• Hotline: 087-984-2273

การแสดงผลวันที่ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

แอดมินพบว่ามีผู้ใช้งานหลายท่านเจอปัญหาการแสดงผลเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีรูปแบบไม่ตรงตามที่ต้องการ เช่น (1) ลูกค้าต้องการให้ระบบแสดงผลเวลาเป็นปี ค.ศ. แต่การแสดงผลเวลาที่ได้คือปี พ.ศ. (2) บางกรณีระบบแสดงเป็นเวลา 12 ชม. AM/PM แต่ลูกค้าต้องการให้การแสดงผลเวลาเป็นรูปแบบ 24 ชม. (3) บางครั้งระบบแสดงผลวันที่สลับตำแหน่งกัน การเรียงลำดับข้อมูลผิดเพี้ยนเอาเดือนขึ้นก่อนตามด้วยวันตามด้วยปี เช่น 02/15/2050 ซึ่งจริงๆ แล้วควรจัดเรียงเป็น 15/02/2020 จึงจะเป็นข้อมูลที่ง่ายในการใช้งาน ถามว่าความผิดพลาดในการแสดงข้อมูลวันที่มีผลมาจากการตั้งค่าในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือไม่? เราจะแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้อย่างไร?

ระบบการแสดงผลวันที่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าถูกกำหนดให้เป็นค่าตายตัวเหมือนกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อคือ (1) ระบบจะแสดงผลในรูปแบบปี ค.ศ. (2) รูปแบบการแสดงผลวันที่คือ วัน/เดือน/ปี แต่ในส่วนของการบันทึกข้อมูลจะบันทึกในรูปแบบ ปี/เดือน/วัน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเรียงลำดับข้อมูลบันทึกเวลาก่อนหลัง (3) ระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะส่งข้อมูลบันทึกเวลาเข้าสู่โปรแกรม premium time หรือโปรแกรม time 4.0 ในรูปแบบ ปี ค.ศ./เดือน/วัน ไม่ว่าจะส่งข้อมูลทางระบบแลนหรือส่งข้อมูลผ่าน usb flash drive ก็ตาม

กับปัญหาที่ลูกค้าเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ปี พ.ศ. หรือการสลับตำแหน่งของ ปีเดือนวัน หรือการแสดงผลของวันที่ในรูปแบบ 12 ชม. ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดจากการตั้งค่า format วันที่ในคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นแม้เราจะเห็นว่ารูปแบบวันที่ของคอมพิวเตอร์ตรงทาร์ตบาร์จะเป็นการแสดงผลปกติก็ตาม ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรม premium time หรือโปรแกรม time 4.0 (โปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า) จะแสดงผลตามการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ รูปแบบวันที่ในคอมพิวเตอร์ถูก set ไว้ยังไงโปรแกรมก็จะแสดงผลตามนั้น หากลูกค้าสงสัยว่าข้อมูลที่ส่งออกมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นแบบไหนแอดมินนำภาพตัวอยางให้ดูที่ใต้บทความนี้ การแสดงผลเวลาของโปรแกรมจะนำเวลาที่ได้จากเครื่องสแกนมาปรับรูปแบบใหม่ตามการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ เช่น เมื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าส่งบันทึกเวลามาเป็น 2020/02/15 19:26:35 เข้าสู่โปรแกรม โปรแกรมก็จะนำเวลานั้นไปแปลงค่าการแสดงผลตาม format date time ที่ระบุไว้ในคอมพิวเตอร์ หากค่าใน date time ตั้งไว้ว่าให้แสดงผลเป็นปี พ.ศ. ลำดับข้อมูลคือ dd/MM/yyyy และแสดงผลเวลา 12 ชม. (am/pm) ข้อมูลจะออกมาในรูปแบบนี้ 15/02/2563 07:26:25 PM นั้นเอง

การแก้ไขปัญหาการแสดงวันที่ในโปรแกรมผิดเพี้ยนนั้นไม่ยากเพียงปิดโปรแกรม premium time และเข้าไปปรับ format data time ในคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่เราต้องการและเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่การแสดงผลเวลาก็จะได้ตามรูปแบบที่เราต้องการ
www.charoentech.com

การปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์จากของเดิมเป็นแบบต่างๆ

2020-02-21 22:32:18

บ่อยครั้งที่ลูกค้าสอบถามแอดมินเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์เดิมที่ใช้งานอยู่ให้เป็นอีกระบบได้ไหม? เช่น เดิมติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบ manual สั่งงานด้วยปุ่มกดหรือรีโมทไร้สาย หรือเดิมติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรไว้ หรือบางรายก็ติดตั้งชุดไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass ไว้ ถามว่าหากเราต้องการปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์จากเดิมที่ใช้อยู่เป็นอีกระบบสามารถทำได้หรือไม่?

การทำงานระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับโปรแกรมเงินเดือน

2020-02-20 21:19:36

เนื้อหาครั้งนี้เป็นคำถามที่แอดมินพบได้บ่อยครั้งสำหรับเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ากับโปรแกรมเงินเดือนซึ่งประเด็นนี้เป็นหนึ่งในความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้พนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าแล้วออกสลิปเงินเดือน สรุปข้อมูลให้ทั้งหมด ใครขาด ใครลา ใครมาสาย จะหักเงินหรือจะให้โอทีเพิ่มเรียกได้ว่าเพียงแค่พนักงานสแกนเข้าออกระบบก็จะสรุปข้อมูลออกมาให้

การสั่งลบข้อมูลในระบบของเครื่องสแกนใบหน้า

2020-02-18 21:04:08

บทความนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของการสั่งลบข้อมูลในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง ซึ่งข้อมูลที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเก็บไว้ในหน่วยความจำมีด้วยกัน 2 ส่วนคือ (1) ข้อมูลโปรไฟล์พนักงาน ได้แก่ ข้อมูลใบหน้า ข้อมูลลายนิ้วมือ ข้อมูลบัตรและข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำหลักของเครื่องสแกน โดยพนักงาน 1 คนจะมี 1 รหัส ภายใต้รหัสนั้นจะเก็บข้อมูลใบหน้าลายนิ้วมือ