• Hotline: 087-984-2273

วิธีตั้งชื่อภาษาไทยในเครื่องสแกนใบหน้า

แอดมินพบว่าผู้ใช้งานหลายท่านต้องการตั้งชื่อพนักงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าแต่ไม่ทราบว่าจะทำได้อย่างไร? ซึ่งผู้ใช้งานบางท่านไม่สามารถตั้งชื่อบนเครื่องสแกนได้ ผู้ใช้งานบางท่านต้องการใช้ชื่อภาษาไทย บางท่านต้องการใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ใช้งานมีความต้องการที่หลากหลายสำหรับเรื่องนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบความสามารถของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแอดมินขออธิบายรายละเอียดความสามารถและการใช้งานไว้ในบทความนี้

สเปคพื้นฐานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ารองรับการตั้งชื่อพนักงานได้ 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเพียงเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น cmi686 เพียงรุ่นเดียวที่รองรับการตั้งชื่อได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น สำหรับวิธีตั้งชื่อให้พนักงานเราสามารถทำได้ 2 แบบคือ
1. กดเมนูตั้งชื่อที่เครื่องสแกน วิธีนี้รองรับการตั้งชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้น (ทุกรุ่นทำได้)
2. ดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้งานออกมาตั้งชื่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามต้องการ แล้วอัพโหลดรายชื่อดังกล่าวเข้าเครื่องสแกน
สำหรับวิธีที่ 1. เป็นการกด key board ตัวอักษรหน้าเครื่องสแกนคงไม่มีความซับซ้อนอะไร แอดมินจึงขออธิบายเพิ่มเติมเฉพาะวิธีที่ 2. เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นดังนี้

เราจะต้องแบ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
1. เครื่องสแกนที่รุ่นใช้งานร่วมกับระบบแลน ทำงานผ่านโปรแกรมคำนวณเวลา เช่น cmi681s, cmi682s, cmi683s, cmi f65s, cmi f68s, cmi f66s, cmi817u, cmi812u, cmi810u เป็นต้น หากต้องการตั้งชื่อภาษาไทยในเครื่องสแกนกลุ่มนี้เราจะต้องโหลดข้อมูลพนักงานเข้าสู่โปรแกรมผ่านระบบแลนหรือผ่านสาย usb data link และตั้งชื่อพนักงานในโปรแกรมหลังจากนั้นจึงอัพโหลดข้อมูลรายชื่อพนักงานเข้าเครื่องสแกนอีกครั้ง สำหรับการอัพโหลดทำได้เฉพาะการเชื่อมต่อผ่านสายแลนหรือผ่านสาย usb data link เท่านั้น 

ขั้นตอนคือ : เก็บข้อมูลพนักงานเข้าเครื่องสแกน > ดาวน์โหลดข้อมูลพนักงานเข้าสู่โปรแกรมคำนวณเวลา > แก้ไขชื่อพนักงานในโปรแกรม > อัพโหลดข้อมูลรายชื่อเข้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า 

2. เครื่องสแกนรุ่นที่ใช้งานร่วมกับ excel หรือระบบ excel easy report เช่น cmi688, cmi689 เครื่องสแกนลายนิ้วมือกลุ่มนี้มีขั้นตอนการทำงานแบบเดียวกับข้อ 1 แต่จะต่างกันตรงที่เราใช้ usb flash drive ดาวน์โหลดข้อมูลผู้พนักงานออกมา เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์เราจะได้ไฟล์ excel ชื่อ info จากนั้นก็เปิด excel ขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อมูลพนักงานและนำกลับไปอัพโหลดเข้าเครื่องสแกน

ขั้นตอน : เก็บข้อมูลพนักงานเข้าเครื่องสแกน > ดาวน์โหลดข้อมูลพนักงานด้วย usb flash drive > แก้ไขชื่อพนักงานในไฟล์ excel ชื่อ info > นำกลับไปอัพโหลดเข้าเครื่องสแกน (เมนูที่ใช้ดาวน์โหลดคือ เมนู>ตาราง)

tips : สำหรับลูกค้าบางท่านที่ทำตามขั้นตอนตามที่แอดมินแจ้งไว้แล้วพบว่าเครื่องสแกนแสดงชื่อเป็นเครื่องหมายคำถาม ??????? บทความต่อไปเรามาเรียนรู้การตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหานี้กัน (แก้ไขการตั้งค่า location ในคอมพิวเตอร์)
www.charoentech.com

วิเคราะห์ปัญหาไม้กั้นรถยนต์ค้างตอนฝนตก

2020-05-26 19:53:03

เรื่องราวในบทความนี้เป็นประเด็นปัญหาที่แอดมินได้รับการสอบถามจากลูกค้าผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ ปัญหาคือระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ค้างไม่ยอมยกลงจะเป็นเฉพาะช่วงเวลาที่ฝนตกเท่านั้น? ตอนแดดออกหรืออากาศร้อนไม่มีปัญหาใดๆ เมื่อฝนตกจะต้องค้างทุกครั้งไปอาการค้างแต่ละหน้างานจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน บางหน้างานค้างแค่ช่วงเวลาฝนตกเมื่อฝนหยุดตกไม้กั้นรถยนต์ก็จะ

การตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2020-05-25 20:09:40

เรื่องราวในบทความครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงวิธีแก้ไขปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่อาจต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาเยอะหน่อย เนื่องจากผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าหลายหน่วยงานไม่สามารถติดต่อผู้จำหน่ายที่ขายหรือที่ติดตั้งให้ได้ อาจเป็นเพราะทำข้อมูลหายหรือมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของบริษัทลูกค้าเองหรือ

ส่งเคลมเครื่องสแกนลายนิ้วมือยังไงให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว

2020-05-24 19:00:34

ปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือเสียหรือเครื่องสแกนใบหน้าเสียประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานทุกคนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่แอดมินต้องบอกว่าเราหลีกหนีปัญหานี้ไม่พ้นอุปกรณ์ทุกชิ้นล้วนมีวันเสื่อมสภาพ เมื่อถึงอายุไขของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบของเครื่องสแกนก็จะแสดงอาการบางอย่างให้เรารับรู้ เช่น สแกนยาก สแกนไม่ติด เวลาเพี้ยน