• Hotline: 087-984-2273

การปรับเปลี่ยนระบบบันทึกเวลาในยุคโควิดระบาด

ในยุคที่มีการระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด 19 และเรามักได้ยินคำพูดที่ว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมืออาจเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ได้ กล่าวคือหากผู้ที่สแกนก่อนเราติดเชื้อโควิดแล้วมีการไอหรือจามหากพนักงานท่านดังกล่าวไม่มีการเช็ดทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ก็อาจทิ้งเชื้อโควิด 19 ไว้ที่หัวอ่านของเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ และแน่นอนว่าหากเราเป็นคนสแกนในลำดับถัดไปโอกาสที่เราจะติดเชื้อโควิด 19 จากการสแกนลายนิ้วมือย่อมสูงมากเช่นกัน ซึ่งด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้หลายหน่วยงานมีการปรับตัวเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกเวลาทำงานด้วยระบบใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการสแกนลายนิ้วมือต่อๆ กันของพนักงาน เรื่องราวครั้งนี้แอดมินจึงขอยกตัวอย่างการปรับเปลี่ยนระบบบันทึกเวลาที่นิยมให้ทราบในบทความนี้

tips : เครื่องสแกนใบหน้า cmif75s รองรับการบันทึกเวลาทำงาน เครื่องสแกนทำงานรวดเร็ว สแกนใบหน้าอัตโนมัติไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ พร้อมแบตเตอรี่แบคอัพใช้งานได้ต่อเนื่อง 1-2 ชั่วโมงแม้ไฟดับ และสามารถเชื่อมต่อกับชุดกลอนไฟฟ้าหรือประตูอัตโนมัติได้ทุกชนิด

อุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทในช่วงที่การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด 19 เพื่อใช้บันทึกเวลาทำงานและป้องกันการสัมผัสอุปกรณ์มีดังนี้
1. เปลี่ยนจากการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตรเพื่อลดการสัมผัสอุปกรณ์ เครื่องสแกนใบหน้าและเครื่องทาบบัตรมีระบบการทำงานเช่นเดียวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือแต่ที่ต่างกันคือเครื่องสแกนใบหน้าและเครื่องทาบบัตรไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ สำหรับเครื่องสแกนหน้าพนักงานเพียงแค่ยืนหน้าเครื่องสแกนระบบจะตรวจจับใบหน้าและบันทึกเวลาให้อัตโนมัติ (ระยะห่างประมาณ 60-100cm ขึ้นอยู่กับความสูงของพนักงาน) กรณีที่เลือกใช้เครื่องทาบบัตรแม้จะลดการสัมผัสได้แต่การเลือกใช้วิธีนี้อาจเกิดปัญหาพนักงานทาบบัตรแทนกันได้
2. เปลี่ยนการใช้ประตูแบบผลักเป็นประตูอัตโนมัติ (เลื่อนเปิดอัตโนมัติแบบเซเว่น) แอดมินพบว่าหลายหน่วยงานเลือกใช้วิธีนี้ร่วมกับการสแกนใบหน้าเพื่อป้องกันการสัมผัสอุปกรณ์แบบ 100% เปลี่ยนจากที่ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและผลักประตูเป็นสแกนหน้าแล้วให้ประตูเลื่อนเปิดอัตโนมัติไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ใดๆ อีกทั้งยังใช้งานร่วมกับการบันทึกเวลาทำงานได้อีกด้วย

ในการเปลี่ยนระบบบันทึกเวลาทำงานจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นเครื่องสแกนใบหน้าหรือทาบบัตร ลูกค้าอาจต้องพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมคือ เครื่องสแกนที่ต้องการเปลี่ยนแทนสามารถใช้โปรแกรมเดียวกันกับเครื่องเดิมได้ไหม? หากใช้โปรแกรมเดียวกันได้จะช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องเริ่มต้นระบบใหม่ เพียงแค่เก็บใบหน้าพนักงานเข้าเครื่องสแกนเครื่องใหม่ด้วยการใช้ id เดิม (id เดียวกันกับที่ใช้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ) ระบบก็จะใช้งานต่อเนื่องได้ทันทีไม่ต้องเริ่มต้นระบบใหม่

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนระบบบันทึกเวลาทำงานแทนของเดิม (เปลี่ยนจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นเครื่องสแกนใบหน้า) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สามารถปรึกษาเราได้เลยเราพร้อมให้บริการ
www.charoentech.com

การใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ easy pass ร่วมกับมอเตอร์ประตูเลื่อน

2021-05-08 16:42:41

ระบบอ่านบัตรระยะไกลแบบ easy pass หรือระบบทาบบัตรมักนิยมนำมาใช้งานร่วมกับชุดไม้กั้นรถยนต์ ซึ่งเมื่อนำระบบอ่านบัตรมาใช้งานร่วมกับชุดไม้กั้นรถยนต์ก็จะทำให้ชุดไม้กั้นรถยนต์สามารถทำงานได้อัตโนมัติ เช่น เมื่อนำเอาระบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass มาทำงานร่วมกับชุดไม้กั้นรถยนต์จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งเปิดไม้กั้นรถยนต์ได้จากระยะไกล

อาการที่บ่งบอกว่าฐานข้อมูลโปรแกรมของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าเต็ม

2021-05-07 21:13:01

จากประสบการณ์ในการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ระบบไม้กั้นรถยนต์มานานกว่า 10 ปี เราพบว่าโปรแกรมที่ใช้งานได้ดี เสถียร ไม่พบปัญหา error หรือปัญหาจุกจิกกวนใจเล็กๆ น้อยๆ กวนใจลูกค้า คือ (1) โปรแกรม premium time โปรแกรมนี้คือโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

การทำงานของระบบ admin ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

2021-05-06 17:17:55

สำหรับเรื่องราวครั้งนี้แอดมินขออธิบายถึงการทำงานของระบบสิทธิ admin ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าว่ามีกี่ส่วน? สิทธิ admin มีกี่ระดับ? การทำงานของ admin ในแต่ละส่วนสัมพันธ์กันหรือไม่? และเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้งานเครื่องสแกนทราบว่าประโยชน์และความสำคัญของสิทธิ admin คืออะไร? จะให้โทษยังไงแก่ลูกค้า