• Hotline: 087-984-2273

ระบบไฟเขียวไฟแดงกับชุดแขนกั้นรถยนต์

แอดมินพบว่ามีหลายหน้างานที่ต้องการใช้งานไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ร่วมกับระบบสัญญาณไฟเขียวไฟแดงและลูกค้าบางท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการแสดงไฟเขียวไฟแดงดังกล่าวว่ามีรูปแบบการแสดงสถานะไฟอย่างไร? ดังนั้นในบทความนี้เรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสัญญาณไฟเขียวไฟแดงกันอีกนิด โดยสัญญาณไฟเขียวไฟแดงที่นิยมติดตั้งใช้งานร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์มีด้วยกัน 2 แบบคือ 1. สัญญาณไฟเขียวไฟแดงที่มีลักษณะคล้ายๆ ไฟเขียวไฟแดงทางหลวง (หลอดไฟแบบกลมหรือ LED แบบกลม) 2. สัญญาณไฟเขียวไฟแดงที่อยู่ในรูปแบบ LED แบบเส้น โดยทั้ง 2 แบบมีรูปแบบการทำงานเหมือนกันจะต่างกันก็เพียงแค่รูปลักษณ์ในการแสดงผลเท่านั้น

รูปแบบการทำงานของสัญญาณไฟเขียวไฟแดงจะทำงานสอดคล้องกับการยกแขนกั้นขึ้นและลง อธิบายได้คือเมื่อแขนกั้นยกลงสัญญาณไฟจะแสดงเป็นสีแดงเพื่อบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่า ณ ตอนนี้ไม่ควรขับรถผ่านไม้กั้นรถยนต์ และเมื่อแขนกั้นรถยนต์ยกขึ้นสุดสถานะไฟสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทันทีเพื่อบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าผู้ใช้งานสามารถขับรถผ่านไปได้อย่างปลอดภัย การแสดงผลไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงตัวไฟ LED จะรับคำสั่งมาจากชุดบอร์ดควบคุมไม้กั้นรถยนต์ ซึ่งเมื่อไม้กั้นยกลงบอร์ดควบคุมระบบไม้กั้นรถยนต์จะส่งสัญญาณมารูปแบบนึงและเมื่อไม้กั้นยกขึ้นสุดบอร์ดของไม้กั้นรถยนต์ก็จะส่งสัญญาณอีกรูปแบบ ช่างผู้ติดตั้งจะจับเอาสัญญาณดังกล่าวไวริ่งระบบเชื่อมต่อกับชุดสัญญาณไฟเพื่อสั่งงานชุดไฟเขียวไฟแดงต่อไป

สำหรับความแตกต่างระหว่างสัญญาณไฟเขียวไฟแดงแบบกลมกับสัญญาณไฟเขียวไฟแดงแบบเส้น นอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วก็คือจุดที่ใช้ในการแสดงผลซึ่งหากเราใช้ไฟเขียวไฟแดงแบบกลมการติดตั้งจะต้องติดตั้งสัญญาณไฟบริเวณด้านข้างถนนและจะต้องอยู่ในจุดที่ผู้ขับขี่รถมองเห็นสัญญาณไฟได้อย่างชัดเจน ส่วนการติดตั้งสัญญาณไฟแบบเส้นจะติดตั้งใต้ไม้กั้นรถยนต์ตลอดแนวความยาวแขนกั้น สัญญาณไฟแบบเส้นลูกค้าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากว่าแบบกลม 

หากถามถึงความแข็งแรงและอายุการใช้งานของชุดสัญญาณไฟเขียวไฟแดง จากที่แอดมินทดสอบและจากที่เจริญเทคให้บริการติดตั้งสัญญาณไฟเขียวไฟแดงร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์พบว่า.. สัญญาณไฟเขียวไฟแดงแบบกลมมีอายุการใช้งานที่ทนกว่าสัญญาณไฟแบบเส้น โดยเฉลี่ยแล้วสัญญาณไฟเขียวไฟแดงแบบกลมจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5-7 ปี เทียบเท่าอายุการใช้งานของระบบไม้กั้นรถยนต์ ส่วนสัญญาณไฟแบบเส้นจะมีอายุสั้นกว่ามากหากเราเลือกใช้อุปกรณ์ LED แบบเส้นที่ไม่ได้คุณภาพหรืออุปกรณ์ราคาถูกเราจะใช้งานได้เพียงแค่ 3-6 เดือนเท่านั้น ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่แอดมินพบหากเป็นสัญญาณไฟแบบเส้นคือสายขาดหรือหลอดไฟ LED บางหลอดขาดและหากจุดที่ขาดหรือเสียหายเป็นต้นทางก็จะทำให้ไฟทั้งเส้นดับไปด้วยเพราะระบบไฟแบบเส้นใช้สายสัญญาณเดียวทั้งเส้นขาดจุดไหนหรือเสียหายจุดไหนหลอดไฟถัดไปก็จะดับทั้งหมด

สำหรับการเลือกระบบสัญญาณไฟ LED อาจต้องใช้เป้าหมายในการใช้งานเป็นตัวช่วยในการเลือกสรรค์เพราะอันที่เห็นได้ชัดเจนไม่ต้องหันมองราคาถูกแต่มีอายุการใช้งานสั้น ส่วนอันที่ติดตั้งถาวรราคาสูงอายุการใช้งานนาน หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้เลย
www.charoentech.com

รูปแบบการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือออนไลน์

2019-09-21 21:31:09

เรื่องของการทำระบบออนไลน์ให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเป็นอีกหนึ่งความต้องการของลูกค้าที่มีหลายสาขาและต้องการให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และแน่นอนว่าหากต้องการให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบคำนวณเวลาทำงานของพนักงานรูปแบบการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจะต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น การทำระบบออนไลน์ในเครื่อง

ระบบบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือกรณีที่พนักงานสแกนลายนิ้วมือไม่ติด

2019-09-19 20:10:24

สำหรับปัญหาพนักงานสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าแล้วแต่ไม่มีบันทึกเวลาซึ่งหากมองกลับอีกด้านอาจกลายเป็นพนักงานลืมสแกนแล้วบอกว่าสแกนแล้ว ประเด็นนี้เป็นประเด็นปัญหาที่น่าหนักอกหนักใจของฝ่ายบุคคลอย่างยิ่ง และหากฝ่ายบุคคลตรวจสอบบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเก็บข้อมูลไว้แล้วไม่พบบันทึกเวลาดังกล่าวเราจะไม่สามารถหาข้อมูลมายืนยันได้ว่าจริงๆ แล้วพนักงานลืมสแกนหรือพนักงานสแกนแล้ว

ควบคุมสั่งงานระบบลิฟด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือทาบบัตร

2019-09-17 20:48:30

จะว่าไปแล้วระบบควบคุมการทำงานของลิฟสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตรเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น การทำงานรูปแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบใหญ่ที่นำเอา 3 ระบบย่อยมาทำงานร่วมกัน ได้แก่ (1) ระบบลิฟ ลิฟที่เราคุ้นชินกับการขึ้นๆ ลงๆ จะไปชั้นต่างๆ ได้ด้วยการกดปุ่ม (2) controller ควบคุมการทำงานของลิฟจะอนุญาตให้ไปชั้นที่กำหนดไว้เท่านั้น (3) เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตร