• Hotline: 087-984-2273

ข้อมูลผู้ใช้งานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในระบบไม้กั้นรถยนต์?

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบไม้กั้นรถยนต์ หากถามว่าอะไรสำคัญบ้างในระบบไม้กั้นรถยนต์ แอดมินตอบได้เลยว่าอุปกรณ์ในระบบไม้กั้นรถยนต์ทุกชิ้นล้วนสำคัญทั้งหมด แต่หากถามว่าอะไรสำคัญสุด? ในความคิดของแอดมินมองว่าข้อมูลผู้ใช้บัตรผ่านสำคัญสุด เพราะข้อมูลผู้ใช้บัตรผ่านคือกุญแจสำคัญในการควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งานหากเราไม่มีข้อมูลผู้ใช้บัตรผ่านเราจะไม่สามารถจัดการบัตรผ่านในระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ ไม่สามารถระงับการใช้งาน ไม่สามารถเพิ่มบัตรใหม่ ไม่สามารถยกเลิกบัตรได้ ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจการเก็บสำรองข้อมูลบัตรผ่านและการเรียกใช้ข้อมูลสำรองเรามาทำความเข้าใจกันในบทความนี้

ข้อมูลบัตรผ่านจะถูกเก็บไว้ในโปรแกรม access control และโปรแกรมนี้จะถูกติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ (ms windows) เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนสิทธิ์หรือต้องการยกเลิกบัตรผ่านหรือเพิ่มบัตรผ่านใหม่เข้าระบบเราจะต้องดำเนินการผ่านโปรแกรม access control หลังจากจัดการข้อมูลในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้อัพโหลดข้อมูลเข้าระบบไม้กั้นรถยนต์ เมื่อการอัพโหลดข้อมูลแล้วเสร็จระบบไม้กั้นรถยนต์ก็จะทำงานตามค่าที่ได้อัพโหลดล่าสุดและจะทำงานไปจนกว่าจะมีการอัพโหลดอีกครั้ง

ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการในระบบไม้กั้นรถยนต์คือ
1. id ของบัตรผ่าน : controller ในระบบไม้กั้นรถยนต์เปรียบเสมือนสมองของระบบ เมื่อ controller ได้รับ id ของบัตรผ่าน controller จะประมวลผลตามค่าที่ลูกค้าอัพโหลดไว้ล่าสุดว่าบัตรผ่าน id นั้นๆ มีสิทธิ์เข้าออกหรือไม่? (เครื่องอ่านบัตร > controller > ไม้กั้นรถยนต์) หากมีสิทธิ์ controller จะสั่งงานให้ไม้กั้นรถยนต์ยกขึ้นเพื่อให้รถผ่านไปได้ แต่หากบัตรผ่านนั้นไม่มีสิทธิ์หรือไม่ใช่บัตรผ่านในโครงการ controller จะไม่สั่งการใดๆ
2. ข้อมูลผู้ถือบัตร : ระบบไม้กั้นรถยนต์ใช้เพียงแค่ id ของบัตรผ่านเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การผ่านเข้าออกของบัตรผ่านใบนั้นๆ ส่วนข้อมูลผู้ถือบัตรใช้สำหรับนิติบุคคลเพื่อบ่งบอกว่าบัตรใบไหนเป็นของใคร ข้อมูลผู้ถือบัตรช่วยให้นิติบุคคลสามารถบริหารจัดการบัตรผ่านได้ง่ายขึ้น เช่น บัตร id 12345678 เป็นของ 222/72 เมื่อต้องการยกเลิกสิทธิ์การเข้าออกของบ้านเลขที่ 222/72 นิติบุคคลเพียงแค่ค้นหาชื่อ 222/72 แล้วตัดสิทธิ์ได้เลย 
3. เงื่อนไขหรือระยะเวลาที่ให้เข้าออก ผู้ใช้งานไม้กั้นรถยนต์บางหน่วยงานกำหนดเงื่อนไขการเข้าออกผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ตามระยะเวลาการจ่ายค่าส่วนกลาง ข้อมูลส่วนนี้จึงเป็นส่วนสำคัญหากลูกค้าสามารถเก็บรักษาหรือสำรองข้อมูลที่อัพเดทล่าสุดไว้ได้จะช่วยให้การทำงานของลูกค้าง่ายขึ้น

เมื่อทราบแล้วว่าสิ่งสำคัญสุดในระบบไม้กั้นรถยนต์คือข้อมูลบัตรผ่าน ดังนั้นก่อนเราจะเรียนรู้วิธีเก็บรักษาหรือการเก็บสำรองข้อมูลเรามาเรียนรู้ว่าข้อมูลเหล่านี้สูญหายได้จากสาเหตุใดบ้าง?
1. การถ่ายโอนนิติบุคคล นิติบุคคลเก่าไม่ส่งมอบข้อมูลระบบไม้กั้นรถยนต์ให้นิติบุคคลใหม่
2. คอมพิวเตอร์เสียไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือมีการนำคอมพิวเตอร์ไปลง windows ใหม่ 
3. คอมพิวเตอร์โดนไวรัสทำให้ไฟล์ฐานข้อมูลของโปรแกรม access control ถูกลบออกไป

การแก้ไขปัญหาข้อมูลบัตรผ่านสูญหายทำได้ 2 วิธีคือ
1. สำรองฐานข้อมูลก่อนการล้างคอมพิวเตอร์หรือก่อนลง windows ใหม่
2. ส่งข้อมูลผู้ใช้งานออกไปยัง excel ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าออก เช่น เมื่อเพิ่มบัตรผ่านใหม่ เมื่อตัดสิทธิ์บัตรผ่าน เมื่อคืนสิทธิ์บัตรผ่าน เป็นต้น

ข้อมูลผู้ใช้งานในระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าหรือนิติบุคคลสามารถจัดการระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ง่ายขึ้น หากข้อมูลดังกล่าวสูญหายการแก้ไขมีเพียงวิธีเดียวคือลูกค้าจะต้องเรียกบัตรผ่านคืนมาทั้งหมดเพื่อนำมาลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
www.charoentech.com

เครื่องสแกนนิ้วและใบหน้าที่ใช้บัตร mifare ได้

2021-12-02 17:14:26

ถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่เราใช้งานอยู่รองรับบัตร rfid proximity card คลื่น 125kzh หรือ mifare card คลื่น 13.56mhz หรือเครื่องสแกนที่ใช้งานอยู่ไม่รองรับบัตรผ่าน การทดสอบก็ง่ายๆ (แต่ลูกค้าต้องมีบัตรผ่านชนิดนั้นๆ) และให้ดำเนินการดังนี้ 1. นำบัตร rfid คลื่น 125kzh

อุปกรณ์ส่วนใดที่เสียง่ายสุดในระบบไม้กั้นรถยนต์?

2021-12-01 10:27:19

เมื่อพบว่าไม้กั้นรถยนต์มีปัญหาเราจะต้องทราบก่อนว่าปัญหานั้นคืออะไร? เป็นตอนไหน? มีอาการอย่างไร? เพื่อจะได้สืบหาว่าปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ส่วนใดที่ทำงานผิดพลาด สิ่งที่ลูกค้าควรแจ้งผู้จำหน่ายหรือช่างเมื่อไม้กั้นรถยนต์ไม่ทำงาน มีปัญหา ทำงานไม่ปกติ คือจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้จำหน่ายทราบด้วยเพื่อผู้จำหน่าย

ช่องทางการนำข้อมูลจากเครื่องสแกนเข้าโปรแกรม

2021-11-29 19:26:51

เครื่องสแกนที่ให้รายงาน excel ในตัวไม่ต้องผ่านการแปลงไฟล์ (excel easy report) เครื่องสแกนกลุ่มนี้สามารถส่งรายงานในรูปแบบ excel ให้เราได้เลยเพียงนำ usb flash drive เสียบที่เครื่องสแกนแล้วสั่งดาวน์โหลดรายงานเราก็จะได้ไฟล์ excel ทันที แต่ไฟล์ excel ที่เครื่องสแกนกลุ่มนี้ให้จะเป็นไฟล์ชนิดอ่านได้อย่างเดียว