• Hotline: 087-984-2273

เหตุผลที่ลูกค้าใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

แม้ปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับลูกค้าน้อยรายแต่แอดมินก็พบว่ามีลูกค้าบางรายไม่ประสบความสำเร็จในการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า ด้วยเหตุผลบางประการจึงทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีประโยชน์ใดๆ ต่อตนเองและหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าที่ยังรู้สึกว่าตนเองใช้งานเครื่องสแกนได้ไม่เต็มที่ รู้สึกว่าตนเองยังไม่ประสบความสำเร็จในการใช้งาน หรืออาจยังต้องการคำตอบในบางเรื่องที่ผู้จำหน่ายไม่สามารถอธิบาย หรือให้คำตอบ หรือชี้แจง หรือแนะนำได้ แอดมินจึงขอใช้บทความนี้อธิบายเหตุผลที่แอดมินพบว่าความไม่ประสบผลสำเร็จดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด?

1. ลูกค้าหรือผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่เจอปัญหานี้ขาดเป้าหมายหรืออาจไม่ทราบว่าผลลัพธ์ที่เราอยากได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคืออะไร? อาจเป็นผลพวงมาจากลูกค้าไม่ทราบว่าเครื่องสแกนให้ผลลัพธ์อะไรเราได้บ้าง เช่น ใช้สำหรับบันทึกเวลาทำงาน สามารถสรุปเวลาทำงานได้ สรุปขาด ลา มาสาย โอทีได้ รองรับการทำงานเป็นกะ โอนข้อมูลออกไปยัง excel, pdf, text file และอื่นๆ ได้ เมื่อลูกค้าไม่ทราบข้อมูลหรือรายละเอียดพวกนี้ย่อมทำให้ลูกค้าไม่สามารถทราบได้ว่าอะไรบ้างที่เราควรได้รับ การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า จึงกลายเป็นว่าได้แค่สแกนเข้าสแกนออก ดูเวลาเข้าๆ ออกๆ แค่นั้นส่วนอื่นๆ ไม่ได้ใช้งาน

2. ความซับซ้อนของเนื้องานลูกค้าเอง ด้วยเหตุที่ว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป จึงทำให้การตั้งค่าต่างๆ อาจมีข้อจำกัดไม่ยืดหยุดรองรับงานลูกค้าได้แบบ 100% เช่น การกำหนดค่าต่างๆ การกำหนดกะการทำงาน ลูกค้าบางรายมีการทำงานแบบควบ 2 กะ, มีการปรับเปลี่ยนกะระหว่างทาง, กะไม่ตายตัว, ไม่สามารถกำหนดเวลาเข้างานตามกะได้, พนักงานมีการทำกะแทนกัน ซึ่งความต้องการเหล่านี้อาจยุ่งยากสักนิดหากใช้กะในโปรแกรมคำนวณเวลา แต่หากลูกค้าพอมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการลงทุนด้าน software แอดมินแนะนำให้ลูกค้าใช้โปรแกรมเงินเดือนมาทำงานร่วมด้วย ความสามารถของโปรแกรมเงินเดือนจะรองรับความต้องการดังกล่าวได้ทั้งหมด

3. ขาดการถ่ายโอนถ่ายงานระหว่างพนักงานเก่าและใหม่ จากเดิมที่เคยติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าและได้ใช้งานเต็มฟังก์ชั่นตามที่ควรเป็น แต่เมื่อมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ๆ ดูแลงานในส่วนนี้หรือพนักงานลาออกหากไม่ได้รับการถ่ายโอนงานอย่างละเอียดจะทำให้เจ้าหน้าที่คนใหม่ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการทำงานตามที่ควรเป็นได้ทั้งหมด ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานจึงลดๆ เรื่อยๆ ตามความรู้และทักษะที่หลงเหลืออยู่จากการถ่ายโอนงานนั้นเอง

เหตุผลหลักที่ลูกค้าไม่สามารถใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้เต็มศักยภาพส่วนใหญ่มักมาจากปัญหาข้อ 1. คือขาดเป้าหมายในการใช้งานที่ชัดเจน ครบถ้วน ดังนั้นก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ ก่อนการเลือกหา แอดมินแนะนำให้ลูกค้าศึกษาฟังก์ชั่นการใช้งาน ตรวจสอบรายงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าก่อนเสมอ เพื่อการวางแผนหรือตั้งเป้าหมายในการใช้งานต่อไป
www.charoentech.com

การปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์จากของเดิมเป็นแบบต่างๆ

2020-02-21 22:32:18

บ่อยครั้งที่ลูกค้าสอบถามแอดมินเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์เดิมที่ใช้งานอยู่ให้เป็นอีกระบบได้ไหม? เช่น เดิมติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบ manual สั่งงานด้วยปุ่มกดหรือรีโมทไร้สาย หรือเดิมติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรไว้ หรือบางรายก็ติดตั้งชุดไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass ไว้ ถามว่าหากเราต้องการปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์จากเดิมที่ใช้อยู่เป็นอีกระบบสามารถทำได้หรือไม่?

การทำงานระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับโปรแกรมเงินเดือน

2020-02-20 21:19:36

เนื้อหาครั้งนี้เป็นคำถามที่แอดมินพบได้บ่อยครั้งสำหรับเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ากับโปรแกรมเงินเดือนซึ่งประเด็นนี้เป็นหนึ่งในความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้พนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าแล้วออกสลิปเงินเดือน สรุปข้อมูลให้ทั้งหมด ใครขาด ใครลา ใครมาสาย จะหักเงินหรือจะให้โอทีเพิ่มเรียกได้ว่าเพียงแค่พนักงานสแกนเข้าออกระบบก็จะสรุปข้อมูลออกมาให้

การสั่งลบข้อมูลในระบบของเครื่องสแกนใบหน้า

2020-02-18 21:04:08

บทความนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของการสั่งลบข้อมูลในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง ซึ่งข้อมูลที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเก็บไว้ในหน่วยความจำมีด้วยกัน 2 ส่วนคือ (1) ข้อมูลโปรไฟล์พนักงาน ได้แก่ ข้อมูลใบหน้า ข้อมูลลายนิ้วมือ ข้อมูลบัตรและข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำหลักของเครื่องสแกน โดยพนักงาน 1 คนจะมี 1 รหัส ภายใต้รหัสนั้นจะเก็บข้อมูลใบหน้าลายนิ้วมือ