• Hotline: 087-984-2273

ประโยชน์และข้อควรระวังจากการตั้ง ADMIN ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

นับว่าการตั้งสิทธิผู้ดูระบบหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าการตั้ง admin ให้กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าถือเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูล ป้องกันไม่ให้มีการลบข้อมูลโดยพละการ ไม่ให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทุกอย่างจบอยู่ที่ฟังก์ชั่นเดียวคือการตั้งสิทธิผู้ดูแลหรือการตั้ง admin ผู้ดูแลระบบ และในบทความนี้แอดมินอยากชี้ให้เห็นว่าการตั้ง admin หรือผู้ดูแลระบบให้กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้านอกจากประโยชน์ที่เราได้รับแล้ว หากเราไม่มีการวางแผนหรือไม่มีการเตรียมการสิทธิ admin ที่เราตั้งไว้จะให้โทษอะไรเราได้บ้าง เพื่อให้ลูกค้าทราบและมีการเตียมแผนป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้า 

มาเริ่มกันเลย
สิทธิ admin หรือสิทธิผู้ดูแลระบบถือเป็นสิทธิที่สำคัญมากสำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า เพราะสิทธิ admin คือผู้ที่สามารถเข้าไปดำเนินการอะไรในตัวเครื่องสแกนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมข้อมูล เพิ่มจำนวนลายนิ้วมือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน แก้ไขข้อมูลลายนิ้วมือ สั่งลบข้อมูลหรือแก้ไขการตั้งค่าต่างๆ ในเครื่องสแกน การดำเนินการทั้งหมดล้วนกระทำได้ด้วยสิทธิ admin ที่ถูกตั้งค่าให้ดูแลเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเท่านั้น สำหรับกรณีที่ลูกค้าไม่มีการตั้ง admin ให้ดูแลเครื่องสแกนก็เท่ากับว่าเครื่องไม่ล็อคทุกคนคือ admin สามารถกดเข้าเมนูเพื่อดำเนินการต่างๆ ได้นั้นเอง แต่ก่อนเราจะไปทราบกันว่าโทษหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการตั้งสิทธิ admin คืออะไร แอดมินอยากแนะนำให้ทราบรายละเอียดและลำดับชั้นของ admin ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสามารถตั้งค่าได้กันก่อน 
1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ series u สามารถจำแนกสิทธิ admin ออกได้ 3 สิทธิ (3 ลำดับขั้น) คือ
1.1 สิทธิผู้จัดการหรือสิทธิ admin สูงสุด
1.2 สิทธิผู้ดูแลหรือ supervisor 
1.3 สิทธ register หรือ ผู้ที่ทำหน้าที่เก็บลายนิ้วมือพนักงานและโหลดข้อมูลทาง usb flash drive ไม่สามารถสั่งลบข้อมูลใดๆ ได้
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า series s จะมีเพียงสิทธิ admin สูงสุดสิทธิเดียวเท่านั้นไม่มีสิทธิแยกย่อยเช่นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ series u

เมื่อเราพอทราบกันแล้วว่า admin นั้นมีคำความสำคัญอย่างไร เครื่องสแกนแต่ละ series มีระบบสิทธิ admin แบบไหน หากเราต้องการป้องกันการทุจริตเราจำเป็นต้องตั้ง admin ไว้เพื่อไม่ให้ใครก็ได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลในเครื่องสแกน แต่เมื่อเราตั้งสิทธิ admin เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าก็จะล็อคทันที และจะปลดล็อคได้ก็ต่อเมื่อ admin สแกนนิ้ว สแกนหน้า หรือกดรหัส ตามข้อมูลพนักงานที่ admin มีอยู่ในเครื่องสแกนเท่านั้น เช่น หากคนที่ถูกตั้งให้เป็น admin คนดังกล่าวมีแค่ลายนิ้วมือในเครื่องสแกน การปลดล็อคเข้าระบบเมนูของเครื่องสแกนก็จะต้องสแกนนิ้ว admin คนดังกล่าวเท่านั้น และด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้ปัญหาเกิดขึ้นกับลูกค้าหลายราย อาทิเช่น
1. admin มีเพียงคนเดียว และ admin ท่านดังกล่าวได้ลาออกไป หายตัวไป หาไม่เจอ และไม่มีการส่งมอบงานให้คนที่อยู่ข้างหลัง สรุปคือไม่มีใครเข้าเมนูเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้เพราะเครื่องติดสิทธิผู้ดูแลระบบ หรือ admin อยู่นั้นเอง
2. admin เก็บข้อมูลแค่ลายนิ้วมือไว้อย่างเดียว แต่เกิดปัญหาลายนิ้วมือของ admin คนดังกล่าวลอก สแกนไม่ติด ลายนิ้วมือจาง กรณีนี้ก็ไม่สามารถปลดล็อคเครื่องสแกนได้เช่นเดียวกัน
3. ลืมไปว่าใครคือ admin ไม่สามารถปลดล็อคเครื่องสแกนได้ เฉกเช่น admin หายไป

เราจะเห็นได้ว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการตั้งสิทธิ admin คืออะไรบ้าง แต่ส่วนใหญ่ที่แอดมินพบมักเกิดจากปัญหาเดียวคือ admin หายไปไม่ได้ส่งมอบงานต่อ ดังนั้นทางออกสำหรับการตั้งสิทธิ admin คือจะต้องมี admin หรือผู้ดูแลระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามากกว่า 1 คน เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว (อาจเป็นผู้จัดการของอีกแผนกเพื่อให้จำนวน admin มีมากกว่า 1 ท่านั้นเอง)
www.charoentech.com

ปัญหาโปรแกรม premium time error

2019-05-26 19:12:02

ล่าสุดแอดมินพบว่ามีผู้ใช้งานโปรแกรม premium time บางท่านเจอปัญหาโปรแกรม error ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ อาการของปัญหาคือระบบเมนูในโปรแกรมหายไปทั้งหมดคงเหลือเพียงแค่ icon ของเมนูนั้นๆ และไม่สามารถเข้าระบบเมนูเพื่อดำเนินการใดๆ ได้เลย (โปรแกรม premium time คือโปรแกรมที่มีไว้สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ทำหน้าที่รับข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนผ่านระบบแลนด์หรือผ่าน usb flash drive มาประมวลผลเวลาทำงาน ดูเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงาน ขาด ลา มาสาย คำนวณโอที เป็นต้น)และเพื่อทำความเข้าใจ

เมื่อพบว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้บันทึกเวลาแบบขาดๆ เกินๆ

2019-05-25 20:28:34

บทความนี้เรามาอัพเดทเรื่องราวของข้อมูลบันทึกเวลาที่ขาดๆ เกินๆ สำหรับผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง แม้ว่าแอดมินจะพบปัญหานี้ได้ไม่บ่อยนักแต่ก็ถือว่าได้รับการถามถึงจากผู้ใช้งานบางส่วนอยู่อย่างเนืองๆ ถามว่าปัญหาบันทึกเวลาที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่บางครั้งบันทึกเวลาก็ขาดบางครั้งบันทึกเวลาก็มีเกิน ปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากอะไร? และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร? ถึงแม้ว่าความขาดและความเกินของบันทึกเวลาที่ได้รับจากเครื่องสแกนจะเป็นปัญหาที่ใกล้เคียงกันแต่แอดมินขอแยกอธิบายออกเป็น 2

หากต้องการให้ระบบไม้กั้นรถยนต์บันทึกเวลาเข้างานด้วยทำได้หรือไม่?

2019-05-24 21:04:39

สำหรับบทความนี้เรามาเรียนรู้ความเป็นไปได้และข้อจำกัดของการใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์หรือระบบแขนกั้นรถยนต์กันอีกหนึ่งเรื่องราว ซึ่งครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงเรื่องการใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ร่วมกับการบันทึกเข้าออกงานของพนักงาน ประมาณว่าเพียงแค่พนักงานขับรถผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ก็ให้ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานไปเลยในตัว ถามว่าความต้องการแบบนี้เราสามารถทำได้หรือไม่? แล้วเราจะใช้อะไรในการบันทึกการเข้าออกงานของพนักงานได้บ้าง? ความอยากความง่ายในการใช้งานระบบทั้งในส่วนของการสแกนบันทึกเวลา