• Hotline: 087-984-2273

เครื่องสแกนค้างไม่สามารถเปิดประตูได้

ปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าค้าง รีบูทตัวเองเมื่อมีการสแกนนิ้วหรือสแกนหน้า ไม่สามารถสแกนเพื่อสั่งเปิดประตูได้ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่พบได้ไม่บ่อยนัก แอดมินพบว่าส่วนใหญ่ปัญหาเครื่องสแกนค้างหรือรีบูทตัวเองเมื่อมีการสแกนมักเกิดขึ้นกับลูกค้าที่ใช้ระบบมาเป็นเวลานาน ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานทราบถึงต้นตอของปัญหา ทราบวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิดประตูได้ ทราบว่าปัจจุบันมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้แก้ไขปัญหาในช่วงที่ไม่สามารถใช้เครื่องสแกนหรือกดปุ่มกดออกเพื่อเปิดประตูได้ เรามาทำความเข้าใจกันในบทความนี้ 

ระบบควบคุมการเปิดปิดประตูสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสามารถออกแบบระบบได้ 2 รูปแบบคือ
1. ใช้ power supply ควบคุมกลอนไฟฟ้า : วิธีนี้ power supply จะทำหน้าที่ทั้งควบคุมกลอนไฟฟ้าและจ่ายไฟให้เครื่องสแกน เมื่อสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าสำเร็จหรือมีการกดปุ่ม exit จากด้านใน power supply จะทำหน้าที่ตัดไฟที่ส่งไปเลี้ยงกลอนไฟฟ้าทำให้เราสามารถเปิดประตูได้
2. ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าควบคุมกลอนไฟฟ้า : วิธีนี้เครื่องสแกนจะทำหน้าที่ตัดไฟและจ่ายไฟให้กลอนไฟฟ้าเอง (ประมวลผลเอง จ่ายไฟให้กลอนไฟฟ้าเพื่อล็อคประตูเอง ตัดไฟกลอนไฟฟ้าเพื่อคลายล็อคเอง) power supply ทำหน้าที่แค่จ่ายไฟให้เครื่องสแกนเท่านั้น

ปัญหาเครื่องสแกนค้างหรือบูทเครื่องไม่ได้หรือเครื่องสแกนเปิดได้ตามปกติแต่พอมีการสแกนจะพบว่าเครื่องสแกนค้างและรีบูทตัวเองทุกครั้ง ไม่สามารถเปิดประตูได้ ปัญหานี้เกิดขึ้นได้ทั้งกับการตั้งค่าระบบแบบที่ 1 และ 2 คือ ไม่ว่าจะใช้ power supply คุมกลอนไฟฟ้าหรือให้เครื่องสแกนคุมกลอนไฟฟ้าก็มีโอกาสเจอปัญหานี้ได้ สาเหตุของปัญหาคือ ความสามารถในการจ่ายไฟของ power supply ลดลง ทำให้ power supply จ่ายไฟให้เครื่องสแกนได้น้อยกว่าที่เครื่องสแกนต้องการ เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าต้องการไฟ 12v แต่ power supply จ่ายไฟให้เครื่องสแกนได้แค่ 7v ทำให้เครื่องสแกนไม่สามารถบูทเครื่องได้ หรือ power supply จ่ายไฟให้เครื่องสแกนได้แค่ 10v ทำให้บูทเครื่องได้สำเร็จแต่เมื่อมีการสแกนเครื่องสแกนต้องใช้ไฟ 12v เต็มเพื่อประมวลผล ในขณะที่ได้รับไฟมาเพียง 10v ทำให้เครื่องสแกนค้างและรีบูทตัวเองใหม่ทุกครั้ง เป็นต้น 

สาเหตุที่ทำให้ power supply จ่ายไฟให้เครื่องสแกนได้น้อยกว่าความต้องการเกิดจากปัญหาระบบไฟของหน้างาน ไฟ 220v ที่จ่ายให้ power supply ไม่สม่ำเสมอ ไฟตกไฟกระชากบ่อย ทำให้ power supply เสื่อมสภาพเร็วขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการแปลงไฟและส่งไฟไปเลี้ยงเครื่องสแกนลดลง

tips 1 : key switch คือ อุปกรณ์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิดประตูได้จากภายนอกในช่วงเวลาที่เครื่องสแกนไม่สามารถใช้งานได้ (key switch ทำหน้าที่ตัดไฟที่ส่งไปเลี้ยงกลอนไฟฟ้า)
tips 2 : break glass คือ อุปกรณ์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิดประตูได้จากด้านในในช่วงเวลาที่ไม่สามารถกดปุ่มจากด้านในเพื่อสั่งให้กลอนไฟฟ้าคลายล็อคได้ (break galss ทำหน้าที่ตัดไฟที่ส่งไปเลี้ยงกลอนไฟฟ้า)

การเปลี่ยน power supply ใหม่ช่วยให้ลูกค้าใช้งานระบบต่อได้ แต่หากต้นตอของปัญหาคือไฟ 220vac ไม่สม่ำเสมอ มีตกมีกระชากบ่อย จะต้องแก้ไขปัญหาระบบไฟ 220vac หรือเพิ่มตัวกรองไฟให้ power supply ด้วยจะช่วยให้ใช้งานระบบได้นานขึ้น

สนใจติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ไม้กั้นรถยนต์ หรือต้องการคำแนะนำติดต่อเราได้ทางไลน์ @charoentech

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com

ไม้กั้นรถยนต์สำหรับใช้ในระบบอ่านป้ายทะเบียน

2024-06-18 19:40:58

แอดมินอธิบายไว้เสมอว่าระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นระบบที่ใช้อุปกรณ์หลายชนิดมาทำงานร่วมกัน ดังนั้นระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนจึงเป็นการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ 3 ส่วน ได้แก่ (1) ระบบไม้กั้นรถยนต์ (2) ระบบอ่านป้ายทะเบียน (3) ระบบเซ็นเซอร์ และแม้ว่าในตลาดจะมีอุปกรณ์ให้เลือกหลายแบบหลายรุ่น เราสามารถนำระบบอ่านป้ายทะเบียนไปใช้งานร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์เดิมได้ เราสามารถนำระบบไม้

ประโยชน์ของไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน

2024-06-17 19:17:39

ระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนเป็นการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ 3 ส่วนคือ (1) ส่วนของระบบไม้กั้นรถยนต์ (2) ส่วนของระบบอ่านป้ายทะเบียน (3) ส่วนของระบบเซ็นเซอร์ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลูกค้าควรเลือกอุปกรณ์แต่ละส่วนให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของหน้างาน เช่น ระบบอ่านป้ายทะเบียนสามารถรองรับจำนวนสมาชิกของโครงการได้ จัดการข้อมูลสิทธิของทะเบียนรถ

ระบบมอเตอร์ประตูรั้วอ่านป้ายทะเบียน

2024-06-16 20:15:39

ด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด (ใช้ ai ในการอ่านป้ายทะเบียน) ช่วยให้สมาชิกผ่านเข้าออกโครงการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนใช้ทะเบียนรถเป็นกุญแจในการสั่งงาน ทำให้การจัดการสิทธิของสมาชิกจึงทำได้ง่ายขึ้น การผ่านเข้าออกได้แบบอัตโนมัติของสมาชิกจะทำได้เฉพาะรถที่มีข้อมูลในระบบเท่านั้น รถที่ไม่มีข้อมูลในระบบไม่สามารถผ่านเข้าออกแบบอัต