• Hotline: 087-984-2273

ระบบไฟ LED สีเขียวแจ้งสถานะการบันทึกของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ลูกค้าหลายท่านนิยมติดตั้งระบบไฟ LED สีเขียวเพื่อยืนยันสถานะการสแกน ด้วยเหตุผลที่ว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีระดับความดังของเสียงแจ้งเตือนที่มีขีดจำกัด แม้เราจะเร่งระดับเสียงให้ถึงขีดสุดแล้วแต่สำหรับบางหน้างานก็พบว่าเสียงที่ได้รับจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ายังสู้กับเสียงบริเวณรอบข้างไม่ได้ ดังนั้นปัญหาเรื่องความดังของระดับเสียงตอบรับหรือเสียงแจ้งเตือนจึงเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับบางหน้างาน โดยปัญหาที่เจอคือพนักงานสแกนแล้วไม่ทราบผลว่าการสแกนครั้งนั้นสำเร็จหรือไม่? ฝ่ายบุคคลไม่สามารถอ้างอิงข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าได้อย่างชัดเจนเต็มปากเต็มคำว่าเวลาที่หายไปเป็นเพราะพนักงานไม่สแกนหรือหากสแกนแล้วแต่การสแกนครั้งนั้นไม่สมบูรณ์สแกนไม่ผ่านกันแน่ ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ทำได้ 2 ทางเลือกคือ

1. การต่อลำโพงแยกออกมา การดำเนินการเช่นนี้หากเครื่องสแกนยังอยู่ในการรับประกันจากทางโรงงานแน่นอนว่าจะทำให้ประกันขาดเพราะเราจะต้องแกะเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อเชื่อมต่อลำโพงร่วมกับลำโพงตัวเครื่องสแกน แต่หากลูกค้าไม่ติดใจเรื่องการรับประกันหรือสินค้าหมดอายุการรับประกันแล้วก็สามารถทำได้ วิธีการก็ไม่ยากเพียงแค่นำลำโพงคอมพิวเตอร์ (ลำโพงที่ใช้กับคอมพิวเตอร์) มาเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ แอดมินรับรองเลยว่าเสียงลำโพงที่เราได้จะดังตามที่ต้องการอย่างแน่นอน แอดมินไม่แนะนำให้ใช้ลำโพงแบบอื่นเพราะการเชื่อมต่อลำโพงที่ใช้ไฟแยกโดยไม่มีตัวแปลงไฟอาจทำให้ไฟย้อนเข้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้

2. การใช้สัญญาณไฟ LED สีเขียว วิธีนี้เรียกได้ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในมุมมองของแอดมินและแอดมินแนะนำให้ใช้วิธีนี้เพราะการเชื่อมต่อระบบสัญญาณไฟ LED สีเขียวเราไม่ต้องแกะเครื่องสแกนออกมาเชื่อมต่อสายภายในเครื่องซึ่งการทำเช่นน้้นนอกจากจะทำให้ประกันไม่ขาดแล้วอาจเสี่ยงต่อปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกด้วย ซึ่งการใช้วิธีต่อติดตั้งระบบไฟ LED เมื่อพนักงานสแกนผ่านไฟ LED สีเขียวก็จะสว่างขึ้นมาทันที ช่วยให้เราไม่พลาดเรื่องการบันทึกเวลาอย่างแน่นอน สังเกตุง่ายๆ หากครั้งไหนสแกนไม่ผ่านไฟ LED ก็จะไม่ติด และการเชื่อมต่อไฟ LED ก็ไม่ได้ยากเพียงแค่นำไฟ LED 12v เชื่อมต่อกับสายสัญญาณของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า เพิ่มแหล่งจ่ายไฟให้ LED ใช้รีเลย์ควบคุมการทำงานป้องกันไฟย้อนเข้าเครื่องสแกนจะช่วยให้เราใช้งานระบบได้นานยิ่งขึ้น

สำหรับการเชื่อมต่อระบบสัญญาณไฟ LED เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีข้อจำกัดอยู่ 1 ข้อคือ ตัวเครื่องสแกนจะต้องรองรับการส่งสัญญาณแบบ dyr contract เท่านั้นเนื่องจากบางรุ่นไม่สามารถส่งสัญญาณได้ หากเป็นรุ่นที่ไม่สามารถส่งสัญญาณได้เมื่อสแกนผ่านเราก็ไม่สามารถใช้เชื่อมต่อได้เช่นกัน ดังนั้นการเลือกเครื่องสแกนรุ่นที่สามารถส่งสัญญาณไปยังระบบไฟ LED ได้จะต้องเลือกรุ่นที่รองรับการเปิดปิดประตูได้แอดมินรับรองเลยว่าเชื่อมต่อกับระบบสัญญาณไฟ LED ได้อย่างแน่นอน เช่น cmi681s cmi682s cmi683s cmi f65s cmi f66s ci690s เป็นต้น 

ผู้ใช้งานบางท่านไม่อาจทราบได้ว่าความเป็นจริงแล้วเสียงตอบรับของเครื่องสแกนจะมีความดังเท่าไหร่? ไม่สามารถทราบได้ว่าเสียงจากภายนอกที่มีเมื่อติดตั้งแล้วต้องต่อระบบไฟเพิ่มไหม? จากประสบการณ์ที่แอดมินพบระบบไฟหรือการต่อลำโพงล้วนเป็นความต้องการหลังการติดตั้งทั้งสิ้น หากไม่อยากเจอปัญหาดังกล่าวให้แจ้งลักษณะหน้างานและความต้องการให้ผู้จำหน่ายทราบตั้งแต่ต้น
www.charoentech.com

เรื่องของฐานข้อมูลโปรแกรม premium time ที่ควรทราบ

2019-06-25 23:14:21

ขึ้นชื่อว่าฐานข้อมูล (database) ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น เพราะฐานข้อมูลคือที่เก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของระบบเอาไว้ และในบทความครั้งนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องความสำคัญของฐานข้อมูลในโปรแกรม premium time ซึ่งโปรแกรม premium time เป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า สำหรับเนื้อหาในบทความนี้เรามาเรียนรู้กันว่าอะไรบ้างที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า แอดมินเชื่อว่าเมื่อลูกค้าทราบข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้า

การใช้งานบัตรผ่าน easy pass ในระบบไม้กั้นรถยนต์

2019-06-24 23:40:40

ระยะหลังๆ แอดมินพบว่าลูกค้าหลายท่านเจอกับปัญหาการใช้งานบัตรผ่านไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติระบบ easy pass ซึ่งแอดมินได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานบางท่านเรื่องการอ่านบัตรของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบ easy pass ไม่เป็นไปตามคำโฆษณาหรือไม่เป็นไปตามสเปคที่แจ้งไว้ พบว่าบางครั้งอ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง พบว่าระบบอ่านใกล้กว่าความเป็นจริง และบางท่านพบว่าระบบไม่อ่านบัตรเลย ดังนั้นในบทความนี้แอดมินจึงขอพูดถึงการใช้งานบัตรผ่าน

รูปแบบการจำกัดสิทธิผ่านเข้าออกประตูของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2019-06-23 17:49:41

บทความนี้แอดมินขอหันกลับมาพูดถึงเรื่องของความต้องการเกียวกับระบบควบคุมการเปิดปิดประตูอีกหน่อย ซึ่งไม่ว่าจะใช้แบบสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อให้ทำงานร่วมกับชุดกลอนไฟฟ้า (ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู) โดยฟังก์ชั่นควบคุมประตูของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีด้วยกัน 3 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในการเลือกใช้งานและขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องสแกนจะรองรับได้หรือไม่? ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามากขึ้นแอดมินจึงขอสรุปความสามารถของระบบนี้