• Hotline: 087-984-2273

การอัพโหลดถ่ายโอนข้อมูลพนักงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

บทความนี้แอดมินขออธิบายถึงรูปแบบการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหลายเครื่อง ลูกค้าบางรายอาจใช้งานเครื่องสแกนในพื้นที่เดียวกันและบางรายอาจใช้งานต่างสาขา หากเราต้องการบริหารจัดการข้อมูลพนักงานที่จุดเดียวซึ่งต้องการเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าทุกเครื่องเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของฝ่ายบุคคลเพียงเครื่องเดียวจะต้องทำอย่างไร? รวมถึงหากเราต้องการให้สำนักงานใหญ่หรือฝ่ายบุคคลเป็นผู้บริหารข้อมูลพนักงานทั้งหมดโดยกำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องเริ่มต้นเก็บลายนิ้วมือหรือใบหน้าที่เครื่องสแกนของสำนักงานใหญ่ก่อน หลังจากนั้นสำนักงานใหญ่หรือฝ่ายบุคคลจะส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าประจำจุดหรือประจำสาขาที่พนักงานอยู่เองสามารถทำได้หรือไม่?

แอดมินขอสรุปประเด็นคำถามออกมาเป็น 2 เรื่องดังนี้
(1) หากเราต้องการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหลายเครื่อง การติดตั้งใช้งานอาจอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือนำไปติดตั้งตามสาขา และต้องการควบคุมบริหารจัดการเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเหล่านั้นที่สำนักงานใหญ่เพียงจุดเดียว ถามว่าสามารถทำได้หรือไม่?.. แน่นอนว่าคำตอบคือสามารถทำได้โดยแยกออกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้
(1.1) กรณีที่ติดตั้งใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าในพื้นที่เดียวกัน เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของเครื่องสแกนทุกเครื่องให้มีข้อมูลเหมือนกันได้ผ่านระบบแลนด์ (ผ่านการดาวน์โหลด/อัพโหลดข้อมูลซึ่งแอดมินจะอธิบายในหัวข้อต่อไป) ไม่ว่าพนักงานสแกนบันทึกเวลาที่เครื่องไหนในระบบก็ได้ โปรแกรมคำนวณเวลาจะเก็บรวบรวมบันทึกเวลาของพนักงานแต่ละคนจากเครื่องสแกนทุกเครื่องในระบบเข้าไว้ด้วยกัน
(1.2) กรณีติดตั้งใช้งานเครื่องสแกนต่างสาขา หากต้องการดึงข้อมูลบันทึกเวลามาที่สำนักงานใหญ่ผ่านอินเตอร์เน็ตก็สามารถทำได้เช่นกัน เมื่อเรา set ระบบออนไลน์ให้เครื่องสแกนเร็จแล้วเราก็จะบริหารจัดการเครื่องสแกนได้เฉกเช่นการเชื่อมต่อในวงแลนด์ จะใช้กี่สาขากี่เครื่องก็สามารถเชื่อมต่อส่งข้อมูลมาที่สำนักงานใหญ่ได้ทั้งหมด

(2) การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า กล่าวคือหากเราให้พนักงานมาเก็บข้อมูลที่ศูนย์กลางหรือสำนักงานใหญ่ก่อนจากนั้นจึงอัพโหลดข้อมูลไปยังสาขาหรือไปยังจุดติดตั้งเครื่องสแกนที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่สามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่
(2.1) อัพโหลดผ่านโปรแกรมคำนวณเวลา เมื่อเราเก็บข้อมูลพนักงานที่เครื่องสแกนของศูนย์กลางเสร็จแล้วก็ให้ดาวน์โหลดข้อมูลพนักงานเข้าสู่โปรแกรมคำนวณเวลา หลังจากนั้นก็ให้อัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมคำนวณเวลาเข้าสู่เครื่องสแกนจุดต่างๆ ที่เราต้องการ.. การดำเนินการด้วยวิธีนี้รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อผ่านระบบแลนด์หรือผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
(2.2) ใช้ usb flash drive ดาวน์โหลดอัพโหลดข้อมูล การดำเนินการด้วยวิธีนี้ให้ทำรูปแบบเดียวกับข้อ 2.1 แต่เปลี่ยนจากการดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมเป็นการดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่ usb flash drive แทน และให้นำ usb flash drive ดังกล่าวไปอัพโหลดใส่เครื่องสแกนตามจุดต่างๆ ที่เราต้องการ.. สำหรับการใช้วิธีนี้เราไม่สามารถเลือกพนักงานได้ว่าต้องการดาวน์โหลดใครหรือต้องการอัพโหลดใคร ข้อมูลในเครื่องศูนย์กลางมีเท่าไหร่ก็จะถูกดาวน์โหลดออกไปและอัพโหลดเข้าสู่เครื่องใหม่แบบ 100% 
(2.3) ให้พนักงานไปเก็บข้อมูลหน้าเครื่องสแกนตามจุดต่างๆ ที่พนักงานทำงานแต่ให้ระบุรหัสพนักงานตามที่ฝ่ายบุคคลแจ้ง เมื่อมีการดาวน์โหลดข้อมูลมาที่ส่วนกลางระบบก็จะซิ้งข้อมูลตามการตั้งค่าของเรา 

หากเราเรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องสแกนได้ครอบคลุมเราก็จะใช้งานระบบได้อย่างง่ายดาย
www.charoentech.com

รูปแบบการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือออนไลน์

2019-09-21 21:31:09

เรื่องของการทำระบบออนไลน์ให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเป็นอีกหนึ่งความต้องการของลูกค้าที่มีหลายสาขาและต้องการให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และแน่นอนว่าหากต้องการให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบคำนวณเวลาทำงานของพนักงานรูปแบบการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจะต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น การทำระบบออนไลน์ในเครื่อง

ระบบบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือกรณีที่พนักงานสแกนลายนิ้วมือไม่ติด

2019-09-19 20:10:24

สำหรับปัญหาพนักงานสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าแล้วแต่ไม่มีบันทึกเวลาซึ่งหากมองกลับอีกด้านอาจกลายเป็นพนักงานลืมสแกนแล้วบอกว่าสแกนแล้ว ประเด็นนี้เป็นประเด็นปัญหาที่น่าหนักอกหนักใจของฝ่ายบุคคลอย่างยิ่ง และหากฝ่ายบุคคลตรวจสอบบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเก็บข้อมูลไว้แล้วไม่พบบันทึกเวลาดังกล่าวเราจะไม่สามารถหาข้อมูลมายืนยันได้ว่าจริงๆ แล้วพนักงานลืมสแกนหรือพนักงานสแกนแล้ว

ควบคุมสั่งงานระบบลิฟด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือทาบบัตร

2019-09-17 20:48:30

จะว่าไปแล้วระบบควบคุมการทำงานของลิฟสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตรเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น การทำงานรูปแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบใหญ่ที่นำเอา 3 ระบบย่อยมาทำงานร่วมกัน ได้แก่ (1) ระบบลิฟ ลิฟที่เราคุ้นชินกับการขึ้นๆ ลงๆ จะไปชั้นต่างๆ ได้ด้วยการกดปุ่ม (2) controller ควบคุมการทำงานของลิฟจะอนุญาตให้ไปชั้นที่กำหนดไว้เท่านั้น (3) เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตร