• Hotline: 087-984-2273

ความหมายของคอลัมน์ต่างๆ ในรายงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

แอดมินมักเขียนเรื่องราวบรรยายรายละเอียดต่างๆ ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสามารถผลลัพธ์แก่ผู้ใช้งานให้ได้ เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานรวมถึงผู้ที่กำลังมองหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทราบรายละเอียดการทำงานการให้รายงานของเครื่องสแกน และจะได้เรียกรายงานหรือใช้รูปแบบรายงานต่างๆ ในระบบได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ สำหรับเรื่องราวในบทความนี้แอดมินขอเขียนบรรยายถึงรายละเอียดในแต่ละคอลัมน์ของรายงานให้ลูกค้าได้ทราบ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจที่มาที่ไปและรายละเอียดการให้รายงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามากขึ้น

คอลัมน์ที่แสดงผลรายงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าในหลายๆ รายงานจะเหมือนกัน ต่างกันเพียงแค่ตำแหน่งของคอลัมน์ในรายงานนั้นๆ หรือบางครั้งอาจเป็นข้อมูลสรุปหรือผ่านการวิเคราะห์ตามสูตรคำนวณเวลามาแล้ว ซึ่งแอดมินอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
1. รหัสที่เครื่อง : แสดงรหัสที่เราเก็บไว้ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า เช่น หากตั้งรหัสให้นายเอกไว้ 1 รหัสส่วนนี้ในโปรแกรมก็จะแสดง 1 เช่นกัน
2. รหัสพนักงาน : แสดงข้อมูลรหัสพนักงานที่เราตั้งค่าไว้ในโปรแกรม หากไม่มีการตั้งรหัสพนักงานไว้ข้อมูลส่วนนี้จะไม่แสดงผล
3. ชื่อพนักงาน หรือชื่อ-นามสกุล : แสดงชื่อของพนักงานตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ 
4. แผนก : แสดงข้อมูลแผนกของพนักงานตามที่เราตั้งค่าไว้ หากไม่มีการโอนย้ายพนักงานเข้าแผนกโปรแกรมจะแสดงเป็นแผนกเริ่มต้นให้คือ Start Department
5. data หรือวัน/เวลา : แสดงวันที่ๆ สแกนและบางรายงานจะแสดงเวลาที่สแกนร่วมด้วยในบรรทัดเดียวกัน
6. คำนวณโดยกะการทำงาน : แสดงข้อมูลที่ผ่านการคำนวณตามสูตรเวลาทำงานที่เราตั้งค่าไว้
7. เวลาทำงาน แสดงข้อมูลในรายงานคำนวณโดยกะการทำงาน : แสดงข้อมูลเวลาทำงานตามกะที่ได้ตั้งค่าไว้
8. พัก : แสดงข้อมูลเวลาพักที่ได้กำหนดไว้ในกะนั้นๆ เวลาส่วนนี้จะนำไปหักออกจากเวลาทำงาน (หักออกจากระยะเวลาที่สแกนเข้าและสแกนออก)
9. OT ก่อน : แสดงข้อมูล ot ก่อนทำงาน ผลส่วนนี้จะได้จากการตั้งกะการทำงาน
10. OT หลัง : แสดงข้อมูล ot หลังจากทำงาน ผลส่วนนี้จะได้จากการตั้งกะการทำงาน
11. เข้า : แสดงเวลาที่พนักงานสแกนเข้างาน
12. ออก : แสดงเวลาที่พนักงานสแกนออกงาน
13. สาย : แสดงเวลาที่มาทำงานสาย
14. ออกก่อน : แสดงเวลาที่พนักงานสแกนออกก่อนเวลา
15. remark : เป็นส่วนที่แสดงผลสถานะต่างๆ เช่น ขาด ลา มาสาย ลืมสแกนเข้า ลืมสแกนออก วันหยุด เป็นต้น

tips : แนะนำ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม premium time ให้รายงาน ขาด ลา มาสาย โอที พร้อมส่งออก excel และโปรแกรมอื่นๆ ได้ง่าย

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินเขียนอธิบายรายละเอียดในแต่ละคอลัมน์ให้ได้ทราบซึ่งแอดมินอาจไม่ได้ระบุว่าเป็นรายงานส่วนไหนของระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ลูกค้าอาจต้องดูข้อมูลในแต่ละรายงานอีกครั้ง
www.charoentech.com

ฟังก์ชั่นการสแกนของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

2020-09-28 21:59:19

ต้องบอกว่าบ่อยครั้งที่แอดมินได้รับการสอบถามจากลูกค้าเรื่อง "เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ตนเองให้ความสนใจมีฟังก์ชั่นการทำงานอย่างไร? สามารถสแกนใบหน้าได้ไหม? สามารถทาบบัตรได้ไหม? กดรหัสผ่านได้หรือเปล่า? ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือได้ทั้งหมด?" และมักต่อด้วยหากต้องการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ป้องกันปัญหาได้เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นที่ถูกยกเลิกผลิต

2020-09-27 14:55:43

บ่อยครั้งที่แอดมินพูดถึงเรื่องการเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเลือกซื้อเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องใหม่มาใช้แทนเครื่องเดิมที่มีปัญหา ซึ่งประเด็นคือเราไม่สามารถหาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นเดิมได้ อาจเป็นเพราะสินค้าขาดตลาด โรงงานหยุดการผลิตชั่วคราวหรือชะลอการผลิตเพราะต้องเร่งผลิตสินค้าใหม่ หรือบางครั้งอาจเจอปัญหา

ปัญหาไม้กั้นรถยนต์กระแทกเสารับไม้

2020-09-26 16:26:12

เรื่องแขนกั้นกระแทกเสารับไม้เป็นเรื่องที่อาจพบได้บ่อยครั้งเนื่องจากทุกครั้งที่ไม้กั้นรถยนต์ยกแขนกั้นขึ้นและลงอาจมีบางจังหว่ะทำให้การยกลงของแขนกั้นมีแรงเหวี่ยงที่มากกว่าปกติ เช่น ยกขึ้นปุ๊ปยกลงทนที เมื่อระบบมีแรงเหวี่ยงตอนยกแขนกั้นลงมากขึ้นโอกาสที่ไม้กั้นรถยนต์จะกระแทกเสารับไม้ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย แอดมินจึงเขียนเรื่องราวนี้ขึ้นเพื่ออธิบายให้ผู้ใช้งานทราบ