• Hotline: 087-984-2273

เรื่องของสิทธิการผ่านเข้าออกในระบบไม้กั้นรถยนต์

การจัดการปัญหาเรื่องสิทธิบัตรผ่านในระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์นับว่าปัญหานี้เป็นประเด็นปัญหาที่เกือบทุกโครงการต้องเจอ และทุกโครงการหมู่บ้านหรือคอนโดจะต้องพบกับคำว่าบัตรมีแต่ใช้งานไม่ได้ระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ต่างหากที่มีปัญหา ผู้ใช้งานจะยกบัตรขึ้นมาทาบให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ดูว่า "เนี้ย!! บัตรผ่านแต่ระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ไม่ทำงาน" เพื่อบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่ รปภ. เปิดไม้กั้นรถยนต์ให้ตนเองผ่านไปได้.. เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นิติบุคคลลูกบ้านและกรรมการหมู่บ้านแอดมินขอใช้บทความนี้บรรยายเรื่องสิทธิบัตรผ่าน การตรวจสอบสิทธิบัตรผ่านใบนั้นๆ ที่ได้รับการแจ้งว่ามีปัญหาและเหตุใดระบบไม้กั้นจึงไม่ทำงานเมื่อผู้ใช้งานยกบัตรขึ้นทาบ 

งั้น.. เรามาเริ่มกันที่เรื่องของสิทธิบัตรผ่านในระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์กันก่อน ในระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและแบบ easy pass ถูกออกแบบมาให้เราสามารถกำหนดสิทธิบัตรผ่าน กำหนดวันหมดอายุของบัตรผ่าน รองรับการตัดสิทธิบัตรผ่านได้ตามเงื่อนไขที่นิติบุคคลต้องการ เช่น กำหนดสิทธิบัตรผ่านร่วมกับการจ่ายชำระค่าส่วนกลาง การตัดสิทธิบัตรผ่านไม่ให้นำมาใช้งานได้อีกกรณีที่ลูกบ้านแจ้งว่าทำบัตรผ่านใบนั้นหายไป เป็นต้น ดังนั้นหากบัตรผ่านใบใดที่ถูกตัดสิทธิการผ่านเข้าออกแล้วเราจะไม่สามารถใช้บัตรผ่านใบดังกล่าวสแกนเข้าหรือออกหมู่บ้านได้ แม้ว่าเครื่องอ่านบัตรจะแสดงไฟสัญญาณว่ามีการอ่านบัตรแล้วแต่เหตุที่ไม้กั้นรถยนต์ไม่ทำงานอาจเป็นเพราะบัตรใบดังกล่าวถูกตัดสิทธิการผ่านเข้าออกก็เป็นได้

การตรวจสอบบัตรผ่านว่าถูกตัดสิทธิหรือไม่? เราสามารถตรวจสอบได้เฉพาะผ่านโปรแกรม access control เท่านั้น โดยมีระดับการตรวจสอบ 2 ระดับด้วยกันดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เพียงเรารู้ id ของบัตรผ่านใบนั้นหรือชื่อผู้ถือบัตรผ่านเราก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาสืบค้นข้อมูลจากโปรแกรมได้ เพื่อตรวจสอบว่า id บัตรใบดังกล่าวถูกจำกัดสิทธิอะไรอยู่
2. ตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึก เนื่องจากบางครั้งเราได้ข้อมูลบัตรผ่านมาแต่อาจไม่เป็นความจริงหรือไม่ตรงตามระเบียนข้อมูลบัตรผ่านหรือได้บัตรมาแล้วแต่ไม่ทราบว่า id บัตรดังกล่าวคืออะไร เช่น ลูกบ้านถือบัตรผ่าน 3 ใบ แต่แจ้งข้อมูลบัตรผ่านให้เราทราบ 1 ใบ ซึ่งใบที่แจ้งให้เราทราบเป็นใบที่มีสิทธิการใช้งาน ดังนั้นหากเราต้องการตรวจสอบแบบให้เห็นข้อเท็จจริงเราจะต้องเชื่อมต่อโปรแกรม access control กับ controller ในระบบไม้กั้นรถยนต์ จากนั้นให้ monitor ดูว่าบัตรผ่านที่เราต้องการตรวจสอบมีสิทธิผ่านเข้าออกหรือไม่? หรือเป็นบัตรของใคร? 

เนื่องจากระบบไม้กั้นรถยนต์ใช้คลื่นความถี่ในการอ่านบัตร 2 คลื่นความถี่ด้วยกันคือ คลื่น rfid 125khz และคลื่นบลูทูธ 433khz ดังนั้นหากเราใช้บัตรที่มีคลื่นความถี่เดียวกันมาทาบที่เครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านบัตรจะแสดงสัญญาณว่าอ่านบัตรใบนั้นได้ส่วนจะอนุญาตให้ผ่านได้ไหมขึ้นอยู่กับสิทธิบัตรผ่านใบนั้นๆ ดังนั้นหากลูกค้าเจอปัญหาผู้ใช้งานแจ้งว่ามีบัตรผ่านแต่ไม่สามารถใช้งานได้ ก่อนตัดสินใจว่าระบบไม้กั้นเสียให้ตรวจสอบก่อนว่ามีผู้ใช้งานอื่นสามารถใช้บัตรผ่านเข้าออกได้หรือไม่? หากผู้ใช้งานรายอื่นสามารถใช้เข้าออกได้แสดงว่าระบบไม้กั้นรถยนต์ไม่มีปัญหา ปัญหาน่าจะเกิดจากบัตรผ่านใบนั้นๆ มากกว่า

การเรียนรู้ระบบการทำงานของไม้กั้นรถยนต์จะช่วยให้เราสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ง่ายและดียิ่งขึ้น
www.charoentech.com

ระบบสั่งงานชุดไม้กั้นรถยนต์ผ่านมือถือ (HIP IOT)

2020-01-19 20:28:43

ระบบการสั่งเปิดปิดชุดไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ด้วย app บนมือถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของนวัตกรรมการสั่งงานในระบบไม้กั้นรถยนต์ ซึ่งระบบนี้จะใช้รูปแบบการสั่งงานเปลี่ยนไปจากระบบเดิมที่เราคุยเคยกัน เช่น การสั่งเปิดไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ด้วยปุ่มกดและรีโมทไร้สาย (manual system) หรือการสั่งงานระบบไม้กั้นรถยนต์ด้วยการทาบบัตร (card system) หรือการสั่งเปิดรถยนต์ด้วยบัตรผ่านระยะไกลใช้สัญญาณบลูทูธ (easy pass หรือ bluetooth system) หรือสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนลายนิ้วมือติดสิทธิ admin ได้อย่างไร?

2020-01-18 20:58:04

เนื้อหาตามหัวข้อในบทความครั้งนี้หากวิเคราะห์กันแบบพื้นๆ ก็คงเป็นเพราะเราเข้าไปตั้ง admin หรือตั้งสิทธิผู้ดูแลระบบหรือสิทธิผู้จัดการในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจึงทำให้เครื่องสแกนดังกล่าวติดสิทธิ admin หรือติดสิทธิผู้ดูแลระบบ (กรณีที่ไม่ได้ตั้งสิทธิ admin หรือสิทธิผู้ดูแลระบบก็เสี่ยงต่อการเข้าไปแก้ไขข้อมูลในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจากบุคคลอื่นที่เราไม่อนุญาต) สิทธิ admin หรือสิทธิผู้ดูแลระบบจะช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใน

ปัญหาระบบรายงาน excel ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือผิดพลาด

2020-01-16 22:42:05

แอดมินพบว่ามีผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบ excel easy report เจอความผิดพลาดในระบบการให้รายงาน เช่น (1) พบบันทึกเวลาของพนักงานในวันที่ไม่มีการทำงาน เช่น วันอาทิตย์เป็นวันที่บริษัทหยุดแต่พบว่าในรายงาน excel มีบันทึกเวลาในวันดังกล่าวโผล่ขึ้นมา (2) พบว่ามีบันทึกเวลาของพนักงานที่ลาออกไปแล้วแสดงขึ้นมาในช่วงเวลาปัจจุบัน เช่น นายเอ ลาออกไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 แต่เมื่อโหลดรายงานบันทึกเวลาของ