• Hotline: 087-984-2273

การทำงานร่วมกันของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและกริ่งโรงงาน

เพื่อตอบคำถามลูกค้าหลายๆ ท่านแอดมินขอเขียนเรื่องราวการเชื่อมต่อระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเข้ากับกริ่งโรงงานอีกครั้ง ซึ่งแอดมินพบว่าปัจจุบันมีผู้ใช้งานหลายท่านต้องการนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไปใช้งานแทนเครื่องตอกบัตร แต่มีปัญหาค้างคาใจอยู่โดยปัจจุบันใช้เครื่องตอกบัตรเชื่อมต่อกับกริ่งแจ้งเตือน เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้เครื่องตอกบัตรจะสั่งงานให้กริ่งส่งเสียงแจ้งเตือน "กริ๊งงงง" ทันที เช่น แจ้งเตือนก่อนเข้างาน 10 นาที แจ้งเตือนเข้างาน แจ้งเตือนช่วงพักกลางวัน แจ้งเตือนเข้างานช่วงบ่าย แจ้งเตือนพักเบรค แจ้งเตือนตอนเลิกงาน เป็นต้น ซึ่งหากต้องการให้ระบบแจ้งเตือนทำงานเหมือนเดิมเราก็คงต้องมองหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่รองรับการเชื่อมต่อกับกริ่งโรงงานได้ คำถามจึงเกิดขึ้นดังนี้

1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าสามารถส่งเสียงแจ้งเตือนได้หรือไม่? และรองรับการเชื่อมต่อกับระบบกริ่งโรงงานไหม? หากมีจะต้องใช้รุ่นไหน?
2. ช่วงเวลาที่แจ้งเตือนสามารถกำหนดได้กี่ช่วง สงสัยว่าจะรองรับการแจ้งเตือนหลายๆ ครั้งต่อวันได้หรือไม่? เพราะโรงงานบางแห่งต้องการให้แจ้งเตือนมากกว่า 5 ครั้ง เช่น
07.50 น. แจ้งเตือนก่อนเข้างาน
08.00 น. แจ้งเตือนเข้างาน
12.00 น. แจ้งเตือนพักกลางวัน
13.00 น. แจ้งเตือนเข้าทำงานบ่าย
15.30 น. แจ้งเตือนพักเบรค
15.40 น. แจ้งเตือนหมดเวลาพักเบรค
17.00 น. แจ้งเตือนเลิกงาน

เพื่อไขความกระจ่างให้กับผู้ใช้งานและสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า แอดมินขอตอบคำถามทีละประเด็นดังนี้
1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามีระบบส่งเสียงแจ้งเตือนช่วงเวลาต่างๆ หรือไม่?.. ตอบ เครื่องสแกนทุกรุ่นมีระบบส่งเสียงแจ้งเตือน เราสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้เครื่องสแกนส่งเสียงแจ้งเตือนได้โดยให้เข้าไปที่เมนูของตัวเครื่อง (เมนู > ตั้งค่า > เสียงกริ่งหรือแจ้งเตือน) เมื่อถึงเวลาเครื่องสแกนก็จะส่งเสียงแจ้งเตือนอัตโนมัติ

2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารองรับการส่งข้อมูลออกไปยังระบบกริ่งภายนอกหรือกริ่งโรงงานหรือไม่?.. ตอบ บางรุ่นทำได้บางรุ่นทำไม่ได้ (รุ่นที่ทำไม่ได้จะส่งเสียงแจ้งเตือนแค่ที่ตัวเครื่องสแกนเท่านั้น) เราอาจต้องสอบถามความชัดเจนจากผู้จำหน่ายว่ารุ่นที่เราให้ความสนใจสามารถใช้งานร่วมกับกริ่งโรงงานได้หรือไม่? แต่โดยสรุปแล้วรุ่นที่สามารถทำได้มีดังนี้ cmi681s, cmi682s, cmi683s เป็นต้น และเครื่องสแกนใบหน้าของทาง HIP ทุกรุ่นไม่รองรับการเชื่อมต่อกับกริ่งโรงงาน

3. เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าสามารถตั้งค่ากำหนดช่วงเวลาให้แจ้งเตือนได้กี่ช่วง?.. ตอบ คุณสมบัติมาตรฐานของทุกรุ่นสามารถกำหนดได้ 24 ช่วงเวลา และสามารถกำหนดระยะเวลาในการส่งเสียงแจ้งเตือนได้อีกด้วย ต้องการให้แต่ละครั้งส่งเสียงแจ้งเตือนนาน 3 วิ 5 วิ หรือจะตั้งแบบนานๆ สัก 1 นาทีเราก็สามารถตั้งค่าได้

ประเด็นนี้แอดมินเข้าใจดีว่าเมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนจากระบบเดิมซึ่งเป็นแบบตอกบัตรมาเป็นการสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้า นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่สำหรับผู้ใช้งานเพราะรูปแบบการทำงานหรือการใช้งานของเจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนทั้งหมด ดังนั้นระบบอะไรที่เคยผูกติดไว้กับเครื่องตอกบัตรจะต้องย้ายมาใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนด้วย เพื่อความมั่นใจลูกค้าอาจแจ้งความต้องการทั้งหมดให้ผู้จำหน่ายทราบเพื่อให้ผู้จำหน่ายสามารถเลือกสรรค์อุปกรณ์ที่เหมาะสมให้ได้..
www.charoentech.com

รู้ความเป็นไปของตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือช่วยให้ตัดสินใจซื้อไม่ผิดพลาด

2018-12-10 21:15:31

สำหรับลูกค้าที่รู้เท่าทันความเคลื่อนไหวหรือความเป็นไขของตลาดย่อมส่งผลดีต่อตัวลูกค้าเองหรือผู้ใช้งานอย่างแน่นอน ประหนึ่งว่ารู้มากกว่าย่อมดีกว่าไม่รู้ ซึ่งสำหรับตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้านับว่ามีความเป็นตลาดเฉพาะอย่างหนึ่งคือ สินค้าหมุนเวียนเปลี่ยนรุ่นไปตามอายุไขของเทคโนโลยีและสินค้ามักถูกผลิตออกมาทดลองตลาดก่อนเสมอ สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องราคาสินค้าคือ มักพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นนั้นๆ เพราะหลักๆ แล้วมุ่งให้ความสำคัญกับราคาซะส่วนใหญ่ ซึ่งหากเป็นเครื่องสแกนที่

Database หรือฐานข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำคัญอย่างไร?

2018-12-09 15:37:01

database หรือฐานข้อมูลตามเนื้อหาในบทความนี้คือฐานข้อมูลของโปรแกรม premium time ซึ่งโปรแกรม premium time เป็นโปรแกรมที่มีไว้สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า โดยโปรแกรม premium time จะทำหน้าที่ในการหยิบเอาข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาประมวลผล สรุปออกมาเป็นรายงาน ขาด ลา มาสาย โอที ทั้งแบบแจกแจงรายละเอียดและแบบสรุปภาพรวม ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนกับโปรแกรมเราสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งผ่านระบบแลนและการดึงข้อมูลด้วย usb flash drive ถามว่าฐานข้อมูล (database)

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรุ่นของเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่เราใช้อยู่ถูกยกเลิกการผลิต

2018-12-08 20:38:14

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ใช้งานอุปกรณ์มานานกว่า 5 ปี และพบว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องสแกนใหม่ อาจเป็นเพราะเกิดปัญหาการใช้งานบ่อยครั้ง หรือปัญหาความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของเครื่องสแกน แต่กลับพบว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นเดิมที่เคยใช้งานอยู่ผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตไปแล้ว เราจะทำอย่างไร? ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเดิมจะสามารถโอนถ่ายโยกย้ายไปยังเครื่องใหม่ได้ไหม? โปรแกรมที่ใช้งานร่วมกันจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือสามารถใช้งาน