• Hotline: 087-984-2273

ขอบเขตเวลาที่ต้องระบุในการตั้งตารางเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า #2

หากว่ากันด้วยเรื่องของการตั้งเวลาทำงานในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า แอดมินพบว่าจุดที่มักตั้งค่าผิดพลาดมากที่สุดคือการกำหนดขอบเขตเวลา เช่น กำหนดให้ระบบนำบันทึกเวลาที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาคำนวณโดยให้เลือกว่าเวลาใดเป็นเวลาเข้างานและเวลาใดเป็นเวลาออกงาน เนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าในปัจจุบันไม่มีฟังก์ชั่นปุ่มกดเข้าออกเหมือนเมื่อก่อน ฟังก์ชั่นปุ่มกดคือการกดปุ่มฟังก์ชั่นก่อนการสแกน เช่น กด 1 แล้วสแกนเพื่อให้ระบบรับรู้ว่าการสแกนครั้งนี้คือสแกนเข้างาน กด 2 แล้วสแกนเพื่อให้ระบบรับรู้ว่านี้คือสแกนออกงาน กด 3 แล้วสแกนคือการสแกนเข้า ot กด 4 แล้วสแกนคือการสแกนเพื่อออก ot เป็นต้น 

เพื่อลดความสับสนความยุ่งยากในการใช้ฟังก์ชั่นปุ่มกด (หากพนักงานกดเลขฟังก์ชั่นผิดจะทำให้ระบบผิดพลาดไปด้วย) ผู้ผลิตจึงได้พัฒนาความสามารถของโปรแกรมให้รับรู้การสแกนของพนักงานแต่ละกะได้อัตโนมัติ เมี่อโปรแกรมได้รับบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าโปรแกรมก็จะนำเวลาดังกล่าวเข้าสูตรคำนวณเวลาตามกะที่พนักงานได้รับและสรุปออกมาเป็นเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย โอที ให้อัตโนมัติ แต่จะได้มาซึ่งสูตรการคำนวณเวลาที่ถูกต้องเราจะต้องเป็นผู้กำหนดขอบเขตเวลาการสแกนแต่ละช่วงให้โปรแกรมรับรู้ แอดมินอธิบายได้ดังนี้.. การตั้งตารางเวลาทำงานในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วนคือ (1) เวลาทำงานจริง (2) เวลายืดหยุ่นหรือเวลาที่ให้สายหรือให้ออก่อนได้ (3) ขอบเขตของเวลาเพื่อให้ระบบรับรู้ว่าการสแกนแต่ละครั้งเป็นการสแกนเพื่อเข้าหรืออกงานกันแน่ สำหรับข้อ 1 และ 2 แอดมินได้อธิบายไว้แล้วในบทความก่อนหน้าอ่านได้ที่นี่ >> ความสัมพันธ์ของขอบเขตเวลาในการตั้งตารางเวลา

วิธีกำหนดขอบเขตเวลาเพื่อให้โปรแกรมรับรู้การสแกนของพนักงานแต่ละช่วงอธิบายได้ดังนี้
6. เริ่มเข้างานได้ตั้งแต่ : เป็นการบอกโปรแกรมว่าเราจะนำเวลาที่พนักงานสแกนมาคำนวณเป็นเวลาเข้างานตั้งแต่เวลาไหน? (โปรแกรมจะหยิบเอาเวลาแรกที่พนักงานสแกนมาคำนวณ) เช่น หากเวลาเข้างานจริงคือ 08.00 พนักงานมาสแกนกันเร็ว คนแรกๆ ที่มาสแกนคือ 06.30 ให้เรากำหนดเป็น 06.00 น. ได้เลย (หากพนักงานมาก่อน 06.00 โปรแกรมจะไม่หยิบเวลานั้นมาคำนวณ ดังนั้นต้องกำหนดให้ครอบคลุม)
7. เข้างานภายในเวลา : เป็นการบอกโปรแกรมว่าเราจะนำเวลาที่พนักงานสแกนเพื่อบันทึกเป็นเวลาเข้างานเลทสุดถึงเวลาไหน? เช่น เวลาเข้างาน 08.00 เลทสุดกำหนดให้ 12.00 น. เป็นต้น (กรณีที่พนักงานมาช้ากว่า 08.00 โปรแกรมจะคำนวณเป็นเวลาสายให้)
8. เลิกงานได้ตั้งแต่เวลา : ระบบจะทำงานเช่นเดียวกับ "เริ่มเข้างานได้" เราจะต้องกำหนดเวลาให้อยู่ก่อนเวลาเลิกงานจริงแต่ต้องไม่ก่อนเวลาข้อใน 7 เช่น เลิกงานจริง 17.00 น. ให้เข้างานได้ภายใน 12.00 น. ดังนั้นให้เลิกงานได้ตั้งแต่เวลา เรากำหนดเป็นเวลาใดก็ได้ที่ก่อน 17.00 และหลัง 12.00 เช่นกำหนดให้เป็น 13.00 น.  
9. ให้เลิกงานภายในเวลา : เป็นเวลาที่พนักงานสแกนครั้งสุดท้ายเพื่อเลิกงาน เวลาในหัวข้อนี้จะต้องครอบคลุมการทำโอทีของพนักงานด้วย เช่น เลิกงานจริง 17.00 แต่ให้ทำโอทีถึง 21.00 ดังนั้นให้เลิกงานได้ภายในเวลาก็จะต้องกำหนดไว้หลัง 21.00 น.

หมายเหตุ.. บางหน่วยงานที่ทำงานยาวๆ ทำโอทียาวๆ เวลาในหัวข้อให้เลิกงานได้ภายในเวลาข้อ 9 จะต้องอยู่ก่อนเวลาที่ให้เริ่มเข้างานได้ในข้อ 6 เช่น เลิกงาน 17.00 ทำโอทีไปถึง 06.00 น. ของวันพรุ่งนี้ แต่เนื่องจากเรากำหนดให้ 06.00 น. เป็นเวลาที่สแกนเพื่อเข้างาน ดังนั้นเวลาที่ให้เลิกงานได้จะต้องอยู่ก่อน 06.00 น. อาจเป็นเวลา 05.59 หรือหากต้องการให้เลิกงานได้เวลา 06.00 น. เราจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาที่ให้เข้างานได้ตั้งแต่ 06.00 น. เป็น 06.30 หรือ 07.00 น. แทน

เวลาทั้งหมดจะต้องไม่พันกัน ไม่มีเวลาที่ทับซ้อนกัน ระบบจึงจะทำงานได้
www.charoentech.com

ปัญหาการโหลดข้อมูลด้วย usb ของเครื่องสแกนนิ้วและเครื่องสแกนหน้า

2021-09-17 12:17:17

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงปัญหาการโหลดข้อมูลด้วย usb flash drive โดยปัญหาที่แอดมินเจอบ่อยครั้งสำหรับการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือ ลูกค้าไม่สามารถโหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนด้วย usb ได้ ลูกค้าบางรายพบว่าเครื่องสแกนฟ้อง error no u-dist ในขั้นตอนดาวน์โหลดจึงไม่สามารถโหลดไฟล์บันทึก

การเลือกใช้ ups สำรองไฟให้ระบบไม้กั้นรถยนต์

2021-09-16 16:11:32

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงการสำรองไฟให้ระบบไม้กั้นรถยนต์ ซึ่งแน่นอนว่าไม้กั้นรถยนต์เป็นระบบที่ทำงานด้วยไฟฟ้าเมื่อมีไฟระบบก็จะทำงานได้ ยกแขนกั้นขึ้นยกแขนกั้นลงได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟดับหรือระบบไม่สามารถจ่ายไฟให้ชุดไม้กั้นรถยนต์ได้ไม้กั้นรถยนต์ก็จะไม่สามารถทำงานได้และจะค้างอยู่อย่างนั้น เรียกได้ว่าไฟดับตอนไหนไม้กั้น

อัพเกรดระบบบันทึกเวลาเป็นเครื่องสแกนฝ่ามือและเครื่องอ่าน qr code

2021-09-15 18:24:27

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งทำให้เราสามารถสแกนเพื่อบันทึกเวลาทำงานหรือสั่งเปิดปิดประตูได้จากหลากหลายช่องทางมากขึ้น เปลี่ยนจากเดิมๆ ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ารองรับการสแกนได้แค่ ลายนิ้วมือ ใบหน้า บัตรแลรหัสผ่าน เป็นเพิ่มการสแกนด้วยฝ่ามือและ qr code