• Hotline: 087-984-2273

การทำงานของ Loop Detector ในชุดไม้กั้นรถยนต์

บทความนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องรวมของ loop detector ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์และเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผู้ใช้งานมักให้ความสนใจ เพราะบางหน้างานไม่มีการใช้ loop detector บางหน้างานต้องใช้ บางหน้างานใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ หากต้องการทราบว่าอะไรคือตัวแบ่งแยกว่าควรใช้หรือไม่ควรใช้กันแน่ เพื่ออธิบายถึงประโยชน์ของตัว loop detector ให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นแอดมินจึงขออัพเดทเรื่องราวประโยชน์ของ loop detector ต่อระบบไม้กั้นรถยนต์ไว้ในบทความนี้ 

ตัว loop detector มีไว้สำหรับตรวจจับโลหะ จะเป็นโลหะใต้ท้องรถหรือล้อรถหรืออื่นๆ ก็สามารถตรวจจับได้ loop detector มีอุปกรณ์ 2 อย่างด้วยกันคือ 1. line loop 2. loop internal ซึ่งมีหลักการทำงานคือตัว loop internal จะส่งสัญญาณผ่าน line loop ที่ฝังอยู่ใต้ถนนเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก เมื่อรถขับผ่านหรือมีโลหะอยู่เหนือวง loop (วง loop คือวงที่ line loop ถูกติดตั้งไว้) ตัว loop internal ก็จะส่งสัญญาณเป็นลักษณะ dry contract ไปยังอุปกรณ์ที่เราต้องการเชื่อมต่อทันทีและสัญญาณจะหยุดส่งเมื่อรถยนต์หรือโลหะได้ผ่านวง loop นั้นไปแล้ว ตามปกติวง loop จะมีขนาด 2x1 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกว้างของถนนหน้างาน

รูปแบบการส่งสัญญาณของ loop internal ตามที่แอดมินแจ้งไว้ในย่อหน้าที่ 2 เรามักนำสัญญาณ dry contract ดังกล่าวมาให้งานร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ดังนี้
1. ใช้สัญญาณของ loop detector สำหรับป้องกันไม้กั้นรถยนต์ตีรถ หากรถอยู่บนวง loop ดังกล่าว ตัว loop internel จะส่งสัญญาณไปยังบอร์ดตัวไม้กั้นรถยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้แขนกั้นตกลงมาโดนรถ
2. ใช้สำหรับสั่งไม้กั้นรถยนต์ให้ยกแขนกั้นลงอัตโนมัติเมื่อรถขับผ่าน 
3. ใช้สำหรับสั่งยกแขนกั้นขึ้นหรือลงตามต้องการ เช่น ลูกค้าต้องการใช้งานระบบไม้กั้นแบบอัตโนมัติ สำหรับขาออกเพราะจะเน้นตรวจสอบรถตั้งแต่ตอนขับเข้ามา ซึ่งเมื่อรถขับมาถึง ณ จุดติดตั้ง loop ระบบตรวจจับเจอโลหะไม้กั้นรถยนต์ก็จะยกแขนกั้นขึ้นให้รถผ่านออกไปได้ทันที
4. ใช้สำหรับตัดต่อระบบการส่งสัญญาณของบัตรผ่านไปยัง controller เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานใช้บัตรผ่านได้โดยที่ไม่ได้ขับรถเข้าหรือออก

แอดมินขอขยายความต่อเนื่องในประเด็นที่ 4. เพิ่มเติมอีกนิดคือ การนำ loop detector มาใช้ตัดต่อการส่งสัญญาณจากเครื่องอ่านบัตรไปยัง controller การใช้งานลักษณะนี้มักนิยมใช้งานกับหน้างาน 2 ประเภทคือ
1. ลูกค้าต้องการใช้ระบบ loop anti pass back หรือการป้องกันการวนบัตรแบบควบคุมได้ 100% หากไม่มีการขับรถเข้ามาก็จะไม่สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อเข้าหรือออกได้ การทำงานของไม้กั้นจะต้องมีรถเข้ามาในระบบเท่านั้นระบบจึงจะสั่งงาน 
2. หน้างานที่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่เล็กหรือแคบจนเกินไป เช่น ลูกค้าต้องการติดตั้งไม้กั้นรถยนต์ระบบ easy pass แต่พื้นที่ค่อนข้างเล็กทำให้เจอปัญหาเครื่องอ่านบัตรขาออกตรวจเจอบัตรผ่านที่ลูกบ้านติดตั้งไว้หน้ารถ ปัญหานี้ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้งานระบบได้เพราะหากเครื่องอ่านบัตรอ่านเจอบัตรอยู่ตลอดเวลาแขนกั้นรถยนต์ก็ยกค้างไว้เช่นกัน ดังนั้นการนำ loop มาตัดต่อสัญญาณการอ่านบัตรจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะแม้เราจะมีพื้นที่จำกัด เครื่องอ่านบัตรจะอ่านเจอบัตรผ่านของลูกบ้านที่ติดไว้หน้ารถตลอด แต่หากไม่มีรถขับมา ณ จุดติดตั้ง loop การอ่านบัตรก็จะไม่มีผลอะไรกับระบบ ระบบจะทำงานก็ต่อเมื่อรถยนต์ขับเข้ามา ณ จุดติดตั้ง loop และเครื่องอ่านบัตรได้อ่านบัตรผ่านของเราไม้กั้นรถยนต์จึงจะทำงาน

การเลือกใช้อุปกรณ์เสริมของระบบไม้กั้นรถยนต์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหน้างานได้
www.charoentech.com

รูปแบบการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือออนไลน์

2019-09-21 21:31:09

เรื่องของการทำระบบออนไลน์ให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเป็นอีกหนึ่งความต้องการของลูกค้าที่มีหลายสาขาและต้องการให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และแน่นอนว่าหากต้องการให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบคำนวณเวลาทำงานของพนักงานรูปแบบการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจะต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น การทำระบบออนไลน์ในเครื่อง

ระบบบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือกรณีที่พนักงานสแกนลายนิ้วมือไม่ติด

2019-09-19 20:10:24

สำหรับปัญหาพนักงานสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าแล้วแต่ไม่มีบันทึกเวลาซึ่งหากมองกลับอีกด้านอาจกลายเป็นพนักงานลืมสแกนแล้วบอกว่าสแกนแล้ว ประเด็นนี้เป็นประเด็นปัญหาที่น่าหนักอกหนักใจของฝ่ายบุคคลอย่างยิ่ง และหากฝ่ายบุคคลตรวจสอบบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเก็บข้อมูลไว้แล้วไม่พบบันทึกเวลาดังกล่าวเราจะไม่สามารถหาข้อมูลมายืนยันได้ว่าจริงๆ แล้วพนักงานลืมสแกนหรือพนักงานสแกนแล้ว

ควบคุมสั่งงานระบบลิฟด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือทาบบัตร

2019-09-17 20:48:30

จะว่าไปแล้วระบบควบคุมการทำงานของลิฟสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตรเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น การทำงานรูปแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบใหญ่ที่นำเอา 3 ระบบย่อยมาทำงานร่วมกัน ได้แก่ (1) ระบบลิฟ ลิฟที่เราคุ้นชินกับการขึ้นๆ ลงๆ จะไปชั้นต่างๆ ได้ด้วยการกดปุ่ม (2) controller ควบคุมการทำงานของลิฟจะอนุญาตให้ไปชั้นที่กำหนดไว้เท่านั้น (3) เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตร