• Hotline: 087-984-2273

ระบบควบคุมประตู : ชุดกลอนไฟฟ้าไม่ทำงานหรือล็อคไม่สนิท

แอดมินขออัพเดทเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ทำงานร่วมกับชุดควบคุมประตูแบบใช้กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งลูกค้าบางรายพบว่าชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ไม่ประกบกันหรือบางกรณีแม่เหล็กไฟฟ้าดูดประกบกันไม่สนิท ไม่แข็งแรงเราสามารถผลักประตูให้เปิดออกได้อย่างง่ายดาย ความผิดปกตินี้จะใช้เป็นปัญหาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือไม่? หรือเกิดจากปัจจัยอื่นเราจะตรวจสอบปัญหาเพื่อชี้ชัดความผิดพลาดของอุปกรณ์ได้อย่างไร? เพราะบางหน้างานลูกค้าไม่ทราบว่าซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายรายใดหรือไม่ทราบว่าคนเก่าซื้อสินค้ามาจากที่ไหนผู้ดูแลคนใหม่หรือคนที่รับช่วงต่อจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบและอัพเดทปัญหาแนวทางการแก้ไขให้หัวหน้าทราบ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานที่มีข้อสงสัยและต้องการตรวจสอบปัญหาด้วยตนเองสามารถตรวจเช็คได้แบบง่ายๆ

ข้อมูลเบื้องต้น : เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีหน้าที่เพียงแค่ประมวลผลเทียบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวบุคคล เมื่อการยืนยันตัวตนถูกต้องก็จะส่งสัญญาณไปยัง power supply เพื่อให้ power supply สั่งงานชุดกลอนไฟฟ้าต่อไป ดังนั้นหากระบบเกิดปัญหาล็อคไม่ล็อคหรือล็อคไม่แข็งแรง ให้เราตัดปัญหาที่เกิดจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าออกไปได้เลย ปัญหานี้เกิดจากอุปกรณ์อื่นในระบบอย่างแน่นอนโดยการตรวจสอบจึงมีเพียงแค่ (1) ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (2) ประตู (3) power supply ซึ่งแอดมินแนะนำให้ตรวจสอบเบื่องต้นได้ดังนี้

1. การตรวจสอบชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า โดยชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีสถานะไฟ 3 สถานะ คือ ไฟแดง ไฟเขียวและไฟดับ ซึ่งแต่ละสถานะสามารถบ่งบอกการทำงานของชุดกลอนไฟฟ้าได้ดังนี้ 
1.1 ไฟแดง คือ สถานะการไม่ปิดประตู หรือปิดประตูไม่สนิท หรือชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ดูดจับกัน หรือหากดูดจับกันแล้วก็แสดงว่าดูดจับกันไม่สนิท ซึ่งเราสามารถเปิดประตูเข้าออกได้หรือสามารถผลักให้แม่เหล็กไฟฟ้าหลุดออกจากกันได้เพราะแรงในการดูดจับน้อยมาก
1.2 ไฟเขียว คือ สถานะการทำงานของชุดกลอนเป็นปกติ ดูดจับกัน 100% การดูดจับกันสมบูรณ์ มีความแข็ง เราไม่สามารถผลักให้แม่เหล็กหลุดออกจากกันได้ 
1.3 ไฟดับ คือ แม่เหล็กไฟฟ้าไม่ทำงาน 
ส่วนใหญ่แล้วปัญหามักเกิดตามข้อที่ 1.1.1 อาจเป็นปัญหาที่ตัวกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าเอง หรือเป็นปัญหาที่ประตู หรือเป็นปัญหาที่ power supply ลูกค้าอาจลองตรวจสอบอาการในข้อง 2 และ 3 ประกอบ

2. การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากประตู (บานประตู) แอดมินต้องบอกว่าปัญหาที่เจอมักพบว่าเป็นปัญหาที่ประตูซะส่วนใหญ่เพราะเมื่อเราใช้งานไปนานๆ เราจะพบว่าประตูหยุดไม่ตรงตำแหน่งเดิม หยุดก่อนถึงตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้หรือบางหน้างานโช้คประตูทำงานไม่ปกติ เป็นต้น ซึ่งชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำงานก็ต่อเมื่อแผ่นล่อที่ติดตั้งอยู่กับบานประตูประกบกับตัวแม่เหล็กที่ติดอยู่กับวงกบเท่านั้น หากบานประตูไม่สามารถปิดเข้ามาให้แผ่นล่อและแม่เหล็กมาประกบกันได้ ชุดแม่เหล็กไฟฟ้าก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นกัน วิธีแก้ไขคือให้ปรับโช้คประตูเพื่อให้บานประตูสามารถปิดได้ ณ จุดที่ตั้งค่าไว้

3. การตรวจสอบ power supply ประเด็นนี้น้อยมากที่จะเจอปัญหา หากเป็นปัญหาจาก power supply ส่วนใหญ่แล้วมักมีอาการชุดแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ทำงานเท่านั้น ไม่มีแบบดูดบ้างไม่ดูดบ้างหรือดูดกันแบบไม่แข็งแรง

การตรวจเช็คปัญหาถือเป็นปัจจัยสำคัญมากในการแก้ไขปัญหา เพราะหากเราตรวจเช็คปัญหาไม่ละเอียดจะส่งผลให้เราแก้ไขไม่ตรงจุดและจะเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกอย่างแน่นอน ปรึกษาผู้รู้ผู้เชียวชาญเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
www.charoentech.com

รู้ความเป็นไปของตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือช่วยให้ตัดสินใจซื้อไม่ผิดพลาด

2018-12-10 21:15:31

สำหรับลูกค้าที่รู้เท่าทันความเคลื่อนไหวหรือความเป็นไขของตลาดย่อมส่งผลดีต่อตัวลูกค้าเองหรือผู้ใช้งานอย่างแน่นอน ประหนึ่งว่ารู้มากกว่าย่อมดีกว่าไม่รู้ ซึ่งสำหรับตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้านับว่ามีความเป็นตลาดเฉพาะอย่างหนึ่งคือ สินค้าหมุนเวียนเปลี่ยนรุ่นไปตามอายุไขของเทคโนโลยีและสินค้ามักถูกผลิตออกมาทดลองตลาดก่อนเสมอ สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องราคาสินค้าคือ มักพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นนั้นๆ เพราะหลักๆ แล้วมุ่งให้ความสำคัญกับราคาซะส่วนใหญ่ ซึ่งหากเป็นเครื่องสแกนที่

Database หรือฐานข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำคัญอย่างไร?

2018-12-09 15:37:01

database หรือฐานข้อมูลตามเนื้อหาในบทความนี้คือฐานข้อมูลของโปรแกรม premium time ซึ่งโปรแกรม premium time เป็นโปรแกรมที่มีไว้สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า โดยโปรแกรม premium time จะทำหน้าที่ในการหยิบเอาข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาประมวลผล สรุปออกมาเป็นรายงาน ขาด ลา มาสาย โอที ทั้งแบบแจกแจงรายละเอียดและแบบสรุปภาพรวม ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนกับโปรแกรมเราสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งผ่านระบบแลนและการดึงข้อมูลด้วย usb flash drive ถามว่าฐานข้อมูล (database)

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรุ่นของเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่เราใช้อยู่ถูกยกเลิกการผลิต

2018-12-08 20:38:14

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ใช้งานอุปกรณ์มานานกว่า 5 ปี และพบว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องสแกนใหม่ อาจเป็นเพราะเกิดปัญหาการใช้งานบ่อยครั้ง หรือปัญหาความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของเครื่องสแกน แต่กลับพบว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นเดิมที่เคยใช้งานอยู่ผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตไปแล้ว เราจะทำอย่างไร? ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเดิมจะสามารถโอนถ่ายโยกย้ายไปยังเครื่องใหม่ได้ไหม? โปรแกรมที่ใช้งานร่วมกันจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือสามารถใช้งาน