• Hotline: 087-984-2273

การตรวจสอบที่มาของบันทึกเวลาเกินในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เคสปัญหาล่าสุดแอดมินพบว่าลูกค้าเจอปัญหาบันทึกเวลาที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเกิด โดยปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อพนักงานโดยตรงเนื่องจากพนักงานแจ้งลากิจแต่เมื่อ HR ตรวจสอบบันทึกเวลากลับพบว่ามีการสแกนมาทำงานปกติและบันทึกเวลาที่แสดงให้เห็นเป็นการเข้างานสายอีกด้วย กับอีกหนึ่งปัญหาเมื่อ HR แจ้งข้อมูลบันทึกเวลาให้พนักงานทราบกลับพบว่าพนักงานบางคนมีการสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าก่อนเวลางานชนิดที่เรียกว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ เช่น หน่วยงานเปิดตอน 18.00 น. เลิกตอน 22.00 น. แต่พบว่ามีการสแกนลายนิ้วมือตอน 09.00 น. แน่นอนว่าเวลา 09.00 น. ไม่มีทางเป็นจริงเพราะสาขายังไม่เปิดให้บริการและไม่มีพนักงานคนใดมาทำงานในเวลาดังกล่าวด้วย หากเจอปัญหาเช่นนี้เราจะตรวจสอบได้อย่างไร? เพื่อจะได้ชี้ชัดว่าปัญหาเกิดจากอะไรกันแน่และจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาตรงจุด

แอดมินขอขยายความในเรื่องการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของลูกค้ารายนี้เพิ่มเติมอีกนิด ซึ่งลูกค้าดังกล่าวใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือทั้งหมด 7 เครื่อง โดยนำไปใช้งานกับที่สาขาจำนวน 6 สาขาและสำหรับสำนักงานใหญ่ 1 เครื่อง การใช้งานคือสำนักงานใหญ่จะดึงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์จากสาขาเองอัตโนมัติ สาขามีหน้าที่เก็บลายนิ้วมือพนักงานเองบริหารการใช้งานเครื่องสแกนเอง สำนักงานใหญ่มีหน้าที่เพียงแค่ดึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตมาตรวจสอบการเข้าและออกงานเท่านั้น ในส่วนการตั้งรหัสพนักงานทราบเบื้องต้นว่าสำนักงานใหญ่จะให้เพียงแค่ coed ของสาขาไปเท่านั้น เช่น สาขาอุดร รหัสสาขา 500 ตามด้วยรหัสพนักงานคนแรกก็จะเป็น 500001 เป็นต้น

สรุปปัญหาตามย่อหน้าแรกคือ
1. พนักงานแจ้งลาแต่กลับพบว่ามีบันทึกเวลาเกินมาในวันที่พนักงานแจ้งลาหยุด ซึ่งพนักงานไม่ได้เข้ามาที่สาขาเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าหรือออกงานอย่างแน่นอน
2. บางสาขาให้เข้างาน 18.00 เลิกงาน 22.00 แต่กลับพบว่ามีบันทึกเวลาตอน 09.00 และ 17.30 โผล่มาซึ่งเป็นเวลาที่พนักงานไม่มีทางสแกนในเวลาดังกล่าวแน่นอน

การตรวจสอบ.. ด้วยเหตุที่ลูกค้ามีเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจำนวน 7 เครื่องที่ใช้งานอยู่ในระบบ ซึ่งทั้ง 7 เครื่องเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตมาที่คอมพิวเตอร์ของฝ่ายบุคคลทั้งหมด สำหรับการตรวจสอบปัญหาทำได้ดังนี้
1. ให้เราเรียกรายงาน "บันทึกเวลา" ในวันที่เป็นปัญหาออกมาตรวจสอบ เช็คดูว่าบันทึกเวลาในแต่ละช่วงเวลาเป็นบันทึกเวลาที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องไหนกันแน่ เช่น

ยกตัวอย่างเช่น กรณีปัญหาพนักงานลาแล้วพบว่ามีบันทึกเวลาเกินมาในวันที่พนักงานไม่มาทำงาน รีพอร์ดจะออกมาประมาณนี้
1. นายเอ วันที่ 15/6/2562 เวลาที่สแกน 11.30 เครื่องที่สแกน 3
2. นายเอ วันที่ 15/6/2562 เวลาที่สแกน 18.20 เครื่องที่สแกน 3
* จะสังเกตุเห็นว่าเครื่องสแกนเครื่องที่ 3 เป็นสาขาอื่น ซึ่งนายเออยู่สาขาที่ใช้เครื่องสแกนเครื่องที่ 5 แสดงว่าเวลาดังกล่าวได้มาจากเครื่องสแกนเครื่องที่ 3 นั้นเอง

2. เมื่อเราทราบแล้วว่าเวลาที่เกินมามาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องที่เท่าไหร่ ตามตัวอย่างคือเครื่องที่ 3 ให้เราทดลองเชื่อมต่อเครื่องสแกนของสาขานั้นและ "สอบถามผู้ใช้" ในเครื่องนั้นดูว่า รหัสพนักงานของนายเอ 500001 มีข้อมูลอยู่ในเครื่องสแกนเครื่องดังกล่าวหรือไม่? 
3. ตามสถิติการตรวจสอบของแอดมินพบว่ารหัสพนักงานตรงกัน กล่าวคือ นายเอ สาขา 5 ใช้รหัสพนักงาน 500001 ซึ่งเป็นรหัสพนักงานเดียวกับที่ถูกตั้งให้นายบีที่สาขา 3 เมื่อเราดึงข้อมูลเข้ามาที่โปรแกรมโปรแกรมก็จะจับรหัส 500001 มาบันทึกเวลาให้นายเอ สาขา 5 อัตโนมัติ เพราะโปรแกรมมองแค่รหัสพนักงานเท่านั้น

สำหรับการแก้ไขปัญหาคือเราจะต้องยกเลิกรหัสพนักงาน 500001 ของคนใดคนหนึ่งออกเพื่อให้รหัส 500001 มีเพียงคนเดียวปัญหาดังกล่าวก็จะหายไป การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าหลายๆ เครื่อง หลายๆ สาขา การตั้งรหัสพนักงานถือว่าสำคัญมาก เราจะต้องกำหนดให้รหัสพนักงานแต่ละสาขาแต่ละของทั้งองค์กรจะต้องไม่ซ้ำกัน ไม่งั้นจะเกิดปัญหาดังเช่นลูกค้าในบทความครั้งนี้
www.charoentech.com

รูปแบบการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือออนไลน์

2019-09-21 21:31:09

เรื่องของการทำระบบออนไลน์ให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเป็นอีกหนึ่งความต้องการของลูกค้าที่มีหลายสาขาและต้องการให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และแน่นอนว่าหากต้องการให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบคำนวณเวลาทำงานของพนักงานรูปแบบการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจะต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น การทำระบบออนไลน์ในเครื่อง

ระบบบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือกรณีที่พนักงานสแกนลายนิ้วมือไม่ติด

2019-09-19 20:10:24

สำหรับปัญหาพนักงานสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าแล้วแต่ไม่มีบันทึกเวลาซึ่งหากมองกลับอีกด้านอาจกลายเป็นพนักงานลืมสแกนแล้วบอกว่าสแกนแล้ว ประเด็นนี้เป็นประเด็นปัญหาที่น่าหนักอกหนักใจของฝ่ายบุคคลอย่างยิ่ง และหากฝ่ายบุคคลตรวจสอบบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเก็บข้อมูลไว้แล้วไม่พบบันทึกเวลาดังกล่าวเราจะไม่สามารถหาข้อมูลมายืนยันได้ว่าจริงๆ แล้วพนักงานลืมสแกนหรือพนักงานสแกนแล้ว

ควบคุมสั่งงานระบบลิฟด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือทาบบัตร

2019-09-17 20:48:30

จะว่าไปแล้วระบบควบคุมการทำงานของลิฟสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตรเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น การทำงานรูปแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบใหญ่ที่นำเอา 3 ระบบย่อยมาทำงานร่วมกัน ได้แก่ (1) ระบบลิฟ ลิฟที่เราคุ้นชินกับการขึ้นๆ ลงๆ จะไปชั้นต่างๆ ได้ด้วยการกดปุ่ม (2) controller ควบคุมการทำงานของลิฟจะอนุญาตให้ไปชั้นที่กำหนดไว้เท่านั้น (3) เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตร