• Hotline: 087-984-2273

ควบคุมสั่งงานระบบลิฟด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือทาบบัตร

จะว่าไปแล้วระบบควบคุมการทำงานของลิฟสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตรเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น การทำงานรูปแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบใหญ่ที่นำเอา 3 ระบบย่อยมาทำงานร่วมกัน ได้แก่ (1) ระบบลิฟ ลิฟที่เราคุ้นชินกับการขึ้นๆ ลงๆ จะไปชั้นต่างๆ ได้ด้วยการกดปุ่ม (2) controller ควบคุมการทำงานของลิฟจะอนุญาตให้ไปชั้นที่กำหนดไว้เท่านั้น (3) เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการควบคุมการทำงานของลิฟด้วยอะไร? ดังนั้นในระบบควบคุมการทำงานของลิฟเราจะต้องนำอุปกรณ์ทั้ง 3 ส่วนมาประสานการทำงานร่วมกัน และหากจะใช้งานระบบนี้ลูกค้าจะต้องมีข้อมูลของผู้ให้บริการลิฟเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ติดตั้งสอบถามรูปแบบการเชื่อมต่อระบบของลิฟดังกล่าว (ระบบลิฟแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมีรูปแบบการเชื่อมต่อที่ไม่เหมือนกัน)

สำหรับการควบคุมสั่งงานลิฟด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตรมีให้เลือกใช้งาน 2 รูปแบบด้วยกันคือ
1. การควบคุมลิฟแบบไม่ระบุชั้น หมายความว่าหากเรามีลิฟ 1 ตัวขึ้นลงทั้งหมด 20 ชั้น มีความต้องการเพียงแค่ให้ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตรควบคุมการกดปุ่มเลือกชั้น หากไม่สแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้าหรือทาบบัตรจะไม่สามารถกดเลือกชั้นลิฟได้ แต่หากสแกนผ่านเราจะเลือกชั้นใดก็ได้ใน 20 ชั้นดังกล่าว

ระบบนี้จะใช้อุปกรณ์เพียงแค่ เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตรเท่านั้น การติดตั้งจะเป็นการเชื่อมต่อระบบเข้ากับสัญญาณไฟของลิฟ (สัญญาณไฟที่ปุ่มกดลิฟ) หากไม่มีการสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้าเราจะกดปุ่มไม่ได้ แต่หากสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้าผ่านระบบลิฟจะปล่อยสัญญาณไฟไปที่ปุ่มกดให้เรากดปุ่มเลือกชั้นลิฟได้ 

2. การควบคุมลิฟแบบระบุชั้น หมายความว่าหากเรามีลิฟ 1 ตัวขึ้นลงทั้งหมด 20 ชั้น ความต้องการของเราคือให้สแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าหรือทาบบัตรจึงจะกดเลือกชั้นลิฟได้ แต่มีความพิเศษคือเราจะกดได้เฉพาะชั้นที่เรามีสิทธิเท่านั้น เช่น ลิฟมีทั้งหมด 20 ชั้น แต่เราจะกดเลือกชั้นได้แค่ (1) ชั้นที่เราอยู่ และ (2) ชั้นที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น นอกจากสิทธิที่เราได้รับเราจะไม่สามารถกดเลือกชั้นอื่นได้ 

ระบบนี้จะใช้อุปกรณ์ 2 ส่วนด้วยกัน คือ (1) lift controller ระบบควบคุมสั่งงานลิฟสำหรับควบคุมการเลือกชั้นของผู้ใช้งาน (2) อุปกรณ์สั่งงานเราเลือกได้ว่าจะให้เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตร สำหรับการติดตั้งใช้งานระบบเราจะติดตั้งเครื่องสแกนเชื่อมต่อระบบไปยัง lift controller และตัว lift controller จะเชื่อมต่อไปยังระบบลิฟอีกที (finger/face/card scan > lift controller > lift) หลักการทำงานก็ง่ายๆ เมื่อเราสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้าหรือทาบบัตรผ่าน เครื่องสแกนจะส่งสัญญาณรหัสของเราไปที่ controller เพื่อให้ controller ประมวลผลตรวจสอบสิทธิว่าเราสามารถไปชั้นไหนได้บ้าง? เราจะกดเลือกชั้นได้เฉพาะชั้นที่เราได้รับสิทธิเท่านั้น หรือเมื่อสแกนผ่านให้ lift controller เลือกชั้นให้เราเลยก็ได้ไม่ต้องกดเลือกชั้น ลิฟจะพาเราไปชั้นที่เราได้รับสิทธิเองอัตโนมัติทันที

เราสามารถเลือกติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตรได้ทั้งภายในตัวลิฟและติดตั้งด้านหน้าเพื่อให้ผู้ใช้งานสแกนเรียกลิฟ หากไม่มีข้อมูลลายนิ้วมือหรือใบหน้าหรือบัตรผ่านก็จะไม่สามารถเรียกลิฟได้ ระบบสามารถออกแบบใช้งานเครื่องอ่านข้อมูลได้ตามความต้องการของลูกค้า
www.charoentech.com

การปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์จากของเดิมเป็นแบบต่างๆ

2020-02-21 22:32:18

บ่อยครั้งที่ลูกค้าสอบถามแอดมินเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์เดิมที่ใช้งานอยู่ให้เป็นอีกระบบได้ไหม? เช่น เดิมติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบ manual สั่งงานด้วยปุ่มกดหรือรีโมทไร้สาย หรือเดิมติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรไว้ หรือบางรายก็ติดตั้งชุดไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass ไว้ ถามว่าหากเราต้องการปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์จากเดิมที่ใช้อยู่เป็นอีกระบบสามารถทำได้หรือไม่?

การทำงานระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับโปรแกรมเงินเดือน

2020-02-20 21:19:36

เนื้อหาครั้งนี้เป็นคำถามที่แอดมินพบได้บ่อยครั้งสำหรับเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ากับโปรแกรมเงินเดือนซึ่งประเด็นนี้เป็นหนึ่งในความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้พนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าแล้วออกสลิปเงินเดือน สรุปข้อมูลให้ทั้งหมด ใครขาด ใครลา ใครมาสาย จะหักเงินหรือจะให้โอทีเพิ่มเรียกได้ว่าเพียงแค่พนักงานสแกนเข้าออกระบบก็จะสรุปข้อมูลออกมาให้

การสั่งลบข้อมูลในระบบของเครื่องสแกนใบหน้า

2020-02-18 21:04:08

บทความนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของการสั่งลบข้อมูลในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง ซึ่งข้อมูลที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเก็บไว้ในหน่วยความจำมีด้วยกัน 2 ส่วนคือ (1) ข้อมูลโปรไฟล์พนักงาน ได้แก่ ข้อมูลใบหน้า ข้อมูลลายนิ้วมือ ข้อมูลบัตรและข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำหลักของเครื่องสแกน โดยพนักงาน 1 คนจะมี 1 รหัส ภายใต้รหัสนั้นจะเก็บข้อมูลใบหน้าลายนิ้วมือ