• Hotline: 087-984-2273

การตั้งค่าสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ให้ยกไม้ลงแบบอัตโนมัติ

บทความนี้ขอหันมาพูดถึงเรื่องของชุดไม้กั้นรถยนต์โดยแอดมินขอเน้นเฉพาะชุดไม้กั้นที่ทำงานร่วมกับระบบอ่านบัตร ไม่ว่าจะเป็นไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติสั่งงานด้วยบัตรระยะไกล (easy pass) หรือระบบทาบบัตรระยะใกล้ (ทาบบัตร) ซึ่งระบบมักถูกออกแบบให้มี sensor สั่งไม้กั้นให้ยกลงอัตโนมัติเมื่อมีรถขับผ่านไป แต่สำหรับบางหน้างานที่พบว่าเกิดปัญหาไม้กั้นรถยนต์ถูกยกค้างบ่อยครั้ง แม้ว่าจะมีขับผ่านไปแล้วไม้กั้นก็ยังไม่ลง ปัญหานี้อาจเกิดจากระบบ sensor ที่ทำงานผิดพลาด หรือบางสาเหตุก็เกิดจากรถขับเร็วเกินไปจนทำให้ sensor ตรวจจับไม่ทัน โดยระยะเวลาในการตรวจจับของ sensor โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2 วินาที หมายความว่ารถจะต้องอยู่ใน sensor ให้ได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วินาที หากผู้ใช้งานขับรถเร็วเกินไปก็จะเจอปัญหา sensor ไม่สามารถตรวจจับวัตถุได้นั้นเอง

ถามว่าหากเจอปัญหานี้เราสามารถแก้ไขยังไงได้บ้าง?.. สิ่งที่ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการได้เลยก็คือให้จัดหายางชะลอความเร็วมาติดตั้งก่อนที่รถจะถึงไม้กั้นเพื่อชะลอความเร็วของรถลง วิธีนี้จะช่วยให้ระบบ sensor ตรวจจับวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรแจ้งผู้จำหน่ายให้เข้าตรวจสอบระบบ sensor ว่ายังคงทำงานตามปกติอย่างที่ควรเป็นหรือไม่? เพราะปัญหาไม้กั้นรถยนต์ไม่ยกไม้ลงอัตโนมัติเมื่อรถขับผ่านเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข.. sensor ในระบบไม้กั้นรถยนต์มีด้วยกัน 2 ชนิด มีหลักการทำงานและข้อสังเกตุดังนี้
1. photo sensor ใช้หลักการทำงานด้วยระบบแสงอินฟาเรดส่องถึงกัน เมื่อ photo sensor ตรวจเจอวัตถุก็จะสั่งงานไปที่ไม้กั้นรถยนต์ จากปัญหาที่แอดมินเคยพบคือ หาก photo sensor ทำงานผิดพลาดหรือไม่ทำงานคือ เจอแสงจ้ามากเกินไปทำให้ตัว photo sensor ไม่สามารถทำงานได้ วิธีการแก้ไข จะต้องหากล่องกันน้ำมาใส่ photo sensor เพื่อช่วยบังแสงรอบข้าง จะทำให้ photo ทำงานได้ดียิ่งขึ้น
2. loop detector ใช้หลักการเหนี่ยวนำและสร้างคลื่นแม่เหล็ก เมื่อมีรถเหยียบ loop (loop จะถูกฝังไว้ใต้พื้น) ตัว loop ก็จะตรวจเจอโลหะใต้ท้องรถและส่งสัญญาณไปยังไม้กั้นรถยนต์ ปัญหาที่เจอคือคลื่นแม่เหล็กของ loop มีความเข้มข้นน้อยเกินไปทำให้ไม่สามารถตรวจเจอโลหะใต้ท้องรถบางคันได้ การแก้ไขปัญหาสามารถทำได้ 2 กรณีคือ
2.1 ให้ลองปรับความแรงของคลื่นแม่เหล็กจากตัวแม่ของ loop 
2.2 หากปรับคลื่นความแรงของแม่เหล็กสูงสุดแล้วยังไม่สามารถตรวจจับเหล็กใต้ท้องรถบางคนได้ (รถยกสูง) กรณีนี้อาจต้องกรีดพื้นเพื่อวางสาย loop ใหม่ เพิ่มรอบการวนสายหลูบให้เยอะขึ้น จะช่วยให้คลื่นแม่เหล็กแรงขึ้นได้

แต่สำหรับผู้ใช้งานบางท่านที่ใช้ไม้กั้นรถยนต์ รุ่น cmw1023, cmw1024, cmw1026, cmw1226, cmb3063, cmb3066 เป็นต้น สามารถตั้งค่าให้ไม้กั้นลงเองอัตโนมัติได้ หลังจากที่ไม้กั้นยกขึ้นสุดสามารถตั้งค่าได้ว่าให้ยกค้างไว้กี่วินาที หลังจากที่ไม้กั้นยกขึ้นสุดครบตามระยะเวลาที่เราตั้งค่าไว้ไม้กั้นจะสั่งลงเองแบบอัตโนมัติ เช่น ตั้งค่าไว้ว่าหลังจากที่ไม้กั้นรถยนต์ยกขึ้นสุดภายใน 10 วินาทีหากไม่มีรถขับผ่านไม้กั้นจะต้องลงเองแบบอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวไม้กั้นก็จะสั่งลงตามที่เราตั้งค่าไว้ กรณีที่ไม้กั้นถูกสั่งเปิดให้ยกค้างไว้และไม่มีรถขับผ่านเมื่อครบเวลาตั้งหน่วงไม้กั้นจะยกลงเองอัตโนมัติอย่างแน่นอน หมดห่วงเรื่องการเปิดไม้ค้างไว้โดย รปภ.

การตั้งค่าให้ไม้กั้นรถยนต์ลงเองแบบอัตโนมัติไม่มีผลกระทบต่อรถที่ผ่านเข้าออก หากระยะเวลาการยกไม้ขึ้นครบตามระยะเวลาหน่วงที่เรากำหนดไว้ แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีรถมาทาบบัตรไม้กั้นก็จะยกขึ้นใหม่เพื่อให้รถดังกล่าวผ่านไปและจะสั่งลงเมื่อรถขับผ่านไป
www.charoentech.com

ข้อมูลในโปรแกรม premium time หาย

2018-10-20 20:03:42

เรากลับมาพูดถึงเรื่องปัญหาข้อมูลในโปรแกรม premium time หายกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า ข้อมูลการตั้งกะและข้อมูลส่วนอื่นๆ หาย หายชนิดที่เรียกว่าหายหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย ปัญหานี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่นานๆ ครั้งแอดมินจะได้รับการสอบถาม ถามว่าทำไมข้อมูลถึงหายไปทั้งๆ ที่เราก็ใช้งานโปรแกรมอยู่ตามปกติไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และข้อมูลหายไปแล้วเราจะกู้หรือเรียกกลับคืนมาด้วยวิธีใดได้บ้างเพราะหากจะต้องเริ่มต้นการตั้งค่ากัน

การตั้ง admin ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ series u & s

2018-10-19 22:28:41

บทความนี้แอดมินขออธิบายถึงการตั้ง admin ให้กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าซึ่งเราสามารถทำได้ไม่ยากแต่ผู้ใช้งานอาจต้องรู้รูปแบบหรือข้อจำกัดและขั้นตอนการตั้งค่าของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละรุ่นว่ามีหลักการตั้งค่าอย่างไรจึงจะทำได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้เอง บทความนี้แอดมินจึงได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้ง admin ให้ผู้ใช้งานทราบ เพื่อให้ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละ series สามารถดำเนินการตั้งค่าได้ด้วยตนเอง ข้อกำหนดพื้นฐานของเครื่องสแกนจะถูกระบุให้มี admin ได้ 5 คน แต่เครื่องสแกนบางรุ่นเรา

การบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความจำเป็นอย่างไร?

2018-10-17 22:22:56

ถามว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งหากเรามองกันที่การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบสามารถทำงานได้เอง เราสามารถเปิดเครื่องทิ้งไว้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดๆ ปิดๆ เครื่อง เนื่องจากตัวเครื่องมีระบบ standby ตัวเอง มีโหมดประหยัดพลังงาน มีระบบ sensor ที่คอยตรวจจับลายนิ้วมือหรือใบหน้าอัตโนมัติเมื่อเราต้องการใช้งานแค่เดินผ่านหรือวางนิ้วที่หัวอ่านระบบก็จะกลับมาทำงานแบบอัตโนมัติให้ทันที อย่างนี้แล้วจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า?..