• Hotline: 087-984-2273

เหตุผลที่ลูกค้าใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

แม้ปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับลูกค้าน้อยรายแต่แอดมินก็พบว่ามีลูกค้าบางรายไม่ประสบความสำเร็จในการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า ด้วยเหตุผลบางประการจึงทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีประโยชน์ใดๆ ต่อตนเองและหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าที่ยังรู้สึกว่าตนเองใช้งานเครื่องสแกนได้ไม่เต็มที่ รู้สึกว่าตนเองยังไม่ประสบความสำเร็จในการใช้งาน หรืออาจยังต้องการคำตอบในบางเรื่องที่ผู้จำหน่ายไม่สามารถอธิบาย หรือให้คำตอบ หรือชี้แจง หรือแนะนำได้ แอดมินจึงขอใช้บทความนี้อธิบายเหตุผลที่แอดมินพบว่าความไม่ประสบผลสำเร็จดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด?

1. ลูกค้าหรือผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่เจอปัญหานี้ขาดเป้าหมายหรืออาจไม่ทราบว่าผลลัพธ์ที่เราอยากได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคืออะไร? อาจเป็นผลพวงมาจากลูกค้าไม่ทราบว่าเครื่องสแกนให้ผลลัพธ์อะไรเราได้บ้าง เช่น ใช้สำหรับบันทึกเวลาทำงาน สามารถสรุปเวลาทำงานได้ สรุปขาด ลา มาสาย โอทีได้ รองรับการทำงานเป็นกะ โอนข้อมูลออกไปยัง excel, pdf, text file และอื่นๆ ได้ เมื่อลูกค้าไม่ทราบข้อมูลหรือรายละเอียดพวกนี้ย่อมทำให้ลูกค้าไม่สามารถทราบได้ว่าอะไรบ้างที่เราควรได้รับ การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า จึงกลายเป็นว่าได้แค่สแกนเข้าสแกนออก ดูเวลาเข้าๆ ออกๆ แค่นั้นส่วนอื่นๆ ไม่ได้ใช้งาน

2. ความซับซ้อนของเนื้องานลูกค้าเอง ด้วยเหตุที่ว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป จึงทำให้การตั้งค่าต่างๆ อาจมีข้อจำกัดไม่ยืดหยุดรองรับงานลูกค้าได้แบบ 100% เช่น การกำหนดค่าต่างๆ การกำหนดกะการทำงาน ลูกค้าบางรายมีการทำงานแบบควบ 2 กะ, มีการปรับเปลี่ยนกะระหว่างทาง, กะไม่ตายตัว, ไม่สามารถกำหนดเวลาเข้างานตามกะได้, พนักงานมีการทำกะแทนกัน ซึ่งความต้องการเหล่านี้อาจยุ่งยากสักนิดหากใช้กะในโปรแกรมคำนวณเวลา แต่หากลูกค้าพอมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการลงทุนด้าน software แอดมินแนะนำให้ลูกค้าใช้โปรแกรมเงินเดือนมาทำงานร่วมด้วย ความสามารถของโปรแกรมเงินเดือนจะรองรับความต้องการดังกล่าวได้ทั้งหมด

3. ขาดการถ่ายโอนถ่ายงานระหว่างพนักงานเก่าและใหม่ จากเดิมที่เคยติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าและได้ใช้งานเต็มฟังก์ชั่นตามที่ควรเป็น แต่เมื่อมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ๆ ดูแลงานในส่วนนี้หรือพนักงานลาออกหากไม่ได้รับการถ่ายโอนงานอย่างละเอียดจะทำให้เจ้าหน้าที่คนใหม่ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการทำงานตามที่ควรเป็นได้ทั้งหมด ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานจึงลดๆ เรื่อยๆ ตามความรู้และทักษะที่หลงเหลืออยู่จากการถ่ายโอนงานนั้นเอง

เหตุผลหลักที่ลูกค้าไม่สามารถใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้เต็มศักยภาพส่วนใหญ่มักมาจากปัญหาข้อ 1. คือขาดเป้าหมายในการใช้งานที่ชัดเจน ครบถ้วน ดังนั้นก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ ก่อนการเลือกหา แอดมินแนะนำให้ลูกค้าศึกษาฟังก์ชั่นการใช้งาน ตรวจสอบรายงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าก่อนเสมอ เพื่อการวางแผนหรือตั้งเป้าหมายในการใช้งานต่อไป
www.charoentech.com

รูปแบบการให้รายงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2019-10-13 17:22:26

สำหรับเนื้อหาในบทความนี้แอดมินขอพูดถึงระบบการทำงานและการให้รายงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเพิ่มเติมกันอีกนิด เนื่องจากมีลูกค้าหลายท่านยังคงสับสนเรื่องระบบการทำงานและระบบการให้รายงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าอยู่ เพื่อชี้ชัดให้ลูกค้าทราบว่าหากต้องการได้รับรายงานในรูปแบบต่างๆ จะต้องใช้เครื่องสแกนแบบไหน? เช่น รายงานง่ายๆ

อัพเดทเทคโนโลยีควบคุมการเปิดปิดประตู

2019-10-12 21:14:37

ขึ้นชื่อว่าเทคโนโลยีย่อมมีการพัฒนาที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง ลองมองย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีที่แล้วหากพูดถึงระบบการล็อคประตูคงมีวิธีเดียวคือใช้กุญแจ (มีแม่กุญแจมีลูกกุญแจ) หลังจากนั้นไม่นานนักการควบคุมประตูด้วยระบบไฟฟ้าก็เกิดขึ้นซึ่งจะเริ่มต้นด้วยระบบทาบบัตรใช้บัตรทาบที่เครื่องอ่านบัตรประตูก็จะเปิดให้ทันที แต่ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยผู้ผลิตจึงได้พัฒนาเครื่องสแกนลายนิ้วมือขึ้นมาใช้งานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องทาบบัตร หมดปัญหาเรื่องการทาบบัตรแทนกันเพราะ

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับระบบ access control

2019-10-11 21:33:00

บทความนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทความที่แอดมินขออธิบายถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่นำมาใช้งานร่วมกันในระบบควบคุมประตู หรือ access control ซึ่งไม่ว่าเราจะใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องสแกนใบหน้า หรือเครื่องทาบบัตร หรือเครื่องกดรหัสเป็นตัวควบคุมระบบชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่นำมาใช้งานสามารถใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในระบบและชุดอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานมากยิ่งขึ้นแอดมินจึงขออัพเดทรายละเอียดของอุปกรณ์ต่อพ่วง