• Hotline: 087-984-2273

เหตุที่ไม่ควรใช้เครื่องสแกนสำหรับบันทึกเวลามาควบคุมการเปิดปิดประตู

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงสิ่งที่ควรระวังในการเลือกใช้งานเครื่องสแกนซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าในตลาดแบ่งได้ 3 กลุ่มคือ (1) เครื่องสแกนสำหรับบันทึกเวลาเพียงอย่างเดียว เครื่องสแกนกลุ่มนี้ใช้งานเพื่อบันทึกเวลาเท่านั้น (2) เครื่องสแกนสำหรับเปิดปิดประตู ทำงานร่วมกับชุดกลอนไฟฟ้าได้ทุกชนิดสั่งเปิดปิดประตูได้ด้วยตัวเอง เครื่องสแกนกลุ่มนี้รองรับได้ทั้งบันทึกเวลาทำงานและควบคุมการเปิดปิดประตู (3) เครื่องสแกนสำหรับบันทึกเวลาและควบคุมการเปิดปิดประตู เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากลุ่มนี้จริงๆ แล้วถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบันทึกเวลาทำงานแต่ทางผู้ผลิตได้เพิ่มฟังก์ชั่นให้เครื่องสแกนกลุ่มนี้รองรับการควบคุมประตูได้แต่จะต้องทำงานร่วมกับ power supply ที่มีฟังก์ชั่นควบคุมประตูเท่านั้น ในเรื่องราวครั้งนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าเหตุใดที่เราไม่ควรใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากลุ่มที่ 3 ใช้งานร่วมกับการเปิดปิดประตู 

ปัจจุบันแอดมินพบว่าลูกค้าหลายรายกำลังมองหาเครื่องสแกนกลุ่มที่ 3 เพื่อใช้ร่วมกับการควบคุมการเปิดปิดประตู เนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากลุ่มที่ 3 เป็นเครื่องสแกนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบันทึกเวลาทำงานแต่ถูกเพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถควบคุมประตูได้ด้วย (จะต้องใช้งานร่วมกับ power supply) เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าทำไมไม่ควรนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากลุ่มนี้มาใช้งานร่วมกับชุดกลอนไฟฟ้า (ควบคุมประตู) ดังนี้
1. ส่วนใหญ่กำลังไฟที่ใช้กับเครื่องสแกนบันทึกเวลาทำงานจะใช้ไฟ 5v แต่ชุดควบคุมการเปิดปิดประตูใช้ไฟ 12v เมื่อกำลังไฟไม่เท่ากันเราจะต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ 2 แหล่ง เมื่อเกิดปัญหาไฟดับหรือแหล่งจ่ายไฟตัวใดตัวหนึ่งเสียจะทำให้เราไม่สามารถปลดล็อคกลอนไฟฟ้าได้ (เครื่องสแกนสำหรับเปิดปิดประตูควรใช้ไฟ 12v เพื่อให้สามารถใช้ระบบจ่ายไฟร่วมกับชุดกลอนไฟฟ้าได้)
2. เครื่องสแกนสำหรับบันทึกเวลาทำงานส่วนใหญ่จะมีช่องเสียบแจ็ค DC อยู่ด้านล่าง (ช่องเสียบแจ็ค DC คือช่องเสียบไฟเข้าเครื่องสแกน) ซึ่งเป็นจุดที่ไม่ปลอดภัยเพราะอาจมีบุคคลอื่นถอดออกได้ง่าย (เครื่องสแกนสำหรับเปิดปิดประตูควรซ่อนสายไฟและอื่นๆ อยู่ด้านหลังเครื่องเพื่อความปลอดภัยของระบบ)
3. เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับบันทึกเวลาทำงานไม่มีฟังก์ชั่น temper alert หากมีการงัดแงะหรือติดตั้งเครื่องสแกนสมบูรณ์จะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ (เครื่องสแกนสำหรับเปิดปิดประตูจะมีฟังก์ชั่น temper alert ซึ่งเครื่องสแกนจะส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อเครื่องสแกนถูกติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการงัดแงะ)

tips 1 : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s เป็นเครื่องสแกนที่เหมาะสำหรับใช้บันทึกเวลาทำงาน cmi681s มีแบตเตอรี่สำรองในตัว
tips 2 : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci690s เป็นเครื่องสแกนที่เหมาะสำหรับใช้ควบคุมการเปิดปิดประตู ci690s เป็นเครื่องสแกนควบคุมการเปิดปิดประตูที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

การเลือกรุ่นของเครื่องสแกนคือสิ่งสำคัญลูกค้าควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นลำดับแรก เพราะหากลูกค้าเลือกรุ่นของเครื่องสแกนผิดจะทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้อย่างเต็มที่ การเลือกรุ่นของเครื่องสแกนเป็นทั้งหน้าที่ของผู้จำหน่ายและผู้ซื้อเพราะไม่ได้หมายความว่าผู้จำหน่ายทุกรายจะแนะนำสินค้าเหมือนกัน ลูกค้ารู้ไว้จะช่วยให้ลูกค้าพิจารณาเลือกสินค้าได้อย่างถูกต้อง
www.charoentech.com

ระบบตั้งตารางเวลาทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

2021-04-14 19:47:22

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงกะการทำงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งระบบคำนวณเวลาตามกะจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานวิเคราะห์ต่างๆ ในระบบได้เช่น รายงานขาด ลา มาสาย โอที ซึ่งระบบจะแยกให้ผู้ใช้งานเห็นว่าในแต่ละวันพนักงานทำงานกี่ชั่วโมง? มาสายกี่นาที? ทำโอทีกี่ชั่วโมง? ขาดงานหรือไม่?

ระบบการทำงานของไม้กั้นรถยนต์ easy pass

2021-04-13 17:17:32

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass ระบบนี้ทำงานด้วยการรับส่งสัญญาณบลูทูธระหว่างบัตรผ่านและเครื่องอ่านบัตร ชุดไม้กั้นรยถนต์ระบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass อ่านบัตรได้ไกลสุด 30 เมตร (กรณีที่ไม่มีอะไรมาบดบัง ทดสอบด้วยการใช้บัตรผ่านอ่านนอกรถ) แต่เมื่อนำบัตรผ่านไว้ในรถจะอ่านได้ประมาณ 5-20 เมตร

การจัดการข้อมูลในระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือเมื่อพนักงานลาออก

2021-04-12 17:36:12

เรื่องการลาออกและการเข้าใหม่ของพนักงานเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องเจอ บางหน่วยงานอาจมีการเข้าออกบ่อยหน่อยแต่บางหน่วยงานนานๆ ครั้งจะมีการลาออกของพนักงาน ถามว่าเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่และเมื่อมีพนักงานลาออกไปเราจะต้องจัดการอย่างไรในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า? สำหรับเรื่องราวครั้งนี้