• Hotline: 087-984-2273

ระบบนำเข้าส่งออกข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ระบบการนำเข้าส่งออกข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าถือเป็นหนึ่งในกระบวนการใช้งานที่ลูกค้าต้องใช้ ไม่ว่าเราจะใช้งานแบบดึงข้อมูลผ่าน usb flash drive หรือการดึงข้อมูลผ่านระบบ network ล้วนต้องมีการนำเข้าและส่งออกข้อมูลทั้งสิ้น ซึ่งในการนำเข้าส่งออกข้อมูลนั้นมีเงื่อนไขบางประการที่ผู้ใช้งานอาจยังไม่ทราบ เช่น ข้อมูลอะไรบ้างที่เราสามารถนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลได้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเข้าและส่งออกข้อมูลต้องเป็นแบบไหนมีข้อจำกัดหรือไม่? เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจการนำเข้าส่งออกข้อมูลในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามากยิ่งขึ้นแอดมินอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้

เริ่มต้นกันที่ข้อมูลที่สามารถนำเข้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้ ได้แก่
1. ข้อมูลพนักงานหรือรายละเอียดเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ชื่อ-สกุล การนำเข้าส่งออกในส่วนนี้จะรองรับการนำเข้าข้อมูล ชื่อ-สกุล ของพนักงานได้เฉพาะการเชื่อมต่อผ่านระบบ network และผ่านสาย usb data link เท่านั้น สำหรับลูกค้าที่ใช้รูปแบบการดึงข้อมูลผ่าน usb flash drive ไม่สามาถใช้งานฟังก์ชั่นนี้ได้.. ขึ้นตอนการดำเนินการคือเราจะต้องเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือหรือใบหน้าของพนักงานที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าโดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อพนักงานลงไปก่อน หลังจากนั้นให้โหลดข้อมูลดังกล่าวเข้าไปยังโปรแกรมคำนวณเวลา ให้แก้ไขชื่อพนักงานให้ถูกต้องและอัพโหลดกลับมายังเครื่องสแกนอีกครั้ง
2. ข้อมูลใบหน้า/ข้อมูลลายนิ้วมือ/บัตรผ่าน/รหัสของพนักงานที่เก็บไว้ในเครื่องสแกน ข้อมูลส่วนนี้ถือเป็นข้อมูลมาสเตอร์ของพนักงานซึ่งจะถูกจัดเก็บและแปลงค่าเมื่อพนักงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบเครื่องสแกน เราไม่สามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งอื่นได้ การนำเข้าข้อมูลส่วนนี้จะต้องได้รับการส่งออกมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าต้นทางก่อนเท่านั้น เช่น เรามีเครื่องสแกน 5 เครื่อง เก็บข้อมูลพนักงานไว้ที่เครื่องสแกนเพียง 1 เครื่อง หลังจากนั้นก็ใช้วิธีส่งข้อมูลออกจากเครื่องสแกนดังกล่าวเพื่อใช้นำเข้าสู่เครื่องสแกนเครื่องที่เหลือ.. กรณีที่เป็นการนำเข้าผ่าน usb flash drive เราไม่สามารถเลือกพนักงานได้ข้อมูลจะถูกนำเข้าทั้งหมดแบบ 100% แต่หากเป็นการนำเข้าผ่านโปรแกรมซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนผ่าน network หรือผ่านสาย usb data link เราสามารถเลือกการนำเข้าข้อมูลเป็นรายคนได้

สำหรับการส่งออกข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแอดมินอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้
1. ส่งออกข้อมูลพนักงาน เช่น ข้อมูลลายนิ้วมือหรือข้อมูลใบหน้า การส่งออกข้อมูลในส่วนนี้เราสามารถส่งออกได้ทั้งผ่าน usb flash drive หรือผ่านระบบ network
2. ส่งออกข้อมูลในรูปแบบ excel เป็นการส่งข้อมูลในโปรแกรมออกไปยัง excel โดยเราสามารถส่งออกข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมนูของโปรแกรมต้องการส่งออกข้อมูลส่วนไหนสามารถดำเนินการได้เลย
3. ส่งออกข้อมูลในรูปแบบ text file การส่งออกข้อมูลในส่วนนี้มักนิยมใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือน

การนำเข้าส่งออกข้อมูลมีข้อจำกัดบางอย่างได้แก่ (1) การนำเข้าส่งออกข้อมูลในส่วนของลายนิ้วมือจะรองรับการนำเข้าส่งออกเฉพาะเครื่องสแกนที่อยู่ในซีรีย์เดียวกัน และในส่วนของใบหน้าจะรองรับเฉพาะรุ่นเดียวกันเท่านั้น (2) เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ารองรับเฉพาะ usb 2.0 เท่านั้น การใช้ usb ดาวน์โหลดข้อมูลจะต้องตรวจเช็ค version ของ usb ก่อนเสมอ (3) เครื่องสแกนอาจมีอาการค้างหรือรีสตาร์ทตัวเองหากใช้ usb version 3.0 หรือ 3.5 หรือ usb ติดไวรัสมาดาวน์โหลดหรืออัพโหลดข้อมูล
www.charoentech.com

การปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์จากของเดิมเป็นแบบต่างๆ

2020-02-21 22:32:18

บ่อยครั้งที่ลูกค้าสอบถามแอดมินเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์เดิมที่ใช้งานอยู่ให้เป็นอีกระบบได้ไหม? เช่น เดิมติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบ manual สั่งงานด้วยปุ่มกดหรือรีโมทไร้สาย หรือเดิมติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรไว้ หรือบางรายก็ติดตั้งชุดไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass ไว้ ถามว่าหากเราต้องการปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์จากเดิมที่ใช้อยู่เป็นอีกระบบสามารถทำได้หรือไม่?

การทำงานระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับโปรแกรมเงินเดือน

2020-02-20 21:19:36

เนื้อหาครั้งนี้เป็นคำถามที่แอดมินพบได้บ่อยครั้งสำหรับเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ากับโปรแกรมเงินเดือนซึ่งประเด็นนี้เป็นหนึ่งในความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้พนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าแล้วออกสลิปเงินเดือน สรุปข้อมูลให้ทั้งหมด ใครขาด ใครลา ใครมาสาย จะหักเงินหรือจะให้โอทีเพิ่มเรียกได้ว่าเพียงแค่พนักงานสแกนเข้าออกระบบก็จะสรุปข้อมูลออกมาให้

การสั่งลบข้อมูลในระบบของเครื่องสแกนใบหน้า

2020-02-18 21:04:08

บทความนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของการสั่งลบข้อมูลในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง ซึ่งข้อมูลที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเก็บไว้ในหน่วยความจำมีด้วยกัน 2 ส่วนคือ (1) ข้อมูลโปรไฟล์พนักงาน ได้แก่ ข้อมูลใบหน้า ข้อมูลลายนิ้วมือ ข้อมูลบัตรและข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำหลักของเครื่องสแกน โดยพนักงาน 1 คนจะมี 1 รหัส ภายใต้รหัสนั้นจะเก็บข้อมูลใบหน้าลายนิ้วมือ