• Hotline: 087-984-2273

ความเหมือนและความต่างของโปรแกรมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP กับ ZK

ครั้งนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องราวของการใช้งานโปรแกรมคำนวณเวลาซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า โดยแอดมินขอพูดถึงการใช้งานในภาพรวมของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของ 2 ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องสแกนนั้นก็คือ HIP และ ZKTeco ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร? หากเราใช้งานสินค้าของ HIP อยู่และต้องการเปลี่ยนเป็นของ ZK หรือหากเราใช้ของทาง ZK อยู่และต้องการเปลี่ยนมาใช้งานของ HIP มีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไป ความยาก ความง่ายในการใช้งาน หรือมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันในบทความนี้

ประเด็นแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคือเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของทั้ง HIP และ ZKTeco ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ ทั้ง 2 ยี่ห้อใช้โปรแกรมในการประมวลผลกันคนละตัว โดย HIP จะใช้โปรแกรม Premium Time ส่วน ZKTeco จะใช้โปรแกรม ZKTime หรือ Time Attendance หรือโปรแกรมอื่น (เครื่องสแกน ZK รองรับได้หลายโปรแกรม) และหากจะพูดกันในส่วนของโปรแกรมแอดมินมองว่าแตกต่างกันเพียงแค่หน้าตาเท่านั้นความสามารถโดยภาพรวมแล้วใกล้เคียงกัน ประมาณว่าหากเราใช้งานโปรแกรมของเจ้าใดเจ้าหนึ่งอยู่เราก็สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมของอีกเจ้าได้ไม่ยาก เพราะโปรแกรมคำนวณเวลาจะทำหน้าที่เหมือนกันคือรับข้อมูลบันทึกเวลามาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามาประมวลผลตามสูตรการคำนวณที่เราตั้งค่าไว้ในโปรแกรม

สำหรับการใช้งานและการตั้งค่าโปรแกรมคำนวณเวลามีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันคือจะต้องรับข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามาดำเนินการต่อ เช่น อัพเดทข้อมูลพนักงาน สร้างบริษัท สร้างแผนก สร้างตารางเวลา กำหนดกะให้พนักงาน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเรียกดูบันทึกเวลา เวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย ได้เลย (ตำแหน่งเมนูของโปรแกรมไม่เหมือนกันแต่ขั้นตอนการทำงานก็จะเหมือนกัน)

สำหรับผู้ที่สนใจรูปแบบการตั้งค่าของโปรแกรมยี่ห้ออื่นๆ ที่นอกเหนือจาก HIP และ ZK แอดมินจะพยายามนำมาอัพเดทให้ทราบกันเรื่อยๆ และส่วนสำคัญคือหากเราต้องการเปลี่ยนยี่ห้อสิ่งที่เราจะต้องเจอแน่นอนเลยก็คือการเริ่มต้นระบบใหม่ เริ่มต้นการตั้งค่าทุกอย่างใหม่ทั้งหมด เริ่มต้นการเรียนรู้รูปแบบการทำงานของอีกยี่ห้อ เพื่อให้ปลอดภัยในการเปลี่ยนยี่ห้อหรือย้ายค่ายแอดมินแนะนำให้ผู้ใช้งานนำปัญหาหรือความต้องการ หรือ out put ที่ต้องการแจ้งผู้จำหน่าย เพื่อให้ทางผู้จำหน่ายนำโจทย์หรือความต้องการดังกล่าวไปตรวจสอบกับสินค้าที่ลูกค้ากำลังสนใจว่าสามารถเป็นไปได้หรือไม่? หากเป็นไปได้จะได้ข้อมูลแบบไหน หรือ out put ที่ได้จะประมาณไหน? เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดได้รับสินค้าผิดสเปคต่างจากความต้องการ ซึ่งลูกค้ามักทราบปัญหาต่างๆ เหล่านี้หลังจากที่ลูกค้าใช้งานแล้วซะส่วนใหญ่
www.charoentech.com

รู้ความเป็นไปของตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือช่วยให้ตัดสินใจซื้อไม่ผิดพลาด

2018-12-10 21:15:31

สำหรับลูกค้าที่รู้เท่าทันความเคลื่อนไหวหรือความเป็นไขของตลาดย่อมส่งผลดีต่อตัวลูกค้าเองหรือผู้ใช้งานอย่างแน่นอน ประหนึ่งว่ารู้มากกว่าย่อมดีกว่าไม่รู้ ซึ่งสำหรับตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้านับว่ามีความเป็นตลาดเฉพาะอย่างหนึ่งคือ สินค้าหมุนเวียนเปลี่ยนรุ่นไปตามอายุไขของเทคโนโลยีและสินค้ามักถูกผลิตออกมาทดลองตลาดก่อนเสมอ สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องราคาสินค้าคือ มักพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นนั้นๆ เพราะหลักๆ แล้วมุ่งให้ความสำคัญกับราคาซะส่วนใหญ่ ซึ่งหากเป็นเครื่องสแกนที่

Database หรือฐานข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำคัญอย่างไร?

2018-12-09 15:37:01

database หรือฐานข้อมูลตามเนื้อหาในบทความนี้คือฐานข้อมูลของโปรแกรม premium time ซึ่งโปรแกรม premium time เป็นโปรแกรมที่มีไว้สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า โดยโปรแกรม premium time จะทำหน้าที่ในการหยิบเอาข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาประมวลผล สรุปออกมาเป็นรายงาน ขาด ลา มาสาย โอที ทั้งแบบแจกแจงรายละเอียดและแบบสรุปภาพรวม ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนกับโปรแกรมเราสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งผ่านระบบแลนและการดึงข้อมูลด้วย usb flash drive ถามว่าฐานข้อมูล (database)

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรุ่นของเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่เราใช้อยู่ถูกยกเลิกการผลิต

2018-12-08 20:38:14

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ใช้งานอุปกรณ์มานานกว่า 5 ปี และพบว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องสแกนใหม่ อาจเป็นเพราะเกิดปัญหาการใช้งานบ่อยครั้ง หรือปัญหาความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของเครื่องสแกน แต่กลับพบว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นเดิมที่เคยใช้งานอยู่ผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตไปแล้ว เราจะทำอย่างไร? ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเดิมจะสามารถโอนถ่ายโยกย้ายไปยังเครื่องใหม่ได้ไหม? โปรแกรมที่ใช้งานร่วมกันจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือสามารถใช้งาน