• Hotline: 087-984-2273

ข้อดีข้อเสียของระบบบันทึกเวลาแต่ละชนิด

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงข้อดีข้อเสียของระบบบันทึกเวลาแต่ละประเภทกันบ้าง ซึ่งปัจจุบันเรามีหลายเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานทำได้ง่ายขึ้น เที่ยงตรงขึ้น ลดความล่าช้าและความผิดพลาดหรือความไม่โปร่งใสลง ช่วยให้ฝ่ายบุคคลทำงานได้ง่ายและเร็วขึ้น เช่น เครื่องตอกบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนฝ่ามือ กล้องตรวจจับใบหน้าหรือกล้อง ai ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลและทดลองใช้งานแอดมินพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีจุดเด่นจุดด้อยเป็นของตนเอง และเพื่อให้ลูกค้าทราบข้อดีข้อด้อยของอุปกรณ์แต่ละชนิดก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อแอดมินอธิบายได้ดังนี้

เรามาเริ่มกันที่เครื่องตอกบัตรกันก่อน เครื่องตอกบัตรถือเป็นเทคโนโลยีที่เก่าที่สุดในเรื่องการบันทึกเวลาทำงานและมีหลายหน่วยงานยังคงเลือกใช้เครื่องตอกบัตรเพื่อบันทึกเวลาทำงานแทนอุปกรณ์อื่น สำหรับข้อดีของเครื่องตอกบัตรคือไม่ต้องห่วงเรื่องลายนิ้วมือพนักงาน บันทึกเวลาได้ง่าย แต่ข้อเสียคืออาจมีการตอกบัตรแทนกันได้

สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการตอกบัตรแทนกัน ข้อดีของเครื่องสแกนลายนิ้วมือคือ พนักงานไม่สามารถบันทึกเวลาแทนกันได้อย่างแน่นอน ระบบสามารถคำนวณเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย โอที ให้อัตโนมัติ ส่วนข้อเสียคือ กรณีที่พนักงานลายนิ้วมือบาง ลอก แตก แห้ง อาจไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้

เมื่อปัญหาลายนิ้วมือบาง แห้ง แตก และลูกค้าบางรายดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันหรือก่อสร้างทำให้ไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ทางโรงงานจึงได้พัฒนาเครื่องสแกนใบหน้าขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ข้อดีของเครื่องสแกนใบหน้าคือ สแกนใบหน้าได้อย่างรวดเร็ว สแกนได้ทั้งใบหน้าและลายนิ้วมือ หมดปัญหาเรื่องลายนิ้วมือ ส่วนข้อเสียคือ หากหน่วยงานนั้นๆ มีแฝดเหมือนจะไม่สามารถใช้งานได้เพราะเครื่องสแกนใบหน้าไม่สามารถแยกแฝดเหมือนออกจากกันได้

แน่นอนว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนเพื่อบันทึกเวลาทำงานจะต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งทำให้โรงงานพัฒนากล้องตรวจจับใบหน้าหรือกล้อง ai ขึ้นมาใช้งาน กล้องชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกล้องวงจรปิดแต่ถูกเพิ่มความสามารถให้ประมวลผลเปรียบเทียบข้อมูลใบหน้าของผู้คนที่ผ่านไปมาได้ อ่านใบหน้าได้จากระยะไกลและอ่านเร็วมาก อีกทั้งกล้องอ่านใบหน้ายังอ่านใบหน้าพร้อมกันได้หลายใบหน้า ซึ่งจุดเด่นของกล้องตรวจจับใบหน้าคือ อ่านใบหน้าได้อย่างรวดเร็ว ประมวลผลใบหน้าพร้อมกันได้มากกว่า 1 หน้า ส่วนข้อเสียคือ กล้องตรวจจับใบหน้าประมวลผลใบหน้าได้แค่ 2 มิติ ทำให้ระบบสามารถประมวลผลภาพถ่ายได้ อาจไม่เหมาะหากนำกล้องตรวจจับใบหน้าไปติดตั้งในจุดที่ต้องการความเข้มงวดในการเข้าออกสูง

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีบันทึกเวลาทำงานแต่ละชนิดมีข้อดีข้อด้อยเป็นของตนเอง ลูกค้าอาจต้องศึกษาข้อจำกัดของสินค้าก่อนการสั่งซื้อเพื่อให้การสั่งซื้ออุปกรณ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

จุดเด่นจุดด้อยอยู่ตรงไหนเราพร้อมให้ข้อมูล
www.charoentech.com

ความแตกต่างของระบบอ่านป้ายทะเบียน hip และ zkteco

2022-06-28 22:51:27

หากความต้องการของลูกค้าคือระบบไม้กั้นรยถนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน กรณีที่มีรถของลูกบ้านไม่เกิน 1,000 คัน แอดมินแนะนำให้เลือก ระบบอ่านป้ายทะเบียนของ zkteco แต่หากเกิน 1,000 คัน แอดมินแนะนำให้เลือก HIP เพราะหากเป็น zkteco ลูกค้าจะต้องใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนมากกว่า 2 ตัว เช่น หากผู้ใช้งานในโครงการมีประมาณ 1,500 คัน กรณีที่ใช้ระบบอ่านป้ายทะเบียนของ zkteco

อัพเกรดระบบไม้กั้นรถยนต์แบบไหนคุ้มค่าสุด

2022-06-27 17:37:20

แอดมินพบว่าลูกค้าบางรายต้องการปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์เดิมที่ใช้งานอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์การใช้งานของลูกบ้าน ในการปรับเปลี่ยนระบบสั่งงานไม้กั้นสามารถทำได้ 2 ทางคือ (1) อัพเกรดระบบให้สามารถทำงานร่วมกับระบบใหม่ได้ เช่น ตอนนี้ลูกค้าใช้งานแบบ manual สั่งงานด้วยปุ่มกดและรีโมท ต้องการอัพเกรดเป็นแบบอ่านบัตรระยะใกล้หรือระยะไกลแบบ easy pass

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าดูบนมือถือได้

2022-06-26 17:32:15

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงการดูบันทึกเวลาของพนักงานบนมือถือกันบ้าง สำหรับลูกค้าที่สนในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าชนิดใช้งานร่วมกับ app บนมือถือ เช่น ดูบันทึกเวลาเข้าออก, ดูสรุปเวลาทำงาน, แจ้งลากิจลาป่วยผ่าน app, กรณีที่พนักงานต้องออกไปทำงานนอกสถานที่สามารถบันทึกเวลาทำงานผ่าน app พร้อมระบุ location ได้