• Hotline: 087-984-2273

การคำนวณกะข้ามวันของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

นับว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเป็นอุปกรณ์บันทึกเวลาที่สามารถให้รายงานได้หลายรูปแบบ มีทั้งรายงานแบบง่าย ใครสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าเมื่อไหร่ระบบก็จะแสดงผลให้เห็นทั้งหมด ในหนึ่งวันมีการสแกนไปกี่รอบสามารถเรียกดูได้อย่างละเอียด มีทั้งแบบรายงานกึ่งวิเคราะห์ เรียกดูข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการ ดูเวลาเข้างานและเวลาออกงานตามช่วงที่กำหนดหรือเรียกดูการสแกนครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของวันเพื่อดูการเข้าออกงาน และมีทั้งรายงานวิเคราะห์ผ่านสูตรคำนวณตามเวลาทำงาน ใครมาทำงานใครไม่มาทำงาน ใครมาสาย ใครทำโอที ระบบสามารถสรุปออกมาให้ได้ทั้งหมด รายงานชนิดนี้จะช่วยลดระยะเวลาทำงานช่วยให้ลูกค้าได้ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงและนำไปใช้งานต่อได้ง่ายขึ้น

รายงานแบบง่ายและรายงานกึ่งวิเคราะห์เป็นรายงานที่ระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสามารถแสดงผลได้แบบไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม เพียงแค่ดึงข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนเข้าโปรแกรมลูกค้าก็สามารถดูรายงาน 2 ส่วนนี้ได้ทันที แต่รายงานวิเคราะห์ สรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย โอที คำนวณเวลาทำงานตามกะ และการทำงานแบบกะข้ามวัน จะต้องมีการตั้งค่าเวลาทำงานก่อนระบบจึงจะให้รายงานส่วนนี้ได้

ระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแนกใบหน้าถูกออกแบบให้ใช้ได้ทั้งแบบง่ายๆ ไม่ตั้งกะดูแค่การเข้าออก แบบกะปกติและกะข้ามวัน เช่น กะปกติหรือเวลาทำงานปกติ เข้างาน 08.00 น. เลิกงาน 17.00 น. จะมีโอทีหรือไม่มีก็สามารถตั้งค่าได้ และกะข้ามวันหรือกะดึก เข้างาน 20.00 น. เลิกงาน 05.00 น. ก็สามารถใช้ได้ แอดมินพบว่ามีลูกค้าหลายรายที่ให้ความสนใจเรื่องการทำงานแบบกะข้ามวัน เข้างานวันนี้ออกงานพรุ่งนี้ ถามว่าระบบจะคิดเวลาให้ยังไง? มีหลักการแบบไหน? เพราะที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถคำนวณกะข้ามวันได้? 

การประมวลผลให้รายงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการคำนวณกะปกติที่มีเวลาเข้าออกภายในวันเดียวกันและกะข้ามวัน โดยระบบจะใช้วิธีอ้างอิงช่วงเวลาเพื่อค้นหาบันทึกเวลาครั้งแรกของช่วงเวลาเพื่อบอกว่าเป็นเวลาเข้างาน และค้นหาบันทึกเวลาครั้งสุดท้ายของช่วงเวลาเพื่อบอกว่าออกงาน เช่น 
- เวลาเข้างานของกะข้ามวันคือ 20.00 น. สามารถสแกนเข้างานได้ตั้งแต่ 18.00-22.00 หมายความว่า หากพนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าในช่วงเวลา 18.00-22.00 น. โปรแกรมจะถือว่าเป็นการสแกนเพื่อเข้างาน หากการสแกนครั้งนั้นก่อน 20.00 น. ถือว่าเข้างานปกติไม่สาย แต่หากสแกนหลังจาก 20.00 น. จะถือว่าสาย 
- เวลาออกงานของกะข้ามวันคือ 05.00 น. สามารถสแกนเพื่อออกงานได้ตั้งแต่ 03.00-08.00 น. หมายความว่า หากพนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าในช่วง 03.00-08.00 น. จะถือว่าเป็นการสแกนเพื่อออกงาน กรณีที่สแกนก่อนเวลา 05.00 น. ระบบจะถึอว่าออกงานก่อน และหากสแกนหลัง 05.00 น. จะถือว่าออกงานปกติ
- การสแกนเพื่อเข้างานระบบจะหยิบเอาเวลาแรกและการสแกนเพื่อออกงานจะหยิบเวลาหลังสุดของช่วงเวลาที่กำหนดไว้

หากเป็นเรื่องของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า เราพร้อมดูแล สนใจสินค้าติดต่อเราได้ที่ไลน์ @charoentech

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com

ถามตอบ ระบบแจ้งบันทึกทางไลน์ของเครื่องสแกน hip

2023-03-31 15:44:47

การแจ้งบันทึกเวลาของพนักงานจะทำได้หลังจากที่มีการอัพโหลดการตั้งค่าจากโปรแกรม premium time ผ่าน ezline ขึ้นไปไว้บน cloud แล้วเท่านั้น หาก ณ ตอนนี้มีพนักงาน 20 คนที่ตั้งค่าและอัพโหลดข้อมูลขึ้น cloud แล้ว และระบบแจ้งเตือนได้ตามปกติ เมื่อเวลาผ่านไปมีพนักงานเข้าใหม่อีก 2 คน หากยังไม่มีการอัพโหลดการตั้งค่าใหม่ขึ้นไปบน cloud ระบบก็จะแจ้ง

การเพิ่มบัตรผ่านเข้าระบบไม้กั้นรถยนต์

2023-03-30 20:54:44

แน่นอนว่าเราไม่สามารถใช้บัตรผ่านจากที่อื่นสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้แม้ว่าระบบจะส่งสัญญาณว่าสามารถอ่านบัตรผ่านใบนั้นได้ก็ตาม หากบัตรดังกล่าวยังไม่ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบไม้กั้นรถยนต์ระบบก็จะไม่ตอบสนองต่อการอ่านบัตรนั้น (อ่านได้แต่ไม้กั้นรถยนต์ไม่ยกเพราะบัตรที่นำมาใช้งานไม่มีสิทธ์สั่งงานระบบ) ดังนั้นลูกค้าจึงสบายใจได้ว่าแม้ว่าบัตรผ่านที่ใช้กับระบบไม้กั้นรถยนต์

ติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์เองได้ไหม?

2023-03-29 15:00:13

การสั่งซื้อระบบไม้กั้นรถยนต์ไปติดตั้งเองเกิดขึ้นได้จากหลายเหตุผล เช่น หน้างานอยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้จำหน่ายไม่สามารถส่งช่างเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ได้ หรือลูกค้ามีทีมงานที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้การติดตั้งอุปกรณ์เองถือเป็นการลดค่าใช้จ่าย หรือเป็นผู้รับเหมาที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้วต้องการแค่อุปกรณ์และการแนะนำวิธีการติดตั้งการใช้งาน เป็นต้น ระบบไม้กั้นรถยนต์