• Hotline: 087-984-2273

การส่งสัญญาณระหว่างกันของไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียน

เราสามารถเลือกการทำงานของไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนได้ 2 แบบคือ (1) ให้ระบบทำงานเองแบบ stand alone ตั้งค่าให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนทำงานเองทั้งอ่านป้ายทะเบียน ประมวลผล เก็บข้อมูลประวัติการผ่านเข้าออก สั่งงานระบบไม้กั้นรถยนต์ (การทำงานแบบ stand alone ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์) และ (2) ทำงานแบบใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล ใช้คอมพิวเตอร์เป็น controller เปลี่ยนให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนทำหน้าที่แค่อ่านข้อมูลบนแผ่นป้ายทะเบียนและส่งข้อมูลให้โปรแกรมซึ่งถูกติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ การประมวลผลและสั่งงานระบบจะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมทั้งหมด ในเรื่องราวครั้งนี้เรามาเรียนรู้กันว่าการสื่อสารระหว่างกล้องอ่านป้ายทะเบียน ไม้กั้นรถยนต์ คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างไรแอดมินอธิบายได้ดังนี้

การสื่อสารระหว่างกันของอุปกรณ์ในระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนจะอยู่ในรูปแบบการส่งสัญญาณ dry contract หากันคือ เมื่อกล้องอ่านป้ายทะเบียนประมวลผลแล้วพบว่าป้ายทะเบียนที่อ่านได้เป็นของสมาชิกมีสิทธิ์ผ่านเข้าออก กล้องอ่านป้ายทะเบียนก็จะส่งสัญญาณ dry contract ผ่านสายสัญญาณไปที่บอร์ดของไม้กั้นรถยนต์เพื่อให้บอร์ดสั่งให้ไม้กั้นรถยนต์ยกแขนกั้นขึ้น และเมื่อรถผ่านเซ็นเซอร์ระบบเซ็นเซอร์ก็จะส่งสัญญาณผ่านสายสัญญาณแจ้งบอร์ดไม้กั้นรถยนต์เพื่อให้ระบบเข้าสู่โหมดป้องกันแขนกั้นตกใส่รถและสั่งแขนกั้นยกลงอัตโนมัติเมื่อรถผ่านเซ็นเซอร์ไป เรียกได้ว่าการสื่อสารระหว่างกันของระบบไม้กั้นรถยนต์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้จะทำผ่านสายสัญญาณทั้งหมด ซึ่งสายสัญญาณที่นิยมใช้ได้แก่สายแลนและโทรศัพท์เพราะส่งสัญญาณได้เร็วกว่าสายสัญญาณชนิดอื่น

การสื่อสารระหว่างกล้องอ่านป้ายทะเบียนและคอมพิวเตอร์ แม้ว่าระบบอ่านป้ายทะเบียนสามารถทำงานได้ 2 แบบคือ แบบ stand alone ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์และแบบใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล แต่ทั้ง 2 แบบจะใช้รูปแบบการเชื่อมต่อเหมือนกันคือ สื่อสารผ่านสายแลน เราจะต้องเดินสายแลนจากกล้องอ่านป้ายทะเบียนไปยังจุดเชื่อมต่อที่ต้องการ เช่น 
1. หากจุดเชื่อมต่อคือ switch hup เราก็จะต้องเดินสายแลนจากกล้องอ่านป้ายทะเบียนขาเข้าและขาออกไปยัง switch hup เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
1.1 กรณีที่ลูกค้าเลือกใช้แบบ stand alone และ switch hup ที่ใช้งานสามารถส่งสัญญาณ wifi ได้ เมื่อต้องการอัพเดทข้อมูลทะเบียนรถของสมาชิกเราก็จะเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ผ่านสัญญาณ wifi ได้ (เชื่อมต่อได้แค่ในระยะสัญญาณ wifi ของ switch hup เท่านั้น ไม่สามารถทำงานแบบ online หรือต่างที่ได้)
1.2 กรณีที่ลูกค้าเลือกแบบใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล แอดมินไม่แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ wifi เพราะการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลระบบต้องการการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา (การเชื่อมต่อผ่าน wifi อาจมีปัญหาสัญญาณไม่เสถียรในบางครั้ง)
2. หากต้องการจัดการข้อมูลสมาชิกที่นิติบุคคล ลูกค้าสามารถใช้วิธีเดินระบบ fiber optic จากป้อมยามไปยังนิติบุคคลได้ แต่วิธีนี้แนะนำให้ใช้กับการทำงานแบบ stand alone กรณีที่ลูกค้าเลือกใช้งานแบบใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลแนะนำให้ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ที่ป้อมยามใกล้จุดติดตั้งกล้องอ่านป้ายทะเบียนจะเหมาะสมกว่า ทำงานได้เร็วกว่า ปัญหามีน้อยกว่า เป็นต้น

note : ไม่ว่าจะเป็นไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนแบบ stand alone หรือใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลล้วนต้องจัดการระบบผ่านโปรแกรมเหมือนกัน และการเชื่อมต่อระหว่างกันของกล้องกับคอมพิวเตอร์จะต้องใช้สายแลนเชื่อมต่อเหมือนกัน 

สนใจติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์หรือต้องการอัพเกรดระบบไม้กั้นรถยนต์เดิมเป็นระบบอ่านป้ายทะเบียน ติดต่อเราได้ที่ 089-106-2456 หรือแอดไลน์ @charoentech

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com

ระยะของหน้างานที่ระบบไม้กั้นรถยนต์ต้องการ

2023-11-30 21:25:43

ไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียน ระบบอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่มีความต้องการพื้นที่หน้างานคล้ายระบบอ่านบัตรระยะไกลแบบ easy pass และระบบทาบบัตร กล่าวคือ หน้างานที่มีพื้นที่มากพอให้รถสามารถตั้งลำตรงได้แบบระบบทาบบัตร ลูกค้าสามารถติดตั้งกล้องอ่านป้ายทะเบียนเพียง 1 ตัวต่อ 1 ช่องจราจรได้ แต่หากจุดติดตั้งมีพื้นที่ไม่พอให้รถตั้งลำตรงได้ก่อนถึงจุดอ่านป้ายทะเบียนเราจะต้องใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียน 2

ระบบอ่านป้ายทะเบียน lpr

2023-11-29 12:52:23

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เราสามารถใช้ทะเบียนรถเป็นกุญแจสั่งงานระบบไม้กั้นรถยนต์หรือระบบมอเตอร์ประตูหน้าโครงการได้ เพียงแค่มีทะเบียนรถในระบบก็สามารถผ่านเข้าออกโครงการได้แบบอัตโนมัติ ใช้งานได้สะดวก ไม่ต้องพกพาบัตรผ่าน ผู้ดูแลหรือนิติบุคคลสามารถควบคุมสิทธิ์ของสมาชิกได้ตามเงื่อนไข หมดปัญหาเรื่องการ copy บัตร หมดห่วงเรื่องการวนบัตรเพื่อนำรถเข้าพื้นที่มากกว่าสิทธิ์ที่ได้รับ

ยางไฟ led (ยางรองใต้แขนกั้นพร้อมไฟ led)

2023-11-28 15:48:30

ด้วยการทำงานที่เป็นแบบอัตโนมัติ ยกแขนกั้นขึ้นได้เอง ยกแขนกั้นลงได้เอง ลูกค้าจึงต้องการระบบแสดงผลไฟ led เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่าสามารถผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่? และต้องการยางรองใต้แขนกั้นเพื่อช่วยให้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทุเลาเบาบางลง ช่วยลดทอนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้ใช้งาน หากความต้องการของลูกค้าเป็นเช่นนี้ลูกค้าสามารถติดตั้ง ยางรองใต้แขนกั้นพร้อมไฟ led