• Hotline: 087-984-2273

การทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรม Access Control กับชุดไม้กั้นรถยนต์

ต่อเนื่องจากบทความก่อนหน้าที่แอดมินได้พูดถึงความสำคัญของฐานข้อมูลโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งฐานข้อมูลของระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและแบบ easy pass ก็มีความสำคัญมากไม่แพ้กัน เพราะการดำเนินการต่างๆ ในระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์จะต้องตั้งค่าผ่านฐานข้อมูลในโปรแกรม Access Control ทั้งสิ้น เมื่อตั้งค่าแล้วเสร็จเราจึงอัพโหลดการตั้งค่าดังกล่าวเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ต่อไป โดยระบบไม้กั้นรถยนต์จะทำงานตามการตั้งค่าที่เราอัพโหลดล่าสุดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

ในส่วนของการเพิ่มบัตร การลบบัตร การยกเลิกสิทธิการผ่านเข้าออกของลูกบ้าน เราจะต้องดำเนินการในโปรแกรม Access Control และอัพโหลดข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ระบบจึงทำงานตามที่เราต้องการ กรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลลูกบ้านในโปรแกรม Access Control แต่ไม่มีการอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบไม้กั้นก็เท่ากับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการทำงานของชุดไม้กั้นรถยนต์ ดังนั้นชุดไม้กั้นรถยนต์จะยังคงทำงานตามค่าการอัพโหลดครั้งล่าสุดจนกว่าเราจะอัพโหลดข้อมูลใหม่เข้าไปเท่านั้นการทำงานของระบบจึงจะเปลี่ยนไปตามค่าที่เราแก้ไขปรับปรุงไป 

ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการตัดสิทธิการใช้บัตรผ่านของลูกบ้าน บ้านเลขที่ 1234 เนื่องจากลูกบ้านไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ โดยนิติบุคคลได้เข้าไปในโปรแกรม Access Control และยกเลิกสิทธิการผ่านเข้าออกประตูของลูกบ้านดังกล่าวแล้ว แต่เรายังไม่ได้อัพโหลดข้อมูลอัพเดทดังกล่าวเข้าสู่ระบบไม้กั้น บัตรผ่านที่บ้านเลขที่ 1234 ถืออยู่ก็จะยังคงใช้ผ่านเข้าออกระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ตามปกติจนกว่าทางนิติบุคคลจะอัพโหลดการตั้งค่าดังกล่าวเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์สิทธิของบัตรที่บ้านเลขที่ 1234 ถืออยู่จึงจะหมดไป

ข้อมูลบัตรผ่านที่อยู่ในโปรแกรม Access Control จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก (ฐานข้อมูล) เพราะหากข้อมูลหรือฐานข้อมูลของระบบไม้กั้นรถยนต์หายไปก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในระบบได้เลยดังเช่น
1. เราไม่สามารถเพิ่มบัตรผ่านใบใหม่เข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ เนื่องจากการเพิ่มบัตรผ่านเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์เราจะต้องมีข้อมูลของบัตรผ่านเดิมที่ลูกค้าใช้อยู่และเพิ่มบัตรผ่านใหม่เข้าไป (เก่า+ใหม่ = บัตรทั้งหมด) จากนั้นจึงอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ กรณีที่เราไม่มีข้อมูลบัตรผ่านเดิมอยู่และต้องการจะเพิ่มบัตรผ่านเข้าสู่ระบบวิธีเดียวที่ทำได้คือจะต้องเรียกบัตรผ่านเดิมกลับคืนมาก่อนเพื่อบันทึกบัตรผ่านเข้าสู่โปรแกรมใหม่อีกครั้ง 
2. เราไม่สามารถลบ แก้ไข ยกเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมอะไรในระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ 
3. แต่เราก็ยังคงใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ตามปกติ ยังคงใช้บัตรที่ได้รับผ่านเข้าออกได้

ด้วยเหตุที่ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและแบบ easy pass สามารถจำกัดสิทธิการผ่านเข้าออกได้ สามารถกำหนดวันหมดอายุของบัตรผ่านแต่ละใบได้ว่าให้ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ สามารถใช้ร่วมกับการจ่ายค่าส่วนกลางของนิติบุคคลได้ การดำเนินการจึงต้องอาศัยการตั้งค่าในโปรแกรมและอัพโหลดการตั้งค่าดังกล่าวเข้าสู่ระบบ ซึ่งหลังจากที่เราอัพโหลดการตั้งค่าใหม่แล้วระบบไม้กั้นจะทำงานตามการตั้งค่าดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง (เราไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไว้ตลอดเวลา จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เฉพาะตอนอัพโหลดข้อมูลเข้สู่ระบบเท่านั้น) 
www.charoentech.com

ระบบเสียงตอบรับในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

2019-12-12 20:32:59

แอดมินพบว่ามีลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจเรื่องเสียงตอบรับในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งแอดมินพบว่าลูกค้ามีหลายคำถามหลากหลายความต้องการ เช่น (1) เครื่องสแกนมีเสียงตอบรับมีภาษาไทยหรือไม่? (2) เราสามารถตั้งค่าเสียงตอบรับให้ดังสุดได้เท่าไหร่? เนื่องจากหน้างานจุดติดตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือจุดติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าอยู่ในพื้นที่มีเสียงดัง (3) กรณีที่ไม่ต้องการเสียงตอบรับหรือเสียงใดๆ สามารถทำได้หรือไม่?

หน่วงบันทึกเวลาในระบบเครื่องสแกนใบหน้า

2019-12-10 22:19:32

เนื้อหาในบทความนี้แอดมินขออธิบายเรื่องหน่วงเวลาบันทึกหรือหน่วงบันทึกเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าซึ่งตามปกติแล้วจะถูกตั้งไว้ที่ 1 นาที (มาตรฐานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรุ่นจะถูกตั้งค่าเวลาหน่วงจากโรงงานไว้ที่ 1 นาที) หน่วงบันทึกเวลามีหน้าที่ควบคุมระบบบันทึกเวลาของเครื่องสแกนว่าการสแกนครั้งนั้นๆ ระบบจะบันทึกเวลาไว้หรือไม่? หากการสแกนอยู่ในกรอบของเวลาหน่วงระบบจะไม่บันทึกเวลาให้ (ป้องกันการบันทึกซ้ำ) แต่หากการสแกนอยู่

ชุดโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบไม้กั้นรถยนต์

2019-12-10 00:06:10

หากเราจะว่ากันด้วยเรื่องของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและแบบ easy pass ในชุดไม้กั้นรถยนต์ทั้ง 2 แบบจะถูกควบคุมการทำงานด้วย controller ซึ่งจะอนุญาตให้บัตรใบไหนผ่านเข้าออกได้บ้างบอร์ด controller จะเป็นตัวประมวลผลบริหารและสั่งการทั้งหมด ในการตั้งค่าให้ controller ทำงานว่าจะอนุญาตให้บัตรใบไหนผ่านได้บ้างเราจะใช้โปรแกรมชื่อว่า access control เป็นตัวควบคุมระบบอีกทอด ซึ่งการสื่อสารระหว่างโปรแกรม access control กับ controller จะต้องเชื่อมต่อผ่านระบบ network เท่านั้น