• Hotline: 087-984-2273

จุดอ่านป้ายทะเบียนในระบบไม้กั้นแบบใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียน

ด้วยคุณสมบัติของไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนสามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ไกลถึง 10 เมตร เพียงแค่รถเข้ามาในรัศมีของกล้องระบบก็จะอ่านป้ายทะเบียนให้เลยทันที (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าจุดโฟกัส) การตั้งค่าให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนได้จากระยะไกลเหมาะสำหรับหน้างานที่เป็นเส้นตรงเท่านั้น เพราะรถจะอยู่ในวิถีตรงซึ่งจะช่วยให้กล้องสามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ชัดและอ่านป้ายทะเบียนได้อย่างถูกต้อง แต่หากหน้างานมีลักษณะเป็นทางโค้งหรือทางแยกซึ่งรถจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเข้าโครงการโดยรถยังไม่สามารถตั้งลำตรงได้ก่อนถึงจุดอ่านป้ายทะเบียน กรณีเช่นนี้เราจะต้องตั้งค่าจุดอ่านป้ายทะเบียนที่เหมาะสมให้กับระบบเพื่อให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนสามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ถูกต้องและแม่นยำ

การเลือกจุดอ่านป้ายทะเบียนที่เหมาะสมกับหน้างานจะช่วยให้ไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาอ่านทะเบียนพลาดเพราะหากจุดอ่านป้ายทะเบียนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม เช่น องศาที่กล้องมองเห็นป้ายทะเบียนเอียงมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลบนแผ่นป้ายทะเบียนคือเลข 8 หรือ 0 หรือจุดอ่านป้ายทะเบียนไกลเกินไปทำให้ความคมชัดของป้ายทะเบียนที่กล้องมองเห็นลดลง (เมื่อเห็นกรอบสี่เหลี่ยม -กรอบทะเบียนรถ- กล้องจะจับภาพและอ่านทะเบียนในภาพที่จับได้) ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อความคมชัดของป้ายลดลงย่อมทำให้ระบบอ่านข้อมูลนั้นได้ยากขึ้นและนำมาซึ่งการอ่านที่ผิดพลาด เป็นต้น การเลือกจุดอ่านป้ายทะเบียนที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบอ่านป้ายทะเบียนทำงานได้ดีขึ้น อ่านได้แม่นยำ อ่านได้อย่างรวดเร็ว 

การปรับจุดอ่านป้ายทะเบียนจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อได้มีการทดลองขับรถผ่านจุดดังกล่าวหลายๆ รอบ (เพื่อให้ได้จุดอ่านป้ายทะเบียนที่เหมาะสมที่สุด) หรือสังเกตุวิธีการขับรถของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ว่าเป็นยังไงเมื่อผ่านจุดอ่านป้ายทะเบียนที่คาดการณ์ไว้ เช่น ขับชิดซ้าย ขับชิดขวา รถตั้งลำตรงได้หรือยัง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ขับรถเข้าออกโครงการเป็นยังไง เมื่อได้ข้อมูลที่แน่ชัดแล้วเราสามารถกำหนดจุดอ่านป้ายทะเบียนได้ง่ายขึ้น ซึ่งลูกค้าอาจต้องยอมรับว่าทางเข้าโครงการของบางหน้างานไม่สามารถใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนเพียงตัวเดียวได้ เนื่องจากรถสามารถเข้าโครงการได้ทั้งจากทางซ้ายและทางขวา ซึ่งรถไม่สามารถตั้งลำตรงได้ก่อนถึงจุดอ่านป้ายทะเบียน หน้างานแบบนี้ลูกค้าจะต้องติดตั้งกล้องอ่านป้ายทะเบียนสำหรับอ่านทะเบียนรถของสมาชิกขาเข้า 2 ตัวคือ ใช้กล้อง 1 ตัวเพื่ออ่านรถที่ขับเข้ามาจากทางซ้าย และใช้กล้องอีก 1 ตัวเพื่ออ่านรถที่ขับเข้ามาจากทางขวา โดยกล้องอ่านป้ายทะเบียนทั้ง 2 ตัวสามารถสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ขาเข้าได้เหมือนกัน กล้องตัวไหนอ่านได้ก็กำหนดให้สั่งงานไม้กั้นรถยนต์ตัวเดียวกัน เป็นต้น

tips : แม้ว่าระยะอ่านป้ายทะเบียนของไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนที่สามารถทำได้คือ 10 เมตร แต่แอดมินแนะนำให้ลูกค้าตั้งค่าระยะอ่านป้ายทะเบียนไว้ที่ 3-5 เมตรเท่านั้น เพราะระยะ 3-5 เมตรเป็นระยะที่กล้องอ่านป้ายทะเบียนมองเห็นป้ายทะเบียนได้ชัดเจน เมื่อกล้องมองเห็นป้ายทะเบียนได้ชัดเจนก็จะช่วยให้การอ่านป้ายทะเบียนทำได้ง่ายขึ้น อ่านได้รวดเร็วขึ้น อ่านได้แม่นยำขึ้นตามมา 

สำหรับลูกค้าที่สนใจไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียน หรือต้องการกล้องอ่านป้ายทะเบียนไปใช้งานร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์เดิม สอบถามข้อมูลเราได้ที่โทร 089-106-2456 หรือแอดไลน์ @charoentech

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com

กล้องอ่านป้ายทะเบียนร่วมกับไม้กั้นรถยนต์เดิมได้ไหม?

2023-09-24 12:01:37

ระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นระบบที่อาศัยการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์หลายชนิด ซึ่งเราสามารถเพิ่มอุปกรณ์เพื่อใช้งานร่วมหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างในระบบได้ตามต้องการ เช่น ไม่ต้องการใช้อินฟาเรดเซ็นเซอร์แบบกระจกสะท้อนเพราะมีปัญหาบ่อยสามารถเปลี่ยนเป็นเซ็นเซอร์ชนิดอื่นได้ หรือจะใช้เซ็นเซอร์ร่วมกันทั้งอินฟาเรดและเซ็นเซอร์ชนิดอื่นก็ทำได้ หรือต้องการใช้ระบบสั่งงานร่วมกัน

การทำงานของไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียน

2023-09-23 11:31:24

เรียกได้ว่าไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนหรือการทำงานของกล้องอ่านป้ายทะเบียนเข้ามาแก้ไขปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับระบบบัตรผ่านได้ทั้งหมด เช่น การนำบัตรผ่านไปทำสำเนาเพิ่ม (copy บัตรผ่าน) การใช้บัตรผ่านกับรถคันอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ (เราสามารถใช้บัตรผ่านกับรถคันใดก็ได้) การวนบัตรใช้สิทธิ์เกินจากสิทธิ์จริงที่ได้รับ และการส่งมอบบัตรผ่านให้บุคคลอื่นใช้เข้าออกโครงการโดยพลการ

เครื่องสแกนออนไลน์

2023-09-22 12:30:58

มื่อพูดถึงการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับธุรกิจที่มีสาขาเราย่อมนึกถึงการใช้งานแบบออนไลน์ คือติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไว้ที่สาขาและให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลเครื่องสแกนที่สาขานั้นเอง ต้องการให้สำนักงานใหญ่จัดการระบบได้เองไม่ว่าจะเป็นการดูบันทึกเวลาของสาขา การลบพนักงานออกจากเครื่องสแกน