• Hotline: 087-984-2273

temp alert ระบบแจ้งเตือนในเครื่องสแกนใบหน้า

สัญญาณ tamper alert หรือการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าถูกงัดแงะเป็นหนึ่งในฟักง์ชั่นที่ถูกเพิ่มไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบ Access Control เท่านั้น (ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู) เช่น ci f69s, ci805u, ci806u, ci809u, ci690s, ci691s เป็นต้น สำหรับเครื่องสแกนสำหรับบันทึกเวลาเข้าออกงานจะไม่มีฟังก์ชั่นดังกล่าว.. ระบบ tamper alert เป็นฟังก์ชั่นที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนกรณีที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าถูกรื้อถอนหรือมีการงัดแงะ เมื่อระบบตรวจสอบพบว่าเครื่องสแกนไม่ถูกยึดติดกับผนังแบบสมบูรณ์ (ไม่แน่นสนิทหรือไม่แข็งแรง) เครื่องสแกนจะส่งเสียง buzzer ดัง "ปี๊ดดดดดด" เพื่อแจ้งเตือนพร้อมแสดงข้อความให้เราทราบทันที 

เมื่อพบว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ลูกค้าใช้งานอยู่เข้าสู่โหมด tamper alert หรือเมื่อพบว่าเครื่องสแกนส่งเสียงแจ้งเตือนตลอดเวลาให้เราสังเกตุที่หน้าจอของเครื่องสแกนว่าพบข้อความ tamper alert หรือการดำเนินการที่ผิดกฎหมายหรือไม่? หากมีข้อความเหล่านี้ปรากฎขึ้นที่หน้าจอแสดงว่าเครื่องสแกนที่เราใช้งานอยู่เข้าสู่โหมด tamper alert แจ้งเตือนการงัดแงะแน่นอน และเมื่อพบว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเข้าสู่โหมด tamper alert ระบบแจ้งเตือนการงัดแงะเราจะต้องตรวจสอบดูว่าเครื่องสแกนได้ติดตั้งแนบชิดผนังหรือไม่? หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหลุดหรือห่างออกมาจากผนังจะต้องรีบดำเนินการยึดติดเครื่องสแกนกับผนังให้แนบชิดเช่นเคย

การแก้ไขปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเข้าสู่โหมด tamper alert หรือระบบแจ้งเตือนการงัดแงะสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. ตัดไฟที่ส่งไปเลี้ยงเครื่องสแกนออก กรณีที่มี battery backup จะต้องถอดขั้วแบตออกจากระบบด้วย เอาง่ายๆ ว่าเครื่องสแกนจะต้องดับ (การตัดไฟจะต้องตัดไฟหลังจากเราติดตั้งเครื่องสแกนกลับคืนที่เดิมแบบแนบสนิทผนังแล้วเท่านั้น
2. ให้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบเครื่องสแกนว่าตัวเครื่องสแกนได้ติดตั้งแนบชิดผนังหรือไม่? 
- กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องสแกนรื้อถอนออกจากผนังให้ดำเนินการยึดติดตั้งให้เรียบร้อย
- กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องสแกนติดตั้งแนบชิดผนังตามปกติให้ลองถอดเครื่องสแกนออกมาและตรวจสอบปุ่มด้านหลังเครื่องสแกน (ปุ่ม tamper alert) ให้ลองใช้เทปกาวสองหน้าอย่างหนาปิดทับปุ่มดังกล่าวไว้เพื่อช่วยให้การกดทับปุ่มแนบชิดสนิทยิ่งขึ้นจากนั้นก็ยึดเครื่องสแกนกลับคืนที่เดิม
3. จ่ายไฟให้ระบบ แจ้งเตือนดังกล่าวก็จะหายไป

การตัดไฟและจ่ายไฟเป็นการล้างค่า tamper alert ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแจ้งเตือนอยู่ หากเปิดไฟแล้วพบว่าเครื่องสแกนยังคงแจ้งเตือนในโหมด tamper alert อยู่ให้ลองตรวจสอบตามข้อ 1. อีกครั้ง หรืออาจลองใช้มือกดปุ่ม tamper alert ด้านหลังเครื่องสแกนแล้วปิดไฟและเปิดไฟให้เครื่องสแกนอีกครั้งดูว่าหากเราเป็นคนกดปุ่มดังกล่าวไว้ในขณะที่เปิดไฟเครื่องสแกนยังคงส่งเสียงแจ้งเตือนหรือไม่?
- กรณีที่เสียงแจ้งเตือนหายไปแสดงว่าเครื่องปกติเราอาจต้องตรวจสอบการติดตั้งยึดติดเครื่องสแกนกับผนังอีกครั้ง
- กรณีที่เสียงแจ้งเตือนยังคงดังอยู่หรือข้อความการดำเนินการที่ผิดกฎหมายยังคงแสดงอยู่ แสดงว่าเครื่องสแกนมีปัญหาให้ส่งเคลมกับทางผู้จำหน่ายได้เลย

แอดมินรับรองว่าการแก้ไขปัญหาในระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่ยากอย่างที่คิด เพียงเราเข้าใจระบบเราจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง
www.charoentech.com

การแจ้งเตือน tamper alert ในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2020-07-08 20:52:11

ข้อความแจ้งเตือน tamper alert ในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าหมายถึงระบบกำลังบอกเราว่าการติดตั้งเครื่องสแกนไม่สมบูรณ์หรือมีความผิดปกติ ณ จุดติดตั้งเครื่องสแกน ซึ่งข้อความแจ้งเตือน tamper alert สามารถเกิดขึ้นได้จาก 2 กรณีคือ (1) เครื่องสแกนถูกงัดแงะ มีคนพยายามงัดรื้อหรือทำลายเครื่องสแกนทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ความแตกต่างของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

2020-07-07 23:27:56

เรื่องความแตกต่างแอดมินมักได้รับการสอบถามจากลูกค้าเสมอว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือแต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไร? หรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ขายอยู่แต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไร? ลูกค้าควรใช้เครื่องสแกนรุ่นไหนดี? ซึ่งแน่นอนความต้องการของลูกค้าคือ (1) อยากทราบสเปคการทำงานของเครื่องสแกนแต่ละรุ่น (2) เปรียบเทียบให้ลูกค้าทราบว่าเครื่องสแกนแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงบ้าง

การส่งเสียงตอบรับของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2020-07-06 20:59:07

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินเขียนขึ้นสำหรับตอบคำถามลูกค้าที่มีความข้องใจเรื่องเสียงตอบรับของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าว่าเป็นแบบไหน? และความหมายของเสียงตอบรับแต่ละแบบต่างกันอย่างไร? สำหรับบางหน่วยงานที่จุดติดตั้งเครื่องสแกนอยู่ในพื้นที่เสียงดังทำให้พนักงานไม่ได้ยินเสียงตอบรับที่เครื่องสแกนแจ้งเตือนปัญหานี้มีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้าง? ดังนั้นเนื้อหา