• Hotline: 087-984-2273

ไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลบัตรผ่านเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้

สำหรับผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์บางท่านที่เจอปัญหาการอัพโหลดข้อมูลบัตรผ่านหรือข้อมูลผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ไม่ได้ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกหน่วยงานที่ใช้วิธีการอัพโหลดข้อมูลบัตรผ่านด้วยการใช้ notebook แม้ว่าก่อนหน้าเราสามารถใช้ noetbook ตัวดังกล่าวอัพโหลดข้อมูลอยู่ก็ตาม ถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นและเหตุผลที่เราไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้เป็นเพราะอะไร เราจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยวิธีใดบ้างเพื่อให้เราสามารถอัพโหลดข้อมูลที่เราต้องการได้เสร็จสิ้น เนื่องจากหน้างานระบบไม้กั้นรถยนต์ส่วนใหญ่นิยมใช้ฟังก์ชั่นการตัดสิทธิบัตรผ่าน (กำหนดอายุบัตรผ่าน) หากลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลางทางนิติบุคคลก็จะตัดสิทธิบัตรผ่านใบนั้นๆ แต่หากเราไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้เราก็จะไม่สามารถดำเนินการตัดสิทธิการผ่านเข้าออกของลูกบ้านได้เช่นกัน  

เราต้องยอมรับว่าหนึ่งในฟังก์ชั่นยอดฮิตของระบบแขนกั้นรถยนต์คือการตัดสิทธิไม่ให้ผ่านเข้าออกได้ตามวันและเวลาที่ต้องการ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้งานร่วมกับการจ่ายค่าส่วนกลางของลูกบ้าน หากลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลางนิติบุคคลก็สามารถระงับการใช้งานบัตรใบดังกล่าวได้เลย แต่มีเงื่อนไขอยู่หนึ่งข้อคือเราจะต้องอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์เสียก่อนการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจึงจะมีผล และหากเราไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลที่ได้เปลี่ยนแปลงไปได้สิทธิต่างๆ ที่เราแก้ไขไว้ก็จะไม่มีผลใดๆ จึงนับว่าการอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นประเด็นที่สำคัญมาก

เหตุผลที่เราไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้มีด้วยกัน 2 สาเหตุหลักคือ
1. notebook ที่ลูกค้าใช้งานไม่สามารถแยกแยะพอร์ตการเชื่อมต่อ network ได้ กล่าวคือปกติแล้ว notebook จะมี 2 ชนิดการเชื่อมต่อ ได้แก่ การเชื่อมต่อผ่านระบบ wifi และการเชื่อมต่อผ่านสายแลน กรณีที่ notebook ดังกล่าวไม่สามารถส่งค่าอัพเดทจากโปรแกรมไปยังระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าเคยทำได้ แอดมินแนะนำให้เข้าไปที่ control parnel เลือก network เลือก change adapter แล้วให้ปิดการใช้งาน wifi ก่อน จากนั้นให้กลับมาอัพโหลดข้อมูลในโปรแกรมเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์อีกครั้ง.. เมื่อการอัพโหลดแล้วเสร็จต้องไม่ลืมกลับไปเปิดใช้งาน wifi นะ ไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถใช้งาน wifi ได้

2. ปัญหาฐานข้อมูลของโปรแกรมผิดพลาด ขัดข้อง ประเด็นนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เพราะหากฐานข้อมูลของโปรแกรมมีปัญหาเราจะต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมออกและทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่เท่านั้น ซึ่งหากเราติดตั้งโปรแกรมใหม่ก็เท่ากับว่าเราจะต้องตั้งค่าใหม่ทั้งหมดอีกด้วย แต่สำหรับลูกค้าที่จำเป็นจริงๆ ยังไงก็ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่เพราะโปรแกรมเก่ามีปัญหาไม่สามารถใช้อัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ เราสามารถส่งข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลบัตรผ่านออกจากโปรแกรมเพื่อนำเข้าโปรแกรมใหม่ได้ โดยให้เข้าไปที่เมนู basic config เมนูย่อย personnel และเลือก export to excel เพื่อเก็บข้อมูลบัตรผ่านไว้ หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่ personnel แล้วให้คลิ้กขวาตรงพื้นที่วางและเลือก import from excel เลือกที่ไฟล์ excel ที่เรา export ไป เพียงแค่นี้ข้อมูลบัตรทั้งหมดก็จะกลับเข้ามาในโปรแกรมอีกครั้ง พร้อมให้เราดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย

สิ่งสำคัญสำหรับระบบไม้กั้นรถนต์ : เรื่องฐานข้อมูลของโปรแกรมในระบบไม้กั้นรถยนต์ถือว่าสำคัญมาก เพราะหากฐานข้อมูลหายหรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เราก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในระบบไม้กั้นรถยนต์ได้เช่นกัน วิธีแก้ไขวิธีเดียวหากพบว่าฐานข้อมูลของโปรแกรมหายหรือไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้คือจะต้องเรียกบัตรผ่านทุกใบที่ได้แจกไปกลับมาเพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบใหม่เท่านั้น 
www.charoentech.com

เรื่องของฐานข้อมูลโปรแกรม premium time ที่ควรทราบ

2019-06-25 23:14:21

ขึ้นชื่อว่าฐานข้อมูล (database) ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น เพราะฐานข้อมูลคือที่เก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของระบบเอาไว้ และในบทความครั้งนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องความสำคัญของฐานข้อมูลในโปรแกรม premium time ซึ่งโปรแกรม premium time เป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า สำหรับเนื้อหาในบทความนี้เรามาเรียนรู้กันว่าอะไรบ้างที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า แอดมินเชื่อว่าเมื่อลูกค้าทราบข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้า

การใช้งานบัตรผ่าน easy pass ในระบบไม้กั้นรถยนต์

2019-06-24 23:40:40

ระยะหลังๆ แอดมินพบว่าลูกค้าหลายท่านเจอกับปัญหาการใช้งานบัตรผ่านไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติระบบ easy pass ซึ่งแอดมินได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานบางท่านเรื่องการอ่านบัตรของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบ easy pass ไม่เป็นไปตามคำโฆษณาหรือไม่เป็นไปตามสเปคที่แจ้งไว้ พบว่าบางครั้งอ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง พบว่าระบบอ่านใกล้กว่าความเป็นจริง และบางท่านพบว่าระบบไม่อ่านบัตรเลย ดังนั้นในบทความนี้แอดมินจึงขอพูดถึงการใช้งานบัตรผ่าน

รูปแบบการจำกัดสิทธิผ่านเข้าออกประตูของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2019-06-23 17:49:41

บทความนี้แอดมินขอหันกลับมาพูดถึงเรื่องของความต้องการเกียวกับระบบควบคุมการเปิดปิดประตูอีกหน่อย ซึ่งไม่ว่าจะใช้แบบสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อให้ทำงานร่วมกับชุดกลอนไฟฟ้า (ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู) โดยฟังก์ชั่นควบคุมประตูของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีด้วยกัน 3 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในการเลือกใช้งานและขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องสแกนจะรองรับได้หรือไม่? ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามากขึ้นแอดมินจึงขอสรุปความสามารถของระบบนี้