• Hotline: 087-984-2273

ประเภทของระบบไม้กั้นรถยนต์และระยะการอ่านบัตรแต่ละชนิด

ถามถึงระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์แอดมินขอแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ (1) ไม้กั้นรถยนต์แบบ manula หรือใช้ปุ่มกด+รีโมท (2) ไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร เป็นระบบทาบบัตรระยะใกล้ (3) ไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติ หรือระบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass ซึ่งไม้กั้นรถทั้ง 3 ประเภทมีความแตกต่างกันในการใช้งานและหากปัจจุบันเราใช้งานไม้กั้นรถยนต์แบบ manual สั่งงานด้วยปุ่มกดและรีโมทอยู่ หากต้องการเปลี่ยนเป็นระบบทาบบัตรหรือระบบ easy pass ก็สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์ในระบบนั้นๆ เข้าไป แต่สำหรับท่านที่ใช้งานไม้กั้นรถยนต์ระบบทาบบัตรและ easy pass อยู่จะสามารถสั่งงานในรูปแบบ manual อยู่แล้ว (ไม้กั้นรถยนต์แบบ manaul คือชุดการทำงานเริ่มต้นของระบบไม้กั้นรถยนต์) เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความแตกต่างของระบบแขนกั้นรถยนต์ทั้ง 3 กลุ่มแอดมินอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้

เริ่มต้นกันที่ไม้กั้นรถยนต์แบบ manual สั่งงานด้วยปุ่มกดและรีโมท : ระบบแขนกั้นรถยนต์ประเภทนี้ถือเป็นระบบเริ่มต้นของการทำงานในชุดไม้กั้นรถยนต์ การสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ให้ยกขึ้นและยกลงเป็นหน้าที่ของ รปภ. ทั้งหมด เราสามารถสั่งงานด้วยปุ่มกดที่ป้อมยาม หรือจะเป็นการกดรีโมทสั่งงานไม้กั้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ดังกล่าวผู้จำหน่ายติดตั้งตัวสั่งงานแบบไหนให้เราบ้าง จะเป็นเพียงแค่รีโมทหรือติดตั้งเพียงแค่ปุ่มกดหรือติดตั้งให้เราสามารถใช้งานได้ทั้ง 2 อย่าง

ต่อมาจะเป็นชุดกึ่งอัตโนมัติ คือ ไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร หรือการใช้คีย์การ์ดกับระบบไม้กั้น : ระบบนี้สามารถทำได้ทั้งการติดตั้งใหม่ยกชุดหรือจะเป็นการเพิ่มเติมระบบจากระบบ manual อัพเกรดมาเป็นระบบทาบบัตรก็ได้ การสั่งงานไม้กั้นรถยนต์จะมาจาก 3 ทางด้วยการคือ (1) จากการทาบบัตรของผู้ใช้งาน (2) จากปุ่มกดที่ป้อม รปภ. (3) จากรีโมท ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้ระบบสั่งงานทั้ง 3 ช่องทางนี้ไหม? 

ระบบสุดท้ายคือชุดไม้กั้นอัตโนมัติไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติหรือแบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass : ชุดแขนกั้นประเภทนี้มีรูปแบบการติดตั้งและการทำงานของระบบคล้ายๆ กับชุดแขนกั้นรถยนต์แบบทาบบัตร จะต่างกันก็เพียงแค่ระยะการอ่านบัตรเท่านั้น โดยในระบบ easy pass สามารถอ่านบัตรผ่านได้ไกลประมาณ 20-30 เมตรเลยทีเดียว หากรถขับเข้ามาในเขตพื้นที่หรือในระยะการอ่านบัตรของเครื่องอ่านบัตรระบบไม้กั้นรถยนต์ก็จะทำงานอัตโนมัติทันที

สำหรับไม้กั้นรถยนต์แบบ manual การทำงานของระบบไม่มีอะไรมากเพราะเป็นการสั่งงานยกขึ้นยกลงของแขนกั้นโดย รภป. แต่สำหรับระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและ easy pass จะมีความแตกต่างกันเรื่องระยะการอ่านบัตร โดยแอดมินอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้
1. ไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะใกล้สามารถอ่านบัตรได้ 2 ระยะคือ
1.1 ระยะอ่านบัตร 30-50cm ระยะนี้เราจะใช้บัตร proximity card ความหนา 1.8 เพื่อนำมาใช้งาน
1.2 ระยะอ่านบัตร 80-120cm ระยะนี้จะใช้กับบัตร proximity card for longer ซึ่งตัวบัตรจะมีความหนากว่าบัตร 1.8 นิดหน่อย
ระยะการอ่านบัตรที่ไม่เท่ากันของทั้ง 2 ระยะจะใช้อุปกรณ์ชุดเดียวกัน ต่างกันเพียงแค่ตัวบัตรผ่านเท่านั้น
2. ไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกลหรือระบบ easy pass ระบบนี้จะมีระยะการอ่านบัตรประมาณ 20-30 เมตร ขึ้นอยู่กับจุดติดตั้ง ซึ่งเราสามารถปรับค่าการอ่านบัตรให้สั้นลงได้ตั้งแต่ 3 เมตรเป็นต้นไป 

แน่นอนว่าระบบที่มีความไกลของการอ่านบัตรมากกว่าย่อมมีราคาแพง การเลือกใช้ชุดแขนกั้นรถยนต์ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมกับหน้างานนั้นๆ ด้วย 
www.charoentech.com

การปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์จากของเดิมเป็นแบบต่างๆ

2020-02-21 22:32:18

บ่อยครั้งที่ลูกค้าสอบถามแอดมินเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์เดิมที่ใช้งานอยู่ให้เป็นอีกระบบได้ไหม? เช่น เดิมติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบ manual สั่งงานด้วยปุ่มกดหรือรีโมทไร้สาย หรือเดิมติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรไว้ หรือบางรายก็ติดตั้งชุดไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass ไว้ ถามว่าหากเราต้องการปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์จากเดิมที่ใช้อยู่เป็นอีกระบบสามารถทำได้หรือไม่?

การทำงานระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับโปรแกรมเงินเดือน

2020-02-20 21:19:36

เนื้อหาครั้งนี้เป็นคำถามที่แอดมินพบได้บ่อยครั้งสำหรับเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ากับโปรแกรมเงินเดือนซึ่งประเด็นนี้เป็นหนึ่งในความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้พนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าแล้วออกสลิปเงินเดือน สรุปข้อมูลให้ทั้งหมด ใครขาด ใครลา ใครมาสาย จะหักเงินหรือจะให้โอทีเพิ่มเรียกได้ว่าเพียงแค่พนักงานสแกนเข้าออกระบบก็จะสรุปข้อมูลออกมาให้

การสั่งลบข้อมูลในระบบของเครื่องสแกนใบหน้า

2020-02-18 21:04:08

บทความนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของการสั่งลบข้อมูลในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง ซึ่งข้อมูลที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเก็บไว้ในหน่วยความจำมีด้วยกัน 2 ส่วนคือ (1) ข้อมูลโปรไฟล์พนักงาน ได้แก่ ข้อมูลใบหน้า ข้อมูลลายนิ้วมือ ข้อมูลบัตรและข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำหลักของเครื่องสแกน โดยพนักงาน 1 คนจะมี 1 รหัส ภายใต้รหัสนั้นจะเก็บข้อมูลใบหน้าลายนิ้วมือ