• Hotline: 087-984-2273

การเพิ่มข้อมูลโปรไฟล์พนักงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

บทความนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องราวของของลูกค้าที่ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ต้องการให้เครื่องสแกนแสดงชื่อพนักงานที่สแกนเข้าออกงานเป็นภาษาไทย เมื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าบันทึกข้อมูลสำเร็จเครื่องสแกนจะต้องโชว์ชื่อพนักงานคนนั้นๆ ให้พนักงานทราบ เพื่อให้พนักงานมั่นใจได้ว่าการสแกนครั้งนี้เป็นตนเองจริงๆ ที่ได้บันทึกเวลาเข้างาน สำหรับการตั้งค่าเพื่อให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแสดงชื่อเมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จเราสามารถทำได้ 2 วิธีคือ (1) การพิมพ์ชื่อพนักงานที่หน้าเครื่องสแกน (2) การอัพโหลดชื่อพนักงานจากโปรแกรมเข้าเครื่องสแกนผ่านสาย usb data link หรือผ่านระบบแลนด์

1. การพิมพ์ชื่อพนักงานหน้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า การดำเนินการในรูปแบบนี้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ชื่อพนักงานได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นเนื่องจากคีย์บอร์ดที่เครื่องสแกนไม่รองรับภาษาไทย หากลูกค้าสะดวกที่จะเพิ่มชื่อพนักงานเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถพิมพ์ชื่อพนักงานลงไปตอนเก็บบันทึกลายนิ้วมือหรือใบหน้าได้เลย สำหรับผู้ใช้งานบางท่านที่ลืมพิมพ์ชื่อพนักงานตอนเก็บลายนิ้วมือหรือตอนเก็บใบหน้าก็สามารถเข้าไปพิมพ์ชื่อพนักงานได้ที่ เมนู > ผู้ใช้ > แก้ไข แล้วเลือก id พนักงานคนดังกล่าวจากนั้นกด ok เข้าไป เลื่อนลงมาตรงชื่อ กด ok แล้วพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามต้องการ

2. การเพิ่มชื่อพนักงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม premium time การเพิ่มชื่อพนักงานด้วยวิธีนี้จะต้องดำเนินการผ่านสาย usb data link หรือผ่านสายแลนด์เท่านั้น ซึ่งกระบวนการคือเราจะต้องเก็บบันทึกลายนิ้วมือของพนักงานไว้ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าก่อน (เก็บข้อมูลแค่ id หรือรหัสพนักงานเท่านั้น) และให้โหลดข้อมูล id พนักงานเข้าสู่โปรแกรม จากนั้นจึงพิมพ์ชื่อพนักงานให้กับ id นั้นๆ แล้วจึงอัพโหลดชื่อที่เราแก้ไขในโปรแกรมเข้าสู่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าอีกครั้ง การอัพโหลดชื่อพนักงานจากโปรแกรมเข้าสู่เครื่องสแกนสามารถทำกี่ครั้งก็ได้ เช่น อัพโหลดข้อมูลครั้งที่ 1 รายชื่อผิดพลาดจึงได้อัพโหลดครั้งที่ 2 เพื่อแก้ไขแต่ก็พบว่ามีคำสะกดชื่อพนักงานผิดอีกจึงอัพโหลดรายชื่อเข้าไปใหม่เป็นครั้งที่ 3 หรือจะอัพโหลดข้อมูลเป็นครั้งที่ 4 5 6 ก็สามารถทำได้เช่นกัน ในการอัพโหลดข้อมูลทุกครั้งจะเป็นการวางชื่อแทนที่ ใหม่ทับของเก่า ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบใดๆ ในการอัพโหลดข้อมูลแม้จะต้องอัพโหลดหลายครั้งก็ตาม 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะส่งข้อมูลบันทึกเวลาให้โปรแกรมเฉพาะ id หรือรหัสของพนักงานและเวลาที่พนักงานสแกนเข้าออกเท่านั้น ส่วนชื่อที่เราสร้างขึ้นระบบจะไม่สนใจ แม้จะไม่มีการตั้งชื่อพนักงานในเครื่องสแกนเลยระบบก็ยังคงใช้งานและประมวลผลได้ตามปกติ ข้อมูลรายชื่อพนักงานที่เราอัพเดทไว้ในเครื่องสแกนเป็นเพียงข้อมูลเพื่อให้พนักงานและเราทราบเท่านั้นว่า id นี้เป็นของใคร เพราะหากเราไม่ระบุชื่อเมื่อเปิดข้อมูลพนักงานในเครื่องสแกนดูอาจสับสนได้ว่า id ที่แสดงให้เราเห็นเป็นข้อมูลของพนักงานท่านใดกันแน่

บทความนี้เป็นอีกหนึ่งบทความที่แอดมินนำเอาประเด็นการใช้งานเล็กๆ น้อยๆ มาอัพเดทให้ได้อ่านกัน หากลูกค้าท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถปรึกษาเราได้
www.charoentech.com

ระบบเสียงตอบรับในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

2019-12-12 20:32:59

แอดมินพบว่ามีลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจเรื่องเสียงตอบรับในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งแอดมินพบว่าลูกค้ามีหลายคำถามหลากหลายความต้องการ เช่น (1) เครื่องสแกนมีเสียงตอบรับมีภาษาไทยหรือไม่? (2) เราสามารถตั้งค่าเสียงตอบรับให้ดังสุดได้เท่าไหร่? เนื่องจากหน้างานจุดติดตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือจุดติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าอยู่ในพื้นที่มีเสียงดัง (3) กรณีที่ไม่ต้องการเสียงตอบรับหรือเสียงใดๆ สามารถทำได้หรือไม่?

หน่วงบันทึกเวลาในระบบเครื่องสแกนใบหน้า

2019-12-10 22:19:32

เนื้อหาในบทความนี้แอดมินขออธิบายเรื่องหน่วงเวลาบันทึกหรือหน่วงบันทึกเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าซึ่งตามปกติแล้วจะถูกตั้งไว้ที่ 1 นาที (มาตรฐานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรุ่นจะถูกตั้งค่าเวลาหน่วงจากโรงงานไว้ที่ 1 นาที) หน่วงบันทึกเวลามีหน้าที่ควบคุมระบบบันทึกเวลาของเครื่องสแกนว่าการสแกนครั้งนั้นๆ ระบบจะบันทึกเวลาไว้หรือไม่? หากการสแกนอยู่ในกรอบของเวลาหน่วงระบบจะไม่บันทึกเวลาให้ (ป้องกันการบันทึกซ้ำ) แต่หากการสแกนอยู่

ชุดโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบไม้กั้นรถยนต์

2019-12-10 00:06:10

หากเราจะว่ากันด้วยเรื่องของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและแบบ easy pass ในชุดไม้กั้นรถยนต์ทั้ง 2 แบบจะถูกควบคุมการทำงานด้วย controller ซึ่งจะอนุญาตให้บัตรใบไหนผ่านเข้าออกได้บ้างบอร์ด controller จะเป็นตัวประมวลผลบริหารและสั่งการทั้งหมด ในการตั้งค่าให้ controller ทำงานว่าจะอนุญาตให้บัตรใบไหนผ่านได้บ้างเราจะใช้โปรแกรมชื่อว่า access control เป็นตัวควบคุมระบบอีกทอด ซึ่งการสื่อสารระหว่างโปรแกรม access control กับ controller จะต้องเชื่อมต่อผ่านระบบ network เท่านั้น