• Hotline: 087-984-2273

เราจะแก้ไขเวลาที่โหลดจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้หรือไม่?

ปัญหาการแก้ไขข้อมูลเวลาในไฟล์ที่โหลดมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นอีกหนึ่งปัญหาค้างคาใจของผู้ใช้งานที่มีหลายสาขา และใช้วิธีดึงข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าด้วยระบบ usb flash drive ซึ่งการใช้งานรูปแบบนี้จะต้องให้ทางสาขาส่ง file ที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามาให้ (ไม่ได้ใช้ระบบออนไลน์) คำถามที่เกิดขึ้นคือทางสาขาสามารถแก้ไขไฟล์ดังกล่าวก่อนที่จะส่งมาให้เราได้หรือไม่? เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไฟล์ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกตกแต่งหรือได้รับการแก้ไขแล้ว เราจะป้องกันปัญหานี้อย่างไร? ต้องยอมรับว่าประเด็นคำถามนี้ทำให้แอดมินต้องมานั้งทดสอบอุปกรณ์ดูว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างไร?

จากการทดสอบของแอดมินด้วยการดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u (เครื่องสแกนลายนิ้วมือทุกรุ่นในซีรีย์ u จะโหลดไฟล์บันทึกเวลาในรูปแบบ excel) และแอดมินได้ทดสอบนำเข้าข้อมูลในขณะที่ยังไม่มีการตกแต่งตัวเลข และการนำเข้าข้อมูลหลังจากที่แอดมินเข้าเปิดไฟล์ excel นั้นเข้าไปตกแต่งตัวเลขแล้วได้ผลดังนี้

หากนำไฟล์ .csv (excel) ที่ได้จากการดาวน์โหลดมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าแล้วนำเข้าไปประมวลผลในโปรแกรมคำนวณเวลา premium time ผลที่ได้คือเราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่โปรแกรมได้ทั้งหมด 100% เรียกได้ว่าโหลดมาเท่าไหร่ก็สามารถนำเข้าโปรแกรม premium time ได้ทุกรายการ พร้อมทั้งยังทราบได้ว่าในไฟล์ดังกล่าวมีกี่รายการบันทึกและนำเข้าสำเร็จกี่รายการ หากมีนำเข้าไม่สำเร็จบางรายการโปรแกรมก็จะอัพเดทแจ้งให้เราทราบเช่นกัน

แต่หากนำไฟล์ .csv (excel) ที่ดาวน์โหลดมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าและมีการแก้ไขวันที่โดยผู้ใช้งาน หรือมีการเปิดไฟล์ excel ดังกล่าวเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูล เราจะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลจากไฟล์นั้นได้ ซึ่งปกติหากเป็นไฟล์ที่ไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ เมื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลโปรแกรม premium time ก็จะแสดงจำนวนรายการบันทึกทั้งหมดที่มีอยู่ในไฟล์นั้น พร้อมแสดง list ข้อมูลรายการบันทึกให้เราได้ตรวจสอบ แต่หากไฟล์ดังกล่าวได้รับการแก้ไขโปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลเป็น 0 และไม่มี list รายการใดๆ สรุปแบบง่ายๆ คือเราไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้นั้นเอง

ซึ่งไม่เพียงแค่การเข้าไปแก้ไขเท่านั้นที่ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ การเปิดไฟล์ excel ดังกล่าวแม้จะไม่แก้ไขใดๆ เราก็ไม่สามารถนำไฟล์นั้นเข้าสู่โปรแกรม premium time ได้เช่นกัน มันเป็นระบบที่ทางโรงงานสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล หากต้องการให้การนำเข้าไม่ติดขัดสามารถนำเข้าได้อย่างสมบูรณ์เราจะต้องไม่มีการเปิดไฟล์ดังกล่าว เมื่อดึงข้อมูลมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าผ่าน usb flash drive เสร็จก็ให้นำเข้าโปรแกรมทันที 

ความปลอดภัยของข้อมูลถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า หลายๆ คำถามที่เราสงสัยผู้ผลิตได้คิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว ช่วยให้เราสามารถใช้งานสินค้าได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
www.charoentech.com

ข้อมูลในโปรแกรม premium time หาย

2018-10-20 20:03:42

เรากลับมาพูดถึงเรื่องปัญหาข้อมูลในโปรแกรม premium time หายกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า ข้อมูลการตั้งกะและข้อมูลส่วนอื่นๆ หาย หายชนิดที่เรียกว่าหายหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย ปัญหานี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่นานๆ ครั้งแอดมินจะได้รับการสอบถาม ถามว่าทำไมข้อมูลถึงหายไปทั้งๆ ที่เราก็ใช้งานโปรแกรมอยู่ตามปกติไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และข้อมูลหายไปแล้วเราจะกู้หรือเรียกกลับคืนมาด้วยวิธีใดได้บ้างเพราะหากจะต้องเริ่มต้นการตั้งค่ากัน

การตั้ง admin ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ series u & s

2018-10-19 22:28:41

บทความนี้แอดมินขออธิบายถึงการตั้ง admin ให้กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าซึ่งเราสามารถทำได้ไม่ยากแต่ผู้ใช้งานอาจต้องรู้รูปแบบหรือข้อจำกัดและขั้นตอนการตั้งค่าของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละรุ่นว่ามีหลักการตั้งค่าอย่างไรจึงจะทำได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้เอง บทความนี้แอดมินจึงได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้ง admin ให้ผู้ใช้งานทราบ เพื่อให้ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละ series สามารถดำเนินการตั้งค่าได้ด้วยตนเอง ข้อกำหนดพื้นฐานของเครื่องสแกนจะถูกระบุให้มี admin ได้ 5 คน แต่เครื่องสแกนบางรุ่นเรา

การบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความจำเป็นอย่างไร?

2018-10-17 22:22:56

ถามว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งหากเรามองกันที่การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบสามารถทำงานได้เอง เราสามารถเปิดเครื่องทิ้งไว้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดๆ ปิดๆ เครื่อง เนื่องจากตัวเครื่องมีระบบ standby ตัวเอง มีโหมดประหยัดพลังงาน มีระบบ sensor ที่คอยตรวจจับลายนิ้วมือหรือใบหน้าอัตโนมัติเมื่อเราต้องการใช้งานแค่เดินผ่านหรือวางนิ้วที่หัวอ่านระบบก็จะกลับมาทำงานแบบอัตโนมัติให้ทันที อย่างนี้แล้วจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า?..