• Hotline: 087-984-2273

สิทธิ Admin ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 10 ข้อที่ควรรู้

สำหรับเรื่องของการตั้งสิทธิ admin ให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า หัวข้อนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะสิทธิ admin จะช่วยให้ไม่เกิดปัญหาการแก้ไขข้อมูลในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าโดยพลการ หากไม่ใช่ admin จะไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลอะไรในระบบได้ และแน่นอนเหรียญมี 2 ด้านเสมอ การตั้งสิทธิ admin แม้จะมีประโยชน์มากมายแต่หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น admin ที่ถูกตั้งไว้ลาออก หาตัวไม่ได้หรือไม่สามารถสแกนนิ้วหรือสแกนหน้า admin เพื่อยืนยันสิทธิได้ หรือตั้งสิทธิ admin ไว้แต่ไม่แน่ใจว่าใครคือ admin ดังกล่าว เผลอลบลายนิ้วมือหรือใบหน้า admin ไปแต่ยังไม่คืนค่าสิทธิ ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถเข้าสู้ระบบเมนูของเครื่องสแกนได้ ดังนั้นในบทความนี้เรามาเรียนรู้กันว่าสิทธิ admin ให้ประโยชน์และโทษอะไรแก่ผู้ใช้งานอย่างไรบ้าง

1. สิทธิ admin จะช่วยป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าโดยพลการ หากไม่ใช่ admin จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลได้
2. การตั้ง admin ช่วยให้ข้อมูลที่ฝ่ายบุคคลได้รับเป็นความจริงมากที่สุด เพราะหากไม่มีการเข้าแก้ไขข้อมูลโดยบุคคลอื่นแล้วแสดงว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในระบบจะเป็นของจริงแบบ 100%
3. ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลง่ายขึ้น มีผู้ดูแลมีผู้รับผิดชอบชัดเจน ตรวจสอบได้ง่าย
4. แต่หาก admin หายตัวไปหรือไม่สามารถ login เข้าสู่ระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้ เราจะไม่สามารถจัดการใดๆ ได้เลย จะต้องส่งเครื่องสแกนแก้ไขสิทธิ admin ก่อนเท่านั้นจึงจะเข้าสู่ระบบได้
5. กรณีที่เผลอลบ admin ออกไปโดยไม่คืนค่าสิทธิ admin ออกให้กลายเป็น user ก่อน เครื่องสแกนจะล็อคเช่นเดิมเพราะระบบของเครื่องสแกนยังคงมองว่ามีสิทธิ admin อยู่ในระบบ แต่เมื่อเราลบ id ของ admin ออกไปแล้วแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถสแกนนนิ้วหรือหน้าเพื่อ login เข้าสู่ระบบได้ วิธีแก้ไขมีเพียงวิธีเดียวคือส่งเครื่องสแกนให้ผู้จำหน่ายปลดล็อคระบบให้
6. กรณีที่เชื่อมต่อผ่านระบบแลนด์แม้ admin จะไม่อยู่เราก็ยังคงใช้งานเครื่องสแกนและดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบแลนด์ได้ 
7. เราสามารถแก้ไขหรือยกเลิกสิทธิ admin ที่ตั้งค่าไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้เอง กรณีที่ใช้วิธีดึงข้อมูลผ่านสายแลนด์เท่านั้น
8. เมื่อเครื่องสแกนล็อคไม่สามารถกดเข้าเมนูได้ สิ่งที่ลูกค้าต้องทำคือติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อสอบถามแนวทางการแก้ไข วิธีแก้ไขปัญหามีเพียงวิธีเดียวคือล้างสิทธิ admin ออก
9. ประเด็นนี้สำคัญมาก ผู้จำหน่ายในตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ติดต่อหรือสั่งซื้อผ่านบริษัทตนเองเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลผู้จำหน่าย ความรู้ความสามารถรวมถึงการให้บริการหลังการขายของผู้จำหน่ายนั้นสำคัญมาก แนะนำให้ตรวจสอบประเด็นนี้ให้ละเอียดก่อนการสั่งซื้อเสมอ
10. admin ในเครื่องสแกนสามารถตั้งค่าได้เฉลี่ย 5 คน ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดปัญหาเรื่อง admin บางคนหายตัวไปโดยไม่ส่งมอบงานแนะนำให้ตั้ง admin ไว้ให้เพียงพอเพื่อลดทอนปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ตามที่แอดมินแจ้งไปด้านบนว่าเหรียญมี 2 ด้าน ทุกสิ่งล้วนมีทั้งข้อดีข้อที่ให้ประโยชน์และผลเสียหรือโทษหากเราทำกุญแจหายไป (admin คือกุญแจที่ไขเข้าสู่ระบบ) และแน่นอนว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปรงแก้ไขได้ การเลือกผู้ขายหรือร้านค้าเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อจะได้ยืนยันว่าหากปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นเราจะยังมีคนดูแลคอยช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษาเสมอ
www.charoentech.com


รูปแบบการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือออนไลน์

2019-09-21 21:31:09

เรื่องของการทำระบบออนไลน์ให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเป็นอีกหนึ่งความต้องการของลูกค้าที่มีหลายสาขาและต้องการให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และแน่นอนว่าหากต้องการให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบคำนวณเวลาทำงานของพนักงานรูปแบบการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจะต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น การทำระบบออนไลน์ในเครื่อง

ระบบบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือกรณีที่พนักงานสแกนลายนิ้วมือไม่ติด

2019-09-19 20:10:24

สำหรับปัญหาพนักงานสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าแล้วแต่ไม่มีบันทึกเวลาซึ่งหากมองกลับอีกด้านอาจกลายเป็นพนักงานลืมสแกนแล้วบอกว่าสแกนแล้ว ประเด็นนี้เป็นประเด็นปัญหาที่น่าหนักอกหนักใจของฝ่ายบุคคลอย่างยิ่ง และหากฝ่ายบุคคลตรวจสอบบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเก็บข้อมูลไว้แล้วไม่พบบันทึกเวลาดังกล่าวเราจะไม่สามารถหาข้อมูลมายืนยันได้ว่าจริงๆ แล้วพนักงานลืมสแกนหรือพนักงานสแกนแล้ว

ควบคุมสั่งงานระบบลิฟด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือทาบบัตร

2019-09-17 20:48:30

จะว่าไปแล้วระบบควบคุมการทำงานของลิฟสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตรเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น การทำงานรูปแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบใหญ่ที่นำเอา 3 ระบบย่อยมาทำงานร่วมกัน ได้แก่ (1) ระบบลิฟ ลิฟที่เราคุ้นชินกับการขึ้นๆ ลงๆ จะไปชั้นต่างๆ ได้ด้วยการกดปุ่ม (2) controller ควบคุมการทำงานของลิฟจะอนุญาตให้ไปชั้นที่กำหนดไว้เท่านั้น (3) เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตร