• Hotline: 087-984-2273

การยืนยันด้วยข้อมูล 2 อย่างในระบบของเครื่องสแกนใบหน้า

บทความนี้แอดมินขอพูดถึงเรื่องระบบยืนยันตัวตนของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง ซึ่งแอดมินคิดว่าเนื้อหาในบทความนี้น่าจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเครื่องสแกนที่มีระบบยืนยันตัวตนด้วยข้อมูล 2 อย่าง (อาจเป็นใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรหรือรหัสผ่าน) ถามว่าเราจะเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นไหนจึงจะตอบสนองความต้องการนี้ได้และระบบการทำงานมีรูปแบบหรือหลักการเป็นอย่างไร? เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจระบบการทำงานมากขึ้นเรามาทำความเข้าใจระบบการทำงานในส่วนนี้กัน

ก่อนอื่นแอดมินต้องบอกว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรุ่นรองรับการยืนยันตัวตนด้วยการใช้ข้อมูล 1 อย่างหรือ 2 อย่างได้ ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นของเครื่องสแกนรุ่นนั้นๆ จะรองรับการสแกนด้วยอะไรบ้างดังเช่น 

เครื่องสแกนใบหน้ารองรับการบันทึกข้อมูลได้ 4 ชนิด คือ ใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรหรือรหัส ดังนั้นเราจะสามารถใช้การสแกน 2 อย่างเพื่อยืนยันตัวตนได้คือ (1) รหัสผ่าน+ใบหน้า, (2) รหัสผ่าน+ลายนิ้วมือ, (3) รหัสผ่าน+บัตร, (4) บัตร+ใบหน้า และ (5) บัตร+ลายนิ้วมือ หรือจะใช้ ใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรผ่าน หรือรหัส อย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถทำได้
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นที่รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 3 ชนิด คือ ลายนิ้วมือ บัตรหรือรหัสผ่าน เราสามารถตั้งค่าการสแกน 2 อย่างได้คือ (1) รหัสผ่าน+ลายนิ้วมือ, (2) รหัสผ่าน+บัตร, (3) บัตร+ลายนิ้วมือ หรือจะใช้อย่างใดอย่างขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการ
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นที่รองรับการบันทึกข้อมูลเฉพาะ ลายนิ้วมือและบัตร ก็สามารถใช้ทั้งสองอย่างยืนยันตัวตนได้

ระบบการทำงานของเครื่องสแกนกรณีที่ลูกค้าเลือกใช้การยืนยันตัวตนด้วยข้อมูล 2 อย่าง เช่น
1. เลือกใช้บัตรผ่าน+สแกนลายนิ้วมือ การทำงานของเครื่องสแกนในรูปแบบนี้คือเราจะต้องทาบบัตรผ่านก่อนแล้วจึงสแกนลายนิ้วมือ หากข้อมูลบัตรผ่านและข้อมูลลายนิ้วมือที่เราสแกนไปเป็นข้อมูลที่ผูกพันธ์เชื่อมโยงกันเอาไว้เครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะยอมรับบันทึกข้อมูลให้ แต่หากไม่สอดคล้องกันก็จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2. เลือกใช้รหัสผ่าน+สแกนใบหน้า การทำงานของเครื่องสแกนในรูปแบบนี้คือเราจะต้องกดรหัสผ่านก่อนแล้วจึงสแกนใบหน้า โดยการกดรหัสผ่านจะต้องกดข้อมูลดังนี้ (user id > ok จากนั้นกด password > ok หาก user id และ password ไม่ตรงกันจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้) เมื่อกดรหัสผ่านสำเร็จกล้องตรวจจับใบหน้าก็จะทำงานเพื่อใช้ข้อมูลส่วนที่ 2 ยืนยันตัวตนต่อ หากการยืนยันข้อมูลทั้ง 2 ส่วนสำเร็จเครื่องสแกนใบหน้าก็จะยอมให้เราบันทึกเวลาได้ แต่หากข้อมูลทั้ง 2 ส่วนไม่ตรงก็เช่นเดียวกันจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ 

tips : แนะนำสินค้าใหม่เครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s รองรับการสแกนทั้งใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรและรหัสผ่าน
tips : แนะนำสินค้าใหม่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s รองรับการสแกนด้วย ลายนิ้วมือ บัตรและรหัสผ่าน

ข้อจำกัดของการยืนยันข้อมูล 2 ส่วนคือ เราไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยการใช้ข้อมูลลายนิ้วมือ+ใบหน้าได้ ระบบของเครื่องสแกนทั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ายังไม่รองรับการทำงานในส่วนนี้ 
www.charoentech.com

วิเคราะห์ปัญหาไม้กั้นรถยนต์ค้างตอนฝนตก

2020-05-26 19:53:03

เรื่องราวในบทความนี้เป็นประเด็นปัญหาที่แอดมินได้รับการสอบถามจากลูกค้าผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ ปัญหาคือระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ค้างไม่ยอมยกลงจะเป็นเฉพาะช่วงเวลาที่ฝนตกเท่านั้น? ตอนแดดออกหรืออากาศร้อนไม่มีปัญหาใดๆ เมื่อฝนตกจะต้องค้างทุกครั้งไปอาการค้างแต่ละหน้างานจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน บางหน้างานค้างแค่ช่วงเวลาฝนตกเมื่อฝนหยุดตกไม้กั้นรถยนต์ก็จะ

การตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2020-05-25 20:09:40

เรื่องราวในบทความครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงวิธีแก้ไขปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่อาจต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาเยอะหน่อย เนื่องจากผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าหลายหน่วยงานไม่สามารถติดต่อผู้จำหน่ายที่ขายหรือที่ติดตั้งให้ได้ อาจเป็นเพราะทำข้อมูลหายหรือมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของบริษัทลูกค้าเองหรือ

ส่งเคลมเครื่องสแกนลายนิ้วมือยังไงให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว

2020-05-24 19:00:34

ปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือเสียหรือเครื่องสแกนใบหน้าเสียประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานทุกคนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่แอดมินต้องบอกว่าเราหลีกหนีปัญหานี้ไม่พ้นอุปกรณ์ทุกชิ้นล้วนมีวันเสื่อมสภาพ เมื่อถึงอายุไขของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบของเครื่องสแกนก็จะแสดงอาการบางอย่างให้เรารับรู้ เช่น สแกนยาก สแกนไม่ติด เวลาเพี้ยน