• Hotline: 087-984-2273

การเลือกโปรแกรมคำนวณเวลาให้เหมาะกับเครื่องสแกน

บทความนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องของโปรแกรมคำนวณเวลา hip premium time หรือโปรแกรมคำนวณเวลาเวอร์ชั่นอื่นเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ลูกค้าผู้ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าต่างให้ความสนใจ ด้วยเหตุผลที่ว่าโปรแกรมคำนวณเวลาของทาง hip มีหลายรุ่นหลายเวอร์ชั่นให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดาวน์โหลดในเวปไซด์หรือจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในแผ่นซีดีซึ่งจะได้ไปพร้อมเครื่องสแกนล้วนมีหลายโปรแกรมหลายเวอร์ชั่นให้เลือก ปัญหาคือหากเราเลือกใช้โปรแกรมคำนวณเวลาผิดเวอร์ชั่นก็จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่เรามีได้ คำถามคือแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นไหนใช้งานร่วมกับโปรแกรมเวอร์ชั่นอะไร? เรามาเรียนรู้กันในบทความนี้

โปรแกรมคำนวณเวลาของทาง HIP มีด้วยกัน 3 โปรแกรมคือ (1) โปรแกรมคำนวณเวลา hip premium time for u series (2) โปรแกรมคำนวณเวลา hip premium time for s series (3) โปรแกรม hip time 4.0 ในแต่ละโปรแกรมจะรองรับการทำงานร่วมกันกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าดังนี้

1. โปรแกรมคำนวณเวลา hip premium time for u series เป็นโปรแกรมคำนวณเวลาที่ให้รายงานได้หลายรูปแบบ มีทั้งรายงานแบบง่ายๆ ดูแค่เวลาเข้าเวลาออก หรือคำนวณโดยกะการทำงาน สรุปขาด ลา มาสาย โอที เป็นต้น hip premium time รองรับการเชื่อมต่อดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนได้ทั้งผ่าน usb flash drive ผ่านสายแลน และผ่าน ddns ระบบออนไลน์ hip premium time for u series จะรองรับเฉพาะเครื่องสแกนซีรีย์ u เท่านั้น ได้แก่ cmi810u cmi812u cmi817u ci805u ci806u ci809u เป็นต้น

2. โปรแกรมคำนวณเวลา hip premium time for s series ความสามารถของโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้เป็นแบบเดียวกับ premium time for u series โดยโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้จะรองรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นต่างๆ ที่ลงท้ายด้วย s และรุ่นที่ขึ้นต้นด้วย 8 แต่ไม่ u ลงท้าย เช่น cmi681s, cmi682s, cmi683s, ci690s, ci691s, ci f69s, cmi f65s, cmi f66s, cmi f68s, cmi f75s, ci f76s, ci f77s, c806, cmi800, cmi812 เป็นต้น

3. โปรแกรมคำนวณเวลา hip time 4.0 โปรแกรมเวอร์ชั่นนี้มีความสามารถมากกว่าโปรแกรมเวอร์ชั่นอื่นๆ คือตัวโปรแกรมใช้ฐานข้อมูล sql สามารถส่งข้อความบันทึกเวลาของพนักงานไปทางไลน์ได้ (ระบบไลน์แจ้งบันทึกเวลาเข้าและออกงาน) สแกนเมื่อไหร่ระบบจะส่งข้อความทางไลน์ไปบอกเลยทันที ทำให้พนักงานทราบเวลาสแกนของตนเองสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง สำหรับโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้จะรองรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเฉพาะ series s เท่านั้น ดังรุ่นต่างๆ ที่แอดมินได้อธิบายไปในข้อ 2. 

เมื่อทราบแล้วว่าเครื่องสแกนรุ่นไหนใช้โปรแกรมอะไรก็สามารถดาวน์โหลดหรือเลือกติดตั้งได้เลยตามรุ่นของเครื่องสแกนที่เราใช้งานอยู่ โปรแกรมคำนวณเวลาทุกเวอร์ชั่นเป็นโปรแกรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากลูกค้าทำแผ่นซีดีหายสามารถเข้าไปโหลดโปรแกรมได้ในเวปไซด์ของทาง hip ได้เลย สำหรับการใช้งานโปรแกรมแอดมินแนะนำให้สอบถามจากผู้จำหน่าย
www.charoentech.com

วิเคราะห์ปัญหาไม้กั้นรถยนต์ค้างตอนฝนตก

2020-05-26 19:53:03

เรื่องราวในบทความนี้เป็นประเด็นปัญหาที่แอดมินได้รับการสอบถามจากลูกค้าผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ ปัญหาคือระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ค้างไม่ยอมยกลงจะเป็นเฉพาะช่วงเวลาที่ฝนตกเท่านั้น? ตอนแดดออกหรืออากาศร้อนไม่มีปัญหาใดๆ เมื่อฝนตกจะต้องค้างทุกครั้งไปอาการค้างแต่ละหน้างานจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน บางหน้างานค้างแค่ช่วงเวลาฝนตกเมื่อฝนหยุดตกไม้กั้นรถยนต์ก็จะ

การตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2020-05-25 20:09:40

เรื่องราวในบทความครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงวิธีแก้ไขปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่อาจต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาเยอะหน่อย เนื่องจากผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าหลายหน่วยงานไม่สามารถติดต่อผู้จำหน่ายที่ขายหรือที่ติดตั้งให้ได้ อาจเป็นเพราะทำข้อมูลหายหรือมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของบริษัทลูกค้าเองหรือ

ส่งเคลมเครื่องสแกนลายนิ้วมือยังไงให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว

2020-05-24 19:00:34

ปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือเสียหรือเครื่องสแกนใบหน้าเสียประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานทุกคนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่แอดมินต้องบอกว่าเราหลีกหนีปัญหานี้ไม่พ้นอุปกรณ์ทุกชิ้นล้วนมีวันเสื่อมสภาพ เมื่อถึงอายุไขของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบของเครื่องสแกนก็จะแสดงอาการบางอย่างให้เรารับรู้ เช่น สแกนยาก สแกนไม่ติด เวลาเพี้ยน