• Hotline: 087-984-2273

ความสามารถของไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านป้ายทะเบียน

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงความสามารถของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียนอีกนิด ถามว่าระบบนี้ทำงานยังไง? ทำอะไรได้บ้าง? ซึ่งเมื่อพูดถึงระบบอ่านป้ายทะเบียนสิ่งแรกที่เรานึกถึงคืออุปกรณ์ที่ใช้กับไม้กั้นรถยนต์ ช่วยให้ลูกบ้านหรือสมาชิกสามารถผ่านเข้าออกโครงการได้ง่าย สะดวก ไม่ต้องใช้บัตรผ่าน เพียงใช้รถที่ลงทะเบียนไว้ในระบบก็สามารถผ่านเข้าออกโครงการได้เลยแบบอัตโนมัติ ถามว่าการใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์ หรือที่เราเรียกกันว่าระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียนสามารถทำอะไรได้อีก? เราสามารถใช้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมจากการใช้งานระบบนี้ได้บ้าง?  สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินอธิบายได้ดังนี้

ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนสามารถทำงานได้ 2 แบบคือ แบบ stand alone และแบบ online
1. แบบ stand alone ระบบสามารถทำงานได้เองไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ กล้องจะอ่านป้ายทะเบียนเอง ประมวลผลสั่งงานไม้กั้นรถยนต์เอง และเก็บประวัติการเข้าออกพร้อมแคปภาพเก็บไว้ในหน่วยความจำของตัวเอง เมื่อต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือต้องการดูประวัติการเข้าออกสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือ notebook มาเชื่อมต่อกล้องแล้วอัพโหลดการตั้งค่าใหม่หรือดาวน์โหลดประวัติการเข้าออกไปดูได้ เช่น ต้องการลบทะเบียนรถบางคันออก หรือต้องการตัดสิทธิ์หรือระงับการผ่านเข้าออก หรือต้องการเพิ่มทะเบียนรถใหม่เข้าระบบ เป็นต้น
2. แบบ online หรือแบบใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล การทำงานด้วยรูปแบบนี้กล้องจะทำหน้าที่แค่อ่านป้ายทะเบียนและส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลว่าทะเบียนดังกล่าวสามารถผ่านเข้าออกได้หรือไม่? หากทะเบียนดังกล่าวมีสิทธิ์คอมพิวเตอร์จะสั่งให้ไม้กั้นรถยนต์ยกขึ้นและบันทึกประวัตการเข้าออกพร้อมภาพไว้ในโปรแกรม การใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลช่วยให้ลูกค้าสามารถดูประวัติการเข้าออกและจัดการสิทธิ์ของลูกบ้านได้แบบ real time อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าสามารถเก็บประวัติรถและข้อมูลผู้มาติดต่อไว้ในระบบได้อีกด้วย เพราะโปรแกรมของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียนของทาง HIP มาพร้อมระบบบันทึกผู้มาติดต่อ รถที่ไม่อยู่ในระบบหรือรถผู้มาติดต่อสามารถบันทึกพร้อมอ่านข้อมูลในบัตรประชาชนไว้ได้ ช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียกดูประวัติได้ว่าใครเข้าใครออกเวลาไหนได้

ความสามารถของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียนที่ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่
1. ใช้ควบคุมสิทธิ์การใช้รถของลูกบ้านหรือสมาชิก เช่น ให้สิทธิ์บ้านละ 2 คัน ส่วนที่เกินจากสิทธิ์พื้นฐานที่ได้รับจะต้องชำระค่าส่วนกลางเพิ่ม ส่วนนี้ระบบอ่านป้ายทะเบียนจะช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ได้เพราะการผ่านเข้าออกใช้ทะเบียนรถ หากรถคันที่ 3 ไม่อยู่ในระบบจะไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ 
2. ใช้ควบคุมสิทธิ์การผ่านเข้าออกโครงการตามเงื่อนไขการจ่ายค่าส่วนกลาง ระบบอ่านป้ายทะเบียนสามารถกำหนดวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดการใช้งานให้ทะเบียนรถแต่ละคันได้ ความสามารถส่วนนี้เราสามารถนำไปใช้ร่วมกับเงื่อนไขการจ่ายค่าส่วนกลางของโครงการได้
3. ใช้ร่วมกับระบบกล้องวงจรปิดได้ กรณีที่ลูกค้าต้องการภาพ vdo จากกล้องสามารถใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนต่อร่วมกับเครื่องบันทึก NVR ได้
4. ใช้เก็บประวัติการผ่านเข้าออกโครงการของผู้มาติดต่อได้ (กรณีที่ใช้ระบบอ่านป้ายทะเบียนของ HIP และใช้งานแบบออนไลน์ให้โปรแกรมประมวลผลสั่งงานระบบ)
5. ช่วยลดต้นทุนค่าบัตรผ่าน หากเป็นระบบไม้กั้นรถยนต์แบบใช้บัตรผ่าน แน่นอนว่าโครงการไหนใช้บัตรเยอะค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้น แต่ระบบอ่านป้ายทะเบียนจะมีราคาเดียวรถเยอะรถน้อยหากไม่เกินสเปคของกล้องก็ราคาเท่ากัน

สำหรับลูกค้าที่สนใจไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน หรือระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร หรือระบบอื่นๆ สอบถามข้อมูลเราได้ที่ 089-106-2456
www.charoentech.com

ถามตอบ ระบบแจ้งบันทึกทางไลน์ของเครื่องสแกน hip

2023-03-31 15:44:47

การแจ้งบันทึกเวลาของพนักงานจะทำได้หลังจากที่มีการอัพโหลดการตั้งค่าจากโปรแกรม premium time ผ่าน ezline ขึ้นไปไว้บน cloud แล้วเท่านั้น หาก ณ ตอนนี้มีพนักงาน 20 คนที่ตั้งค่าและอัพโหลดข้อมูลขึ้น cloud แล้ว และระบบแจ้งเตือนได้ตามปกติ เมื่อเวลาผ่านไปมีพนักงานเข้าใหม่อีก 2 คน หากยังไม่มีการอัพโหลดการตั้งค่าใหม่ขึ้นไปบน cloud ระบบก็จะแจ้ง

การเพิ่มบัตรผ่านเข้าระบบไม้กั้นรถยนต์

2023-03-30 20:54:44

แน่นอนว่าเราไม่สามารถใช้บัตรผ่านจากที่อื่นสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้แม้ว่าระบบจะส่งสัญญาณว่าสามารถอ่านบัตรผ่านใบนั้นได้ก็ตาม หากบัตรดังกล่าวยังไม่ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบไม้กั้นรถยนต์ระบบก็จะไม่ตอบสนองต่อการอ่านบัตรนั้น (อ่านได้แต่ไม้กั้นรถยนต์ไม่ยกเพราะบัตรที่นำมาใช้งานไม่มีสิทธ์สั่งงานระบบ) ดังนั้นลูกค้าจึงสบายใจได้ว่าแม้ว่าบัตรผ่านที่ใช้กับระบบไม้กั้นรถยนต์

ติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์เองได้ไหม?

2023-03-29 15:00:13

การสั่งซื้อระบบไม้กั้นรถยนต์ไปติดตั้งเองเกิดขึ้นได้จากหลายเหตุผล เช่น หน้างานอยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้จำหน่ายไม่สามารถส่งช่างเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ได้ หรือลูกค้ามีทีมงานที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้การติดตั้งอุปกรณ์เองถือเป็นการลดค่าใช้จ่าย หรือเป็นผู้รับเหมาที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้วต้องการแค่อุปกรณ์และการแนะนำวิธีการติดตั้งการใช้งาน เป็นต้น ระบบไม้กั้นรถยนต์