• Hotline: 087-984-2273

ความเหมือนและความต่างของโปรแกรมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP กับ ZK

ครั้งนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องราวของการใช้งานโปรแกรมคำนวณเวลาซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า โดยแอดมินขอพูดถึงการใช้งานในภาพรวมของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของ 2 ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องสแกนนั้นก็คือ HIP และ ZKTeco ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร? หากเราใช้งานสินค้าของ HIP อยู่และต้องการเปลี่ยนเป็นของ ZK หรือหากเราใช้ของทาง ZK อยู่และต้องการเปลี่ยนมาใช้งานของ HIP มีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไป ความยาก ความง่ายในการใช้งาน หรือมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันในบทความนี้

ประเด็นแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคือเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของทั้ง HIP และ ZKTeco ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ ทั้ง 2 ยี่ห้อใช้โปรแกรมในการประมวลผลกันคนละตัว โดย HIP จะใช้โปรแกรม Premium Time ส่วน ZKTeco จะใช้โปรแกรม ZKTime หรือ Time Attendance หรือโปรแกรมอื่น (เครื่องสแกน ZK รองรับได้หลายโปรแกรม) และหากจะพูดกันในส่วนของโปรแกรมแอดมินมองว่าแตกต่างกันเพียงแค่หน้าตาเท่านั้นความสามารถโดยภาพรวมแล้วใกล้เคียงกัน ประมาณว่าหากเราใช้งานโปรแกรมของเจ้าใดเจ้าหนึ่งอยู่เราก็สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมของอีกเจ้าได้ไม่ยาก เพราะโปรแกรมคำนวณเวลาจะทำหน้าที่เหมือนกันคือรับข้อมูลบันทึกเวลามาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามาประมวลผลตามสูตรการคำนวณที่เราตั้งค่าไว้ในโปรแกรม

สำหรับการใช้งานและการตั้งค่าโปรแกรมคำนวณเวลามีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันคือจะต้องรับข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามาดำเนินการต่อ เช่น อัพเดทข้อมูลพนักงาน สร้างบริษัท สร้างแผนก สร้างตารางเวลา กำหนดกะให้พนักงาน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเรียกดูบันทึกเวลา เวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย ได้เลย (ตำแหน่งเมนูของโปรแกรมไม่เหมือนกันแต่ขั้นตอนการทำงานก็จะเหมือนกัน)

สำหรับผู้ที่สนใจรูปแบบการตั้งค่าของโปรแกรมยี่ห้ออื่นๆ ที่นอกเหนือจาก HIP และ ZK แอดมินจะพยายามนำมาอัพเดทให้ทราบกันเรื่อยๆ และส่วนสำคัญคือหากเราต้องการเปลี่ยนยี่ห้อสิ่งที่เราจะต้องเจอแน่นอนเลยก็คือการเริ่มต้นระบบใหม่ เริ่มต้นการตั้งค่าทุกอย่างใหม่ทั้งหมด เริ่มต้นการเรียนรู้รูปแบบการทำงานของอีกยี่ห้อ เพื่อให้ปลอดภัยในการเปลี่ยนยี่ห้อหรือย้ายค่ายแอดมินแนะนำให้ผู้ใช้งานนำปัญหาหรือความต้องการ หรือ out put ที่ต้องการแจ้งผู้จำหน่าย เพื่อให้ทางผู้จำหน่ายนำโจทย์หรือความต้องการดังกล่าวไปตรวจสอบกับสินค้าที่ลูกค้ากำลังสนใจว่าสามารถเป็นไปได้หรือไม่? หากเป็นไปได้จะได้ข้อมูลแบบไหน หรือ out put ที่ได้จะประมาณไหน? เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดได้รับสินค้าผิดสเปคต่างจากความต้องการ ซึ่งลูกค้ามักทราบปัญหาต่างๆ เหล่านี้หลังจากที่ลูกค้าใช้งานแล้วซะส่วนใหญ่
www.charoentech.com

ข้อมูลในโปรแกรม premium time หาย

2018-10-20 20:03:42

เรากลับมาพูดถึงเรื่องปัญหาข้อมูลในโปรแกรม premium time หายกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า ข้อมูลการตั้งกะและข้อมูลส่วนอื่นๆ หาย หายชนิดที่เรียกว่าหายหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย ปัญหานี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่นานๆ ครั้งแอดมินจะได้รับการสอบถาม ถามว่าทำไมข้อมูลถึงหายไปทั้งๆ ที่เราก็ใช้งานโปรแกรมอยู่ตามปกติไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และข้อมูลหายไปแล้วเราจะกู้หรือเรียกกลับคืนมาด้วยวิธีใดได้บ้างเพราะหากจะต้องเริ่มต้นการตั้งค่ากัน

การตั้ง admin ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ series u & s

2018-10-19 22:28:41

บทความนี้แอดมินขออธิบายถึงการตั้ง admin ให้กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าซึ่งเราสามารถทำได้ไม่ยากแต่ผู้ใช้งานอาจต้องรู้รูปแบบหรือข้อจำกัดและขั้นตอนการตั้งค่าของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละรุ่นว่ามีหลักการตั้งค่าอย่างไรจึงจะทำได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้เอง บทความนี้แอดมินจึงได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้ง admin ให้ผู้ใช้งานทราบ เพื่อให้ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละ series สามารถดำเนินการตั้งค่าได้ด้วยตนเอง ข้อกำหนดพื้นฐานของเครื่องสแกนจะถูกระบุให้มี admin ได้ 5 คน แต่เครื่องสแกนบางรุ่นเรา

การบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความจำเป็นอย่างไร?

2018-10-17 22:22:56

ถามว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งหากเรามองกันที่การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบสามารถทำงานได้เอง เราสามารถเปิดเครื่องทิ้งไว้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดๆ ปิดๆ เครื่อง เนื่องจากตัวเครื่องมีระบบ standby ตัวเอง มีโหมดประหยัดพลังงาน มีระบบ sensor ที่คอยตรวจจับลายนิ้วมือหรือใบหน้าอัตโนมัติเมื่อเราต้องการใช้งานแค่เดินผ่านหรือวางนิ้วที่หัวอ่านระบบก็จะกลับมาทำงานแบบอัตโนมัติให้ทันที อย่างนี้แล้วจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า?..