• Hotline: 087-984-2273

การอัพโหลดถ่ายโอนข้อมูลพนักงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

บทความนี้แอดมินขออธิบายถึงรูปแบบการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหลายเครื่อง ลูกค้าบางรายอาจใช้งานเครื่องสแกนในพื้นที่เดียวกันและบางรายอาจใช้งานต่างสาขา หากเราต้องการบริหารจัดการข้อมูลพนักงานที่จุดเดียวซึ่งต้องการเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าทุกเครื่องเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของฝ่ายบุคคลเพียงเครื่องเดียวจะต้องทำอย่างไร? รวมถึงหากเราต้องการให้สำนักงานใหญ่หรือฝ่ายบุคคลเป็นผู้บริหารข้อมูลพนักงานทั้งหมดโดยกำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องเริ่มต้นเก็บลายนิ้วมือหรือใบหน้าที่เครื่องสแกนของสำนักงานใหญ่ก่อน หลังจากนั้นสำนักงานใหญ่หรือฝ่ายบุคคลจะส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าประจำจุดหรือประจำสาขาที่พนักงานอยู่เองสามารถทำได้หรือไม่?

แอดมินขอสรุปประเด็นคำถามออกมาเป็น 2 เรื่องดังนี้
(1) หากเราต้องการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหลายเครื่อง การติดตั้งใช้งานอาจอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือนำไปติดตั้งตามสาขา และต้องการควบคุมบริหารจัดการเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเหล่านั้นที่สำนักงานใหญ่เพียงจุดเดียว ถามว่าสามารถทำได้หรือไม่?.. แน่นอนว่าคำตอบคือสามารถทำได้โดยแยกออกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้
(1.1) กรณีที่ติดตั้งใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าในพื้นที่เดียวกัน เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของเครื่องสแกนทุกเครื่องให้มีข้อมูลเหมือนกันได้ผ่านระบบแลนด์ (ผ่านการดาวน์โหลด/อัพโหลดข้อมูลซึ่งแอดมินจะอธิบายในหัวข้อต่อไป) ไม่ว่าพนักงานสแกนบันทึกเวลาที่เครื่องไหนในระบบก็ได้ โปรแกรมคำนวณเวลาจะเก็บรวบรวมบันทึกเวลาของพนักงานแต่ละคนจากเครื่องสแกนทุกเครื่องในระบบเข้าไว้ด้วยกัน
(1.2) กรณีติดตั้งใช้งานเครื่องสแกนต่างสาขา หากต้องการดึงข้อมูลบันทึกเวลามาที่สำนักงานใหญ่ผ่านอินเตอร์เน็ตก็สามารถทำได้เช่นกัน เมื่อเรา set ระบบออนไลน์ให้เครื่องสแกนเร็จแล้วเราก็จะบริหารจัดการเครื่องสแกนได้เฉกเช่นการเชื่อมต่อในวงแลนด์ จะใช้กี่สาขากี่เครื่องก็สามารถเชื่อมต่อส่งข้อมูลมาที่สำนักงานใหญ่ได้ทั้งหมด

(2) การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า กล่าวคือหากเราให้พนักงานมาเก็บข้อมูลที่ศูนย์กลางหรือสำนักงานใหญ่ก่อนจากนั้นจึงอัพโหลดข้อมูลไปยังสาขาหรือไปยังจุดติดตั้งเครื่องสแกนที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่สามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่
(2.1) อัพโหลดผ่านโปรแกรมคำนวณเวลา เมื่อเราเก็บข้อมูลพนักงานที่เครื่องสแกนของศูนย์กลางเสร็จแล้วก็ให้ดาวน์โหลดข้อมูลพนักงานเข้าสู่โปรแกรมคำนวณเวลา หลังจากนั้นก็ให้อัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมคำนวณเวลาเข้าสู่เครื่องสแกนจุดต่างๆ ที่เราต้องการ.. การดำเนินการด้วยวิธีนี้รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อผ่านระบบแลนด์หรือผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
(2.2) ใช้ usb flash drive ดาวน์โหลดอัพโหลดข้อมูล การดำเนินการด้วยวิธีนี้ให้ทำรูปแบบเดียวกับข้อ 2.1 แต่เปลี่ยนจากการดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมเป็นการดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่ usb flash drive แทน และให้นำ usb flash drive ดังกล่าวไปอัพโหลดใส่เครื่องสแกนตามจุดต่างๆ ที่เราต้องการ.. สำหรับการใช้วิธีนี้เราไม่สามารถเลือกพนักงานได้ว่าต้องการดาวน์โหลดใครหรือต้องการอัพโหลดใคร ข้อมูลในเครื่องศูนย์กลางมีเท่าไหร่ก็จะถูกดาวน์โหลดออกไปและอัพโหลดเข้าสู่เครื่องใหม่แบบ 100% 
(2.3) ให้พนักงานไปเก็บข้อมูลหน้าเครื่องสแกนตามจุดต่างๆ ที่พนักงานทำงานแต่ให้ระบุรหัสพนักงานตามที่ฝ่ายบุคคลแจ้ง เมื่อมีการดาวน์โหลดข้อมูลมาที่ส่วนกลางระบบก็จะซิ้งข้อมูลตามการตั้งค่าของเรา 

หากเราเรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องสแกนได้ครอบคลุมเราก็จะใช้งานระบบได้อย่างง่ายดาย
www.charoentech.com

การปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์จากของเดิมเป็นแบบต่างๆ

2020-02-21 22:32:18

บ่อยครั้งที่ลูกค้าสอบถามแอดมินเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์เดิมที่ใช้งานอยู่ให้เป็นอีกระบบได้ไหม? เช่น เดิมติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบ manual สั่งงานด้วยปุ่มกดหรือรีโมทไร้สาย หรือเดิมติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรไว้ หรือบางรายก็ติดตั้งชุดไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass ไว้ ถามว่าหากเราต้องการปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์จากเดิมที่ใช้อยู่เป็นอีกระบบสามารถทำได้หรือไม่?

การทำงานระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับโปรแกรมเงินเดือน

2020-02-20 21:19:36

เนื้อหาครั้งนี้เป็นคำถามที่แอดมินพบได้บ่อยครั้งสำหรับเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ากับโปรแกรมเงินเดือนซึ่งประเด็นนี้เป็นหนึ่งในความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้พนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าแล้วออกสลิปเงินเดือน สรุปข้อมูลให้ทั้งหมด ใครขาด ใครลา ใครมาสาย จะหักเงินหรือจะให้โอทีเพิ่มเรียกได้ว่าเพียงแค่พนักงานสแกนเข้าออกระบบก็จะสรุปข้อมูลออกมาให้

การสั่งลบข้อมูลในระบบของเครื่องสแกนใบหน้า

2020-02-18 21:04:08

บทความนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของการสั่งลบข้อมูลในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง ซึ่งข้อมูลที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเก็บไว้ในหน่วยความจำมีด้วยกัน 2 ส่วนคือ (1) ข้อมูลโปรไฟล์พนักงาน ได้แก่ ข้อมูลใบหน้า ข้อมูลลายนิ้วมือ ข้อมูลบัตรและข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำหลักของเครื่องสแกน โดยพนักงาน 1 คนจะมี 1 รหัส ภายใต้รหัสนั้นจะเก็บข้อมูลใบหน้าลายนิ้วมือ