• Hotline: 087-984-2273

หมายเลขประจำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีประโยชน์อย่างไร?

แอดมินเชื่อว่าหลายท่านคงตั้งข้อสงสัยถึงเรื่องหมายเลขเครื่องที่ระบุอยู่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าว่ามีประโยชน์อะไร (หากต้องการตรวจสอบหรือแก้ไขหมายเลขเครื่องให้เข้าไปที่ เมนู > ตั้งค่า > อุปกรณ์หรือเครื่อง > หมายเลขเครื่อง) โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกเครื่องโรงงานตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้นไว้ที่เลข 1 หากเราใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามากกว่า 1 เครื่องเราสามารถเข้าไปแก้ไขเลขเครื่องสแกนได้เลย เพื่อจะได้แยกแยะได้ว่าพนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้ามาจากเครื่องไหน?

การใช้ประโยชน์จากหมายเลขเครื่อง : โดยปกติแล้วเมื่อเราดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไม่ว่าจะผ่าน usb flash drive หรือผ่านระบบแลนหมายเลขเครื่องจะติดมาด้วยเสมอ เมื่อนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปที่โปรแกรม premium time เราจะทราบได้ว่าพนักงานสแกนนิ้วที่เครื่องไหนเวลาไหนบ้าง หมายเลขเครื่องจะมีประโยชน์และเหมาะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานเครื่องสแกนมากกว่า 1 เครื่อง

แต่สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า series s เช่น cmi681s, cmi682s, cmi683s, cmi f65s, cmi f66s, cmi f68s ระบบจะไม่สามารถส่งหมายเลขเครื่องออกมาได้หากใช้วิธีดาวน์โหลดข้อมูลด้วย usb flash drive กล่าวคือแม้ว่าเราจะตั้งหมายเลขเครื่องไว้เป็นเลขต่างๆ เช่น เครื่องที่ 1, เครื่องที่ 2, เครื่องที่ 3, เครื่องที่ 4 และเครื่องที่ 5 แต่เมื่อใช้วิธีดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาผ่าน usb flash drive เราจะได้มาเพียงแค่หมายเลขเครื่อง 1 เท่านั้น โหลดเครื่อง 2, 3, 4, 5 หมายเลขเครื่องก็ยังคงเป็นหมายเลข 1 เช่นเดิม.. วิธีเดียวที่จะทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า series s แสดงผลหมายเลขเครื่องในโปรแกรมได้คือลูกค้าจะต้องใช้รูปแบบการดึงข้อมูลผ่านระบบแลนหรือผ่าน usb data link โดยโปรแกรมจะใช้หมายเลขการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือ device number แสดงเป็นหมายเลขเครื่องให้อัตโนมัติ หากเรามีเครื่องสแกน 5 เครื่องเราก็จะต้องตั้งค่า 5 device เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลจาก device ไหนหมายเลขเครื่องประจำ device นั้นก็จะติดมาด้วยนั้นเอง

แม้ว่าดูแล้วเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า series s จะค่อนข้างมีข้อจำกัดในด้านการตั้งค่าหมายเลขเครื่องแต่ระบบถูกออกแบบมาให้มีประโยชน์แอบแฝงอยู่คือ เราไม่จำเป็นต้องกำหนดหมายเลขเครื่องให้ตรงกับ device number ในโปรแกรม ในเครื่องสแกนอาจเป็นหมายเลขเครื่อง 1 แต่ในโปรแกรมอาจตั้งค่าไว้ที่ 5 เราก็ยังเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านระบบแลนได้ สำหรับเครื่องสแกนรุ่นอื่นไม่สามารถทำได้ เราจะต้องกำหนด device number ให้ตรงกับหมายเลขเครื่องที่ระบุอยู่ในเครื่องสแกนเท่านั้นจึงจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านระบบแลนได้

บทความนี้อาจดูแล้วเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ในมุมมองของแอดมินรายละเอียดเล็กน้อยพวกนี้อาจเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการใช้งานอุปกรณ์ของเราได้ เพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถที่ควรเป็น และตอบคำตอบสำหรับผู้ใช้งานบางท่านที่เจอปัญหาดังข้อมูลในบทความนี้
www.charoentech.com

การรีเซ็ตเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อเริ่มต้นระบบใหม่

2018-11-14 22:41:34

หากจะว่ากันด้วยเรื่องของการล้างเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเรามักนิยมทำกันเฉพาะในผู้ใช้งานที่เกิดปัญหาจากการใช้งาน หรือใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาเป็นระยะเวลานาน ตัวเครื่องสแกนแสดงอาการทำงานช้าลง เริ่มมีการประมวลผลผิดพลาด มีบันทึกเวลาเกินมาโดยที่บุคคลดังกล่าวไม่อยู่แล้วหรือบุคคลดังกล่าวไม่มีการสแกนจริงในช่วงเวลานั้นๆ หรือจากเดิมที่สแกนง่ายสแกนยังไงก็สำเร็จก็เริ่มสแกนยากขึ้น มีข้อมูลเยอะขึ้น มีไฟล์ขยะที่ตกค้างอยู่ในตัวเครื่องสแกนจำนวนมากขึ้น สาเหตุเหล่านี้เราสามารถล้างเครื่องเพื่อเริ่มต้นระบบใหม่ได้เลยจะช่วยให้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือติดสิทธิผู้ใช้งาน Administrator ต้องทำอย่างไร?

2018-11-13 17:58:09

ไม่บ่อยครั้งนักที่แอดมินจะได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ใช้งานอยู่ติดปัญหาเรื่องสิทธิ Administrator ผู้ใช้งานไม่สามารถกดเข้าเมนูเพื่อแก้ไขเวลาของตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเมื่อเครื่องสแกนใบหน้าแสดงผลเพี้ยนไม่สามารถเข้าไปปรับแก้ไขเวลาได้ ไม่สามารถเพิ่มพนักงานใหม่ได้ ไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลด้วย usb flash drive ได้ เรียกว่าไม่สามารถกดเข้าเมนูของตัวเครื่องเพื่อใช้งานระบบอะไรได้เลยทำได้เพียงแค่สแกนนิ้วหรือสแกนหน้าเข้า-ออกงานเท่านั้น หากเจอปัญหานี้เราจะแก้ไขได้อย่างไร? และมีวิธีป้องกันปัญหาหรือไม่? เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกในอนาคต หรืออาจะเป็นข้อมูล

รวบรวมประเด็นปัญหาการใช้งานโปรแกรม premium time

2018-11-12 17:42:54

เป็นอีกหนึ่งบทความที่แอดมินขอพูดถึงการใช้งานโปรแกรม Premium Time ซึ่งในบางฟังก์ชั่นจะว่าเป็นปัญหาก็คือปัญหาจะว่าเป็นข้อจำกัดในการใช้งานของโปรแกรมก็ได้เช่นกัน สิ่งที่แอดมินมักได้รับคำถามจากผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือ ไม่สามารถใช้งานในส่วนของการส่งข้อมูลออกโปรแกรม excel ได้ หรือไม่สามารถตั้งค่ากะการทำงานได้ หรือเวลาที่แสดงผลในโปรแกรมกลายเป็นเวลา AM/PM หรือในบางครั้งเวลาที่แสดงผลในโปรแกรม Premium Time เป็นรูปแบบเวลา 24 ชั่วโมงแต่เมื่อส่งข้อมูลออก Excel กลายเป็น AM/PM ซะงั้น เราจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่แอดมินแจ้งมาได้