• Hotline: 087-984-2273

ส่งออกข้อมูลพนักงานไปยัง excel เพื่อแก้ไข profile #เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ในส่วนของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาของพนักงานเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll และได้เริ่มใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไประยะหนึ่งแล้ว (ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าก่อนใช้โปรแกรมเงินเดือน) จากนั้นได้นำโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll มาใช้งาน และต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนในรูปแบบ text file เพื่อลดขั้นตอนการทำงานถามว่าทำได้ไหม? และหากตอนเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเราไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับการตั้งรหัสพนักงานเผื่อโปรแกรมเงินเดือนไว้ต้องทำไง? เป็นต้นว่า รหัสที่เก็บไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัส 1 2 3 เรียงกันไปเรื่อยๆ แต่เมื่อนำโปรแกรมเงินเดือนมาใช้ต้องการจัดกลุ่มรหัสพนักงานใหม่ อาจเป็น 58001 หรือ 12001 เป็นต้น คำถามคือเราจะเปลี่ยนรหัสพนักงานที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัสใหม่ได้ไหม? 

แอดมินขอเคลียร์ทีละประเด็น ตอบกันทีละคำถาม และสุดท้ายเราจะได้ทราบว่าการส่งข้อมูลพนักงานออกไป excel เพื่ออะไร? แอดมินอยากให้ผู้ใช้งานเข้าใจภาพรวมก่อน และขอไล่ตอบคำถามเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เราจะส่งข้อมูลบันทึกเวลาออกในรูปแบบ text file ได้ไหม? 
ทำได้ แต่เราจะต้องทราบ format text file ที่โปรแกรมเงินเดือนต้องการ เพื่อนำมาแต่ง text file เพื่อส่งออกจากโปรแกรม premium time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า แต่โดยภาพร่วมส่วนใหญ่รองรับทุกยี่ห้อ

2. หากเราไม่ได้วางแผนเรื่องรหัสพนักงานไว้ เช่น ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าตั้งค่าไว้เป็นรหัส 1 นายเอ 2 นายบี 3 นายซี แต่ต้องการตั้งกลุ่มเรียงรหัสพนักงานใหม่เป็น 58001 นายเอ 58002 นายบี 60001 นายซี เราจะเข้าไปแก้ไขรหัสที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้หรือไม่?
ข้อนี้ เราไม่สามารถแก้ไขรหัสพนักงานที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้ หากต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าใหม่จริงๆ เราจะต้องลบรหัสพนักงานเดิมออกและตั้งรหัสใหม่ให้กับพนักงานดังกล่าวแทน.. แต่กรณีที่เราต้องการตั้งรหัสพนักงานเพื่อนำไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานได้ที่โปรแกรม premium time ได้เลย โดยไม่ต้องลบหรือแก้ไขรหัสพนักงานในเครื่อง

และสุดท้าย.. สืบเนื่องจากคำตอบข้อสอง หากเราต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานใหม่เพื่อให้เชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนได้ในรูปแบบรหัสที่เราตั้งค่าที่ระบบใหม่ เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปลบหรือตั้งรหัสใหม่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า โดยเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานแทนการแก้ไขรหัสที่เครื่องได้เพื่อให้โปรแกรม premium time ส่งรหัสพนักงานที่เราต้องการเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนต่อไป แต่หากเรามีพนักงานหลายร้อยคน จะให้เข้าไปตั้งรหัสทีละคน กดแก้ไขข้อมูลทีละคนคงจะดูเยอะและวุ่นวายมากเกินไป เราสามารถส่งข้อมูลพนักงานทั้งหมดออกไปเป็นไฟล์ excel แล้วดำเนินการพิมพ์รหัสพนักงานเข้าไปแล้วนำเข้ากลับมาในโปรแกรมได้เลย ง่ายๆ ไม่วุ่นวายและไม่ยุ่งยาก และหากเราต้องการส่งข้อมูลออก excel ให้เข้าไปที่ "ระเบียนพนักงาน" แล้วกด "ส่งออก excel" ได้เลย และเมื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด "นำเข้าข้อมูลจาก excel" ข้อมูลที่เราแก้ไขจะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมให้ทันที แต่การส่งออก excel นี้จะทำได้เฉพาะ excel version 2007 และ 2010 เท่านั้นนะ version สูงกว่านี้เท่าที่แอดมินทดสอบยังติดปัญหาอยู่
www.charoentech.com

การเปลี่ยนอะไหล่บางตัวของเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู

2018-08-15 22:56:13

เมื่อเราใช้งานเครื่องสแกนร่วมกับชุดควบคุมการเปิดปิดประตูไปได้ระยะอาจเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี หรือ 5 ปี หรือมากกว่านั้น ซึ่งแอดมินรวมถึงระบบจะสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือสั่งงานด้วยเครื่องสแกนใบหน้าหรือสั่งงานด้วยการทาบบัตร ระยะเวลาที่ผ่านไปย่อมทำให้อุปกรณ์บางอย่างในระบบเกิดปัญหา สิ้นอายุไข เสื่อมสภาพ ทำให้ระบบโดยภาพรวมทำงานไม่ได้ มีปัญหา เช่น ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมืออ่านลายนิ้วมือไม่ได้, ตัวเครื่องสแกนใบหน้าไม่สั่งงานให้เปิดประตู, ระบบจ่ายไฟของ power supply มีปัญหา, ระบบสำรองไฟของ batter เสื่อมสภาพ, สายสัญญาณเสียหาย หรือแม้

เมื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ e-clocking ยกเลิกการผลิต อะไรจะมาแทน

2018-08-14 21:32:19

เนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม e-clocking ทางโรงงานประกาศแจ้งยกเลิกการผลิต หัวข้อนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แอดมินเลือกขึ้นมาอัพเดทให้ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทราบ เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชอบฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือระบบ e-clocking เพราะง่าย ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องสแกนเข้าสู่โปรแกรม excel ได้เลยทันทีไม่ต้องผ่านโปรแกรมอื่น จะดึงผ่าน usb flash drive ก็ได้ หรือจะดึงข้อมูลผ่านระบบแลนก็ได้เช่นกัน ซึ่งโปรแกรม e-clocking จะเป็นส่วนหนึ่งของ excel ที่เราใช้งานอยู่ ประมาณว่า

หากเป็นเรื่องเครื่องสแกนลายนิ้วมือทำไมต้องที่นี้?

2018-08-13 21:16:50

หากจะซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือจะเลือกซื้อเครื่องสแกนใบหน้า หรือเมื่อต้องการติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์เราจะตัดสินใจเลือกอย่างไร? ใช้อะไรเป็นปัจจัยในการพิจารณาเมื่อผู้จำหน่ายในตลาดมีหลากหลาย มีเยอะให้เราเลือกสรร คำถามที่เกิดขึ้นคือ ทำไมเราต้องเลือกผู้จำหน่ายรายนั้น ทำไมต้องซื้อจากผู้จำหน่ายรายนี้ อะไรเป็นปัจจัยหลักในการเลือกพิจารณา จะใช้เพราะราคาที่ถูกที่สุดหรือไม่? หรือเพราะผู้จำหน่ายมีการลดแลกแจกแถมทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับสินค้าและบริการที่คุ้มที่สุดหรือเปล่า? หรือเพราะความน่าเชื่อถือของผู้จำหน่ายที่มีผู้ใช้งานเยอะ ได้รับคำแนะนำ ได้รับการการันตีมากันแน่? อะไรคือปัจจัยที่เราควรพิจารณา