• Hotline: 087-984-2273

ระบบควบคุมประตู : ชุดกลอนไฟฟ้าไม่ทำงานหรือล็อคไม่สนิท

แอดมินขออัพเดทเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ทำงานร่วมกับชุดควบคุมประตูแบบใช้กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งลูกค้าบางรายพบว่าชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ไม่ประกบกันหรือบางกรณีแม่เหล็กไฟฟ้าดูดประกบกันไม่สนิท ไม่แข็งแรงเราสามารถผลักประตูให้เปิดออกได้อย่างง่ายดาย ความผิดปกตินี้จะใช้เป็นปัญหาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือไม่? หรือเกิดจากปัจจัยอื่นเราจะตรวจสอบปัญหาเพื่อชี้ชัดความผิดพลาดของอุปกรณ์ได้อย่างไร? เพราะบางหน้างานลูกค้าไม่ทราบว่าซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายรายใดหรือไม่ทราบว่าคนเก่าซื้อสินค้ามาจากที่ไหนผู้ดูแลคนใหม่หรือคนที่รับช่วงต่อจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบและอัพเดทปัญหาแนวทางการแก้ไขให้หัวหน้าทราบ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานที่มีข้อสงสัยและต้องการตรวจสอบปัญหาด้วยตนเองสามารถตรวจเช็คได้แบบง่ายๆ

ข้อมูลเบื้องต้น : เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีหน้าที่เพียงแค่ประมวลผลเทียบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวบุคคล เมื่อการยืนยันตัวตนถูกต้องก็จะส่งสัญญาณไปยัง power supply เพื่อให้ power supply สั่งงานชุดกลอนไฟฟ้าต่อไป ดังนั้นหากระบบเกิดปัญหาล็อคไม่ล็อคหรือล็อคไม่แข็งแรง ให้เราตัดปัญหาที่เกิดจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าออกไปได้เลย ปัญหานี้เกิดจากอุปกรณ์อื่นในระบบอย่างแน่นอนโดยการตรวจสอบจึงมีเพียงแค่ (1) ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (2) ประตู (3) power supply ซึ่งแอดมินแนะนำให้ตรวจสอบเบื่องต้นได้ดังนี้

1. การตรวจสอบชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า โดยชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีสถานะไฟ 3 สถานะ คือ ไฟแดง ไฟเขียวและไฟดับ ซึ่งแต่ละสถานะสามารถบ่งบอกการทำงานของชุดกลอนไฟฟ้าได้ดังนี้ 
1.1 ไฟแดง คือ สถานะการไม่ปิดประตู หรือปิดประตูไม่สนิท หรือชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ดูดจับกัน หรือหากดูดจับกันแล้วก็แสดงว่าดูดจับกันไม่สนิท ซึ่งเราสามารถเปิดประตูเข้าออกได้หรือสามารถผลักให้แม่เหล็กไฟฟ้าหลุดออกจากกันได้เพราะแรงในการดูดจับน้อยมาก
1.2 ไฟเขียว คือ สถานะการทำงานของชุดกลอนเป็นปกติ ดูดจับกัน 100% การดูดจับกันสมบูรณ์ มีความแข็ง เราไม่สามารถผลักให้แม่เหล็กหลุดออกจากกันได้ 
1.3 ไฟดับ คือ แม่เหล็กไฟฟ้าไม่ทำงาน 
ส่วนใหญ่แล้วปัญหามักเกิดตามข้อที่ 1.1.1 อาจเป็นปัญหาที่ตัวกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าเอง หรือเป็นปัญหาที่ประตู หรือเป็นปัญหาที่ power supply ลูกค้าอาจลองตรวจสอบอาการในข้อง 2 และ 3 ประกอบ

2. การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากประตู (บานประตู) แอดมินต้องบอกว่าปัญหาที่เจอมักพบว่าเป็นปัญหาที่ประตูซะส่วนใหญ่เพราะเมื่อเราใช้งานไปนานๆ เราจะพบว่าประตูหยุดไม่ตรงตำแหน่งเดิม หยุดก่อนถึงตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้หรือบางหน้างานโช้คประตูทำงานไม่ปกติ เป็นต้น ซึ่งชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำงานก็ต่อเมื่อแผ่นล่อที่ติดตั้งอยู่กับบานประตูประกบกับตัวแม่เหล็กที่ติดอยู่กับวงกบเท่านั้น หากบานประตูไม่สามารถปิดเข้ามาให้แผ่นล่อและแม่เหล็กมาประกบกันได้ ชุดแม่เหล็กไฟฟ้าก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นกัน วิธีแก้ไขคือให้ปรับโช้คประตูเพื่อให้บานประตูสามารถปิดได้ ณ จุดที่ตั้งค่าไว้

3. การตรวจสอบ power supply ประเด็นนี้น้อยมากที่จะเจอปัญหา หากเป็นปัญหาจาก power supply ส่วนใหญ่แล้วมักมีอาการชุดแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ทำงานเท่านั้น ไม่มีแบบดูดบ้างไม่ดูดบ้างหรือดูดกันแบบไม่แข็งแรง

การตรวจเช็คปัญหาถือเป็นปัจจัยสำคัญมากในการแก้ไขปัญหา เพราะหากเราตรวจเช็คปัญหาไม่ละเอียดจะส่งผลให้เราแก้ไขไม่ตรงจุดและจะเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกอย่างแน่นอน ปรึกษาผู้รู้ผู้เชียวชาญเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
www.charoentech.com

ข้อมูลในโปรแกรม premium time หาย

2018-10-20 20:03:42

เรากลับมาพูดถึงเรื่องปัญหาข้อมูลในโปรแกรม premium time หายกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า ข้อมูลการตั้งกะและข้อมูลส่วนอื่นๆ หาย หายชนิดที่เรียกว่าหายหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย ปัญหานี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่นานๆ ครั้งแอดมินจะได้รับการสอบถาม ถามว่าทำไมข้อมูลถึงหายไปทั้งๆ ที่เราก็ใช้งานโปรแกรมอยู่ตามปกติไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และข้อมูลหายไปแล้วเราจะกู้หรือเรียกกลับคืนมาด้วยวิธีใดได้บ้างเพราะหากจะต้องเริ่มต้นการตั้งค่ากัน

การตั้ง admin ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ series u & s

2018-10-19 22:28:41

บทความนี้แอดมินขออธิบายถึงการตั้ง admin ให้กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าซึ่งเราสามารถทำได้ไม่ยากแต่ผู้ใช้งานอาจต้องรู้รูปแบบหรือข้อจำกัดและขั้นตอนการตั้งค่าของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละรุ่นว่ามีหลักการตั้งค่าอย่างไรจึงจะทำได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้เอง บทความนี้แอดมินจึงได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้ง admin ให้ผู้ใช้งานทราบ เพื่อให้ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละ series สามารถดำเนินการตั้งค่าได้ด้วยตนเอง ข้อกำหนดพื้นฐานของเครื่องสแกนจะถูกระบุให้มี admin ได้ 5 คน แต่เครื่องสแกนบางรุ่นเรา

การบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความจำเป็นอย่างไร?

2018-10-17 22:22:56

ถามว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งหากเรามองกันที่การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบสามารถทำงานได้เอง เราสามารถเปิดเครื่องทิ้งไว้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดๆ ปิดๆ เครื่อง เนื่องจากตัวเครื่องมีระบบ standby ตัวเอง มีโหมดประหยัดพลังงาน มีระบบ sensor ที่คอยตรวจจับลายนิ้วมือหรือใบหน้าอัตโนมัติเมื่อเราต้องการใช้งานแค่เดินผ่านหรือวางนิ้วที่หัวอ่านระบบก็จะกลับมาทำงานแบบอัตโนมัติให้ทันที อย่างนี้แล้วจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า?..