• Hotline: 087-984-2273

เราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้กี่วิธี

บทความนี้แอดมินขออธิบายข้อมูลการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับผู้ใช้งานที่มีความสงสัยว่าเราสามารถดาวน์โหลดบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้กี่วิธีและแต่ละวิธีจะต้องดำเนินการอย่างไร? หรือบางท่านอาจมีความสงสัยว่าเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนแบบ real time ได้หรือไม่? การตั้งค่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เราสามารถใช้งานรูปแบบการดาวน์โหลดข้อมูลแบบ real time ได้ บทความนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องของการโหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากัน

สรุปรูปแบบการดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าสามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้
1. วิธีดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน usb flash drive 
2. วิธีดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบแลนด์
3. วิธีดาวน์โหลดข้อมูลผ่านสาย usb data link

วิธีที่ 1 การดาวน์โหลดข้อมูลด้วย usb flash drive การใช้งานวิธีนี้เราจะต้องใช้ usb 2.0 เท่านั้น เนื่องจากช่องเสียบ usb ที่ติดตั้งไว้บนเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็น version 2.0 หากเรานำ usb 3.0 มาโหลดข้อมูลจะพบว่าเครื่องสแกนจะรีสตาร์ทตัวเองในระหว่างการดาวน์โหลดและแน่นอนว่าการใช้รูปแบบดาวน์โหลดข้อมูลด้วย usb ไม่สามารถโหลดแบบ real time ได้ ต้องการข้อมูลเมื่อไหร่ก็ให้เอา usb flash drive ไปโหลดข้อมูล

วิธีที่ 2 การดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาผ่านสาย usb data link เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้ แต่จะทำได้เฉพาะเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าบางรุ่นเท่านั้น (รุ่นไหนทำได้รุ่นนั้นจะมีสาย usb data link แถมไปให้) การดาวน์โหลดข้อมูลด้วยวิธีนี้เปรียบเสมือนการดาวน์โหลดผ่านระบบแลนด์เพียงแค่ระยะของสาย usb data link ค่อนข้างจำกัด (ระยะไม่เกิน 1 เมตร) และเราไม่สามารถดาวน์โหลดแบบ real time ได้ การเชื่อมต่อดาวน์โหลดด้วยสาย usb data link สามารถทำได้ 2 ลักษณะคือ
1. การดาวน์โหลดแบบรายครั้ง คือต้องการโหลดข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเมื่อไหร่ก็ให้เชื่อมต่อเครื่องสแกนและสั่งดาวน์โหลดข้อมูล
2. การดาวน์โหลดแบบกำหนดช่วงเวลา เช่น ต้องการให้โหลดข้อมูลตอน 08.30, 10.00, 13.30, 15.00, 17.30 โดยเราสามารถกำหนดช่วงเวลาให้โหลดข้อมูลได้ 5 ช่วงเวลาต่อวัน การสั่งงานดาวน์โหลดข้อมูลด้วยวิธีนี้เราจะต้องเชื่อมต่อสาย usb data link ไว้ตลอดเวลาจึงจะทำได้

วิธีที่ 3 การดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาผ่านระบบแลนด์ การดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบแลนด์สามารถโหลดข้อมูลได้ทั้ง
1. การโหลดแบบรายครั้ง ต้องการโหลดข้อมูลเมื่อไหร่ก็สามารถสั่งงานดาวน์โหลดข้อมูลจากโปรแกรมได้เลยทันที
2. การโหลดแบบกำหนดช่วงเวลา เช่น ต้องการให้โหลดข้อมูลทุก 08.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.00 เป็นต้น ซึ่งในหนึ่งวันเราสามารถตั้งค่าให้โหลดข้อมูลได้ 5 ช่วงเวลา
3. การโหลดข้อมูลแบบอัตโนมัติ หรือ real time พนักงานสแกนเมื่อไหร่โปรแกรมจะดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าให้เลยทันทีแบบ real time

การดาวน์โหลดข้อมูลแบบ rela time สามารถทำได้ทั้งกับโปรแกรม premium time และโปรแกรม HIP Time 4.0 แต่ในมุมของแอดมินที่ได้ทดสอบโปรแกรมมองว่าหากต้องการโหลดแบบ real time แอดมินแนะนำว่าใช้โปรแกรม time 4.0 จะง่ายและเสถียรกว่า แต่หากต้องการโหลดแบบรายครั้งหรือตั้งช่วงเวลาในการดาวน์โหลดโปรแกรม premium time ง่ายและดีกว่า
www.charoentech.com

ระบบเสียงตอบรับในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

2019-12-12 20:32:59

แอดมินพบว่ามีลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจเรื่องเสียงตอบรับในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งแอดมินพบว่าลูกค้ามีหลายคำถามหลากหลายความต้องการ เช่น (1) เครื่องสแกนมีเสียงตอบรับมีภาษาไทยหรือไม่? (2) เราสามารถตั้งค่าเสียงตอบรับให้ดังสุดได้เท่าไหร่? เนื่องจากหน้างานจุดติดตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือจุดติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าอยู่ในพื้นที่มีเสียงดัง (3) กรณีที่ไม่ต้องการเสียงตอบรับหรือเสียงใดๆ สามารถทำได้หรือไม่?

หน่วงบันทึกเวลาในระบบเครื่องสแกนใบหน้า

2019-12-10 22:19:32

เนื้อหาในบทความนี้แอดมินขออธิบายเรื่องหน่วงเวลาบันทึกหรือหน่วงบันทึกเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าซึ่งตามปกติแล้วจะถูกตั้งไว้ที่ 1 นาที (มาตรฐานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรุ่นจะถูกตั้งค่าเวลาหน่วงจากโรงงานไว้ที่ 1 นาที) หน่วงบันทึกเวลามีหน้าที่ควบคุมระบบบันทึกเวลาของเครื่องสแกนว่าการสแกนครั้งนั้นๆ ระบบจะบันทึกเวลาไว้หรือไม่? หากการสแกนอยู่ในกรอบของเวลาหน่วงระบบจะไม่บันทึกเวลาให้ (ป้องกันการบันทึกซ้ำ) แต่หากการสแกนอยู่

ชุดโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบไม้กั้นรถยนต์

2019-12-10 00:06:10

หากเราจะว่ากันด้วยเรื่องของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและแบบ easy pass ในชุดไม้กั้นรถยนต์ทั้ง 2 แบบจะถูกควบคุมการทำงานด้วย controller ซึ่งจะอนุญาตให้บัตรใบไหนผ่านเข้าออกได้บ้างบอร์ด controller จะเป็นตัวประมวลผลบริหารและสั่งการทั้งหมด ในการตั้งค่าให้ controller ทำงานว่าจะอนุญาตให้บัตรใบไหนผ่านได้บ้างเราจะใช้โปรแกรมชื่อว่า access control เป็นตัวควบคุมระบบอีกทอด ซึ่งการสื่อสารระหว่างโปรแกรม access control กับ controller จะต้องเชื่อมต่อผ่านระบบ network เท่านั้น