรานำ usb flash drive ไปดึงข้อมูลพนักงานออกมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องหลัก (เสียบ usb flash drive ที่เครื่องสแกน กดเมนู > ผู้ใช้ > ดาวน์โหลด) แล้วจากนั้นก็นำ usb ดังกล่าวไปอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่เครื่องสแกนเครื่องอื่นๆ ง่าย สะดวก ไม่ต้องตั้งค่าใดๆ แต่มีข้อจำกัดอยู่ว่า 
- การอัพโหลดข้อมูลด้วย usb flash drive เราจะต้องอัพโหลดข้อมูลแบบ 100% คือหากในเครื่องสแกนเครื่องหลักมีพนักงานทั้งหมด 100 คน เราจะต้องอัพโหลดเข้าเครื่องอื่นๆ ทั้ง 100 คน ไม่สามารถเลือกบางส่วนหรือบางคนได้ การอัพโหลดจะต้องอัพโหลดทั้งหมดเท่านั้น
- ข้อมูลการอัพโหลดใหม่จะทับข้อมูลเก่าในเครื่องแบบ 100% คือ หากเราดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องหลักไปซึ่งเครื่องหลักมีข้อมูลพนักงาน 100 คน และนำไปอัพโหลดใส่เครื่องที่ 2 ข้อจำกัดคือไม่ว่าเครื่องที่ 2 จะมีข้อมูลพนักงานอยู่เท่าไหร่ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องที่ 2 ทั้งหมดจะถูกลบออกไปและถูกแทนที่ด้วยข้อมูลจากเครื่องหลักไม่สามารถแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงได้

ยังมีข้อมูลสำคัญที่ลูกค้าจะต้องทราบคือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรุ่นของทาง HIP ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ทั้งหมด การโอนถ่ายข้อมูลสามารถทำได้เฉพาะเครื่องสแกนที่อยู่ในซีรีย์เดียวกันเท่านั้น และหากเป็นเครื่องสแกนที่ลูกค้าใช้งานอยู่อายุการใช้งานประมาณ 5-7 ปี เช่น cmi600, cmi800, cmi812, F7 เป็นต้น จะไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลร่วมกันกับเครื่องสแกนในปัจจุบันได้ หากมีกรณีที่ต้องเปลี่ยนเครื่องจะต้องบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือพนักงานใหม่เท่านั้น 

หากเป้าหมายของลูกค้าคือการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ แอดมินแนะนำให้ศึกษาข้อมูลหรือสอบถามเรื่องความสามารถในการโอนถ่ายข้อมูลก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
www.charoentech.com

ข้อมูลในโปรแกรม premium time หาย

2018-10-20 20:03:42

เรากลับมาพูดถึงเรื่องปัญหาข้อมูลในโปรแกรม premium time หายกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า ข้อมูลการตั้งกะและข้อมูลส่วนอื่นๆ หาย หายชนิดที่เรียกว่าหายหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย ปัญหานี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่นานๆ ครั้งแอดมินจะได้รับการสอบถาม ถามว่าทำไมข้อมูลถึงหายไปทั้งๆ ที่เราก็ใช้งานโปรแกรมอยู่ตามปกติไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และข้อมูลหายไปแล้วเราจะกู้หรือเรียกกลับคืนมาด้วยวิธีใดได้บ้างเพราะหากจะต้องเริ่มต้นการตั้งค่ากัน

การตั้ง admin ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ series u & s

2018-10-19 22:28:41

บทความนี้แอดมินขออธิบายถึงการตั้ง admin ให้กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าซึ่งเราสามารถทำได้ไม่ยากแต่ผู้ใช้งานอาจต้องรู้รูปแบบหรือข้อจำกัดและขั้นตอนการตั้งค่าของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละรุ่นว่ามีหลักการตั้งค่าอย่างไรจึงจะทำได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้เอง บทความนี้แอดมินจึงได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้ง admin ให้ผู้ใช้งานทราบ เพื่อให้ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละ series สามารถดำเนินการตั้งค่าได้ด้วยตนเอง ข้อกำหนดพื้นฐานของเครื่องสแกนจะถูกระบุให้มี admin ได้ 5 คน แต่เครื่องสแกนบางรุ่นเรา

การบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความจำเป็นอย่างไร?

2018-10-17 22:22:56

ถามว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งหากเรามองกันที่การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบสามารถทำงานได้เอง เราสามารถเปิดเครื่องทิ้งไว้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดๆ ปิดๆ เครื่อง เนื่องจากตัวเครื่องมีระบบ standby ตัวเอง มีโหมดประหยัดพลังงาน มีระบบ sensor ที่คอยตรวจจับลายนิ้วมือหรือใบหน้าอัตโนมัติเมื่อเราต้องการใช้งานแค่เดินผ่านหรือวางนิ้วที่หัวอ่านระบบก็จะกลับมาทำงานแบบอัตโนมัติให้ทันที อย่างนี้แล้วจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า?..