• Hotline: 087-984-2273

การยืนยันด้วยข้อมูล 2 อย่างในระบบของเครื่องสแกนใบหน้า

บทความนี้แอดมินขอพูดถึงเรื่องระบบยืนยันตัวตนของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง ซึ่งแอดมินคิดว่าเนื้อหาในบทความนี้น่าจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเครื่องสแกนที่มีระบบยืนยันตัวตนด้วยข้อมูล 2 อย่าง (อาจเป็นใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรหรือรหัสผ่าน) ถามว่าเราจะเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นไหนจึงจะตอบสนองความต้องการนี้ได้และระบบการทำงานมีรูปแบบหรือหลักการเป็นอย่างไร? เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจระบบการทำงานมากขึ้นเรามาทำความเข้าใจระบบการทำงานในส่วนนี้กัน

ก่อนอื่นแอดมินต้องบอกว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรุ่นรองรับการยืนยันตัวตนด้วยการใช้ข้อมูล 1 อย่างหรือ 2 อย่างได้ ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นของเครื่องสแกนรุ่นนั้นๆ จะรองรับการสแกนด้วยอะไรบ้างดังเช่น 

เครื่องสแกนใบหน้ารองรับการบันทึกข้อมูลได้ 4 ชนิด คือ ใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรหรือรหัส ดังนั้นเราจะสามารถใช้การสแกน 2 อย่างเพื่อยืนยันตัวตนได้คือ (1) รหัสผ่าน+ใบหน้า, (2) รหัสผ่าน+ลายนิ้วมือ, (3) รหัสผ่าน+บัตร, (4) บัตร+ใบหน้า และ (5) บัตร+ลายนิ้วมือ หรือจะใช้ ใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรผ่าน หรือรหัส อย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถทำได้
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นที่รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 3 ชนิด คือ ลายนิ้วมือ บัตรหรือรหัสผ่าน เราสามารถตั้งค่าการสแกน 2 อย่างได้คือ (1) รหัสผ่าน+ลายนิ้วมือ, (2) รหัสผ่าน+บัตร, (3) บัตร+ลายนิ้วมือ หรือจะใช้อย่างใดอย่างขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการ
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นที่รองรับการบันทึกข้อมูลเฉพาะ ลายนิ้วมือและบัตร ก็สามารถใช้ทั้งสองอย่างยืนยันตัวตนได้

ระบบการทำงานของเครื่องสแกนกรณีที่ลูกค้าเลือกใช้การยืนยันตัวตนด้วยข้อมูล 2 อย่าง เช่น
1. เลือกใช้บัตรผ่าน+สแกนลายนิ้วมือ การทำงานของเครื่องสแกนในรูปแบบนี้คือเราจะต้องทาบบัตรผ่านก่อนแล้วจึงสแกนลายนิ้วมือ หากข้อมูลบัตรผ่านและข้อมูลลายนิ้วมือที่เราสแกนไปเป็นข้อมูลที่ผูกพันธ์เชื่อมโยงกันเอาไว้เครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะยอมรับบันทึกข้อมูลให้ แต่หากไม่สอดคล้องกันก็จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2. เลือกใช้รหัสผ่าน+สแกนใบหน้า การทำงานของเครื่องสแกนในรูปแบบนี้คือเราจะต้องกดรหัสผ่านก่อนแล้วจึงสแกนใบหน้า โดยการกดรหัสผ่านจะต้องกดข้อมูลดังนี้ (user id > ok จากนั้นกด password > ok หาก user id และ password ไม่ตรงกันจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้) เมื่อกดรหัสผ่านสำเร็จกล้องตรวจจับใบหน้าก็จะทำงานเพื่อใช้ข้อมูลส่วนที่ 2 ยืนยันตัวตนต่อ หากการยืนยันข้อมูลทั้ง 2 ส่วนสำเร็จเครื่องสแกนใบหน้าก็จะยอมให้เราบันทึกเวลาได้ แต่หากข้อมูลทั้ง 2 ส่วนไม่ตรงก็เช่นเดียวกันจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ 

tips : แนะนำสินค้าใหม่เครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s รองรับการสแกนทั้งใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรและรหัสผ่าน
tips : แนะนำสินค้าใหม่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s รองรับการสแกนด้วย ลายนิ้วมือ บัตรและรหัสผ่าน

ข้อจำกัดของการยืนยันข้อมูล 2 ส่วนคือ เราไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยการใช้ข้อมูลลายนิ้วมือ+ใบหน้าได้ ระบบของเครื่องสแกนทั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ายังไม่รองรับการทำงานในส่วนนี้ 
www.charoentech.com

ระบบเสียงตอบรับในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

2019-12-12 20:32:59

แอดมินพบว่ามีลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจเรื่องเสียงตอบรับในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งแอดมินพบว่าลูกค้ามีหลายคำถามหลากหลายความต้องการ เช่น (1) เครื่องสแกนมีเสียงตอบรับมีภาษาไทยหรือไม่? (2) เราสามารถตั้งค่าเสียงตอบรับให้ดังสุดได้เท่าไหร่? เนื่องจากหน้างานจุดติดตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือจุดติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าอยู่ในพื้นที่มีเสียงดัง (3) กรณีที่ไม่ต้องการเสียงตอบรับหรือเสียงใดๆ สามารถทำได้หรือไม่?

หน่วงบันทึกเวลาในระบบเครื่องสแกนใบหน้า

2019-12-10 22:19:32

เนื้อหาในบทความนี้แอดมินขออธิบายเรื่องหน่วงเวลาบันทึกหรือหน่วงบันทึกเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าซึ่งตามปกติแล้วจะถูกตั้งไว้ที่ 1 นาที (มาตรฐานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรุ่นจะถูกตั้งค่าเวลาหน่วงจากโรงงานไว้ที่ 1 นาที) หน่วงบันทึกเวลามีหน้าที่ควบคุมระบบบันทึกเวลาของเครื่องสแกนว่าการสแกนครั้งนั้นๆ ระบบจะบันทึกเวลาไว้หรือไม่? หากการสแกนอยู่ในกรอบของเวลาหน่วงระบบจะไม่บันทึกเวลาให้ (ป้องกันการบันทึกซ้ำ) แต่หากการสแกนอยู่

ชุดโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบไม้กั้นรถยนต์

2019-12-10 00:06:10

หากเราจะว่ากันด้วยเรื่องของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและแบบ easy pass ในชุดไม้กั้นรถยนต์ทั้ง 2 แบบจะถูกควบคุมการทำงานด้วย controller ซึ่งจะอนุญาตให้บัตรใบไหนผ่านเข้าออกได้บ้างบอร์ด controller จะเป็นตัวประมวลผลบริหารและสั่งการทั้งหมด ในการตั้งค่าให้ controller ทำงานว่าจะอนุญาตให้บัตรใบไหนผ่านได้บ้างเราจะใช้โปรแกรมชื่อว่า access control เป็นตัวควบคุมระบบอีกทอด ซึ่งการสื่อสารระหว่างโปรแกรม access control กับ controller จะต้องเชื่อมต่อผ่านระบบ network เท่านั้น