• Hotline: 087-984-2273

หน่วงบันทึกเวลาในระบบเครื่องสแกนใบหน้า

เนื้อหาในบทความนี้แอดมินขออธิบายเรื่องหน่วงเวลาบันทึกหรือหน่วงบันทึกเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าซึ่งตามปกติแล้วจะถูกตั้งไว้ที่ 1 นาที (มาตรฐานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรุ่นจะถูกตั้งค่าเวลาหน่วงจากโรงงานไว้ที่ 1 นาที) หน่วงบันทึกเวลามีหน้าที่ควบคุมระบบบันทึกเวลาของเครื่องสแกนว่าการสแกนครั้งนั้นๆ ระบบจะบันทึกเวลาไว้หรือไม่? หากการสแกนอยู่ในกรอบของเวลาหน่วงระบบจะไม่บันทึกเวลาให้ (ป้องกันการบันทึกซ้ำ) แต่หากการสแกนอยู่นอกกรอบหน่วงเวลาระบบก็จะบันทึกเวลาการสแกนครั้งนั้นๆ ให้อัตโนมัติ ระบบหน่วงบันทึกช่วยให้การจัดการบันทึกเวลาในเครื่องสแกนทำได้ง่ายขึ้น


แอดมินอธิบายหลักการทำงานของหน่วงบันทึกเวลาเพิ่มเติมได้ดังนี้ เมื่อพนักงานสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าผ่านหลังจากที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ายอมรับการสแกนครั้งนั้นระบบจะสืบค้นบันทึกว่ารหัสพนักงานดังกล่าวมีการสแกนในช่วงเวลาหน่วงหรือไม่? หากครั้งก่อนหน้ามีการสแกนแล้วและการสแกนครั้งนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาหน่วงระบบจะไม่บันทึกซ้ำให้และจะส่งเสียบตอบรับว่า "เข้างานได้ค่ะ" แต่หากการสแกนครั้งก่อนหน้าไม่อยู่ในช่วงเวลาหน่วงบันทึกระบบจะส่งเสียงตอบรับว่า "บันทึกสำเร็จค่ะ" ดังเช่น เราตั้งเวลาหน่วงบันทึกไว้ที่ 1 นาที รูปแบบการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือ.. เมื่อสแกนนิ้วหรือสแกนหน้า > เครื่องสแกนเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน > การเปรียบเทียบข้อมูลผ่าน > ตรวจเช็คประวัติบันทึกในระบบว่าใน 1 นาทีมีการบันทึกไว้แล้วหรือยัง? > หากมีจะส่งเสียบตอบรับว่า "เข้างานได้ค่ะ" ระบบจะไม่บันทึกเวลาดังกล่าวให้, หากไม่มีจะส่งเสียบตอบรับว่า "บันทึกสำเร็จค่ะ" และบันทึกเวลาดังกล่าวเก็บไว้ในระบบ 
ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดจะใช้เวลาเพียงแค่ 1 วินาทีเท่านั้น ถือว่าเป็นระบบการประมวลผลที่เร็วมาก

สำหรับการตั้งค่าปรับระยะเวลาการตั้งค่าหน่วงบันทึกส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเมนูตั้งค่า>อุปกรณ์>การบันทึก>เมนูย่อยหน่วงบันทึหรือกฎการบันทึก ตำแหน่งของเมนูและชื่อเรียกเมนูอาจเปลี่ยนไปตามรุ่นของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่เราใช้งาน การตั้งค่าในแต่ละรุ่นอาจสอบถามได้จากผู้จำหน่าย

tips : cmi681s เครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับบันทึกเวลาทำงาน

สำหรับลูกค้าที่พบว่าเมื่อสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าผ่านแล้วเครื่องสแกนมักจะส่งเสียงแจ้งเตือนว่า บันทึกสำเข้างานได้ค่ะ คล้ายๆ เป็นเสียงตอบรับจาก 2 ช่วงการสแกนมาต่อกัน แอดมินอธิบายได้คือ เราวางนิ้วที่หัวอ่านลายนิ้วมือนานเกินไปจนเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าอ่านลายนิ้วมือได้ 2 ครั้ง เมื่อเครื่องสแกนอ่านลายนิ้วมือครั้งแรกจะส่งเสียงว่า บันทึกสำเร็จค่ะ และเมื่ออ่านครั้งที่ 2 ตามเวลาหน่วงมาตรฐาน 1 นาทีที่ถูกตั้งค่าไว้จะส่งเสียงว่า เข้างานได้ค่ะ ซึ่งหากเป็นการวางนิ้วนานเกิดไปและเครื่องอ่านนิ้วได้ 2 ครั้งในระยะเวลาติดกันเครื่องสแกนก็จะส่งเสียงแจ้งเตือนว่า บันทึกสำเข้างานได้ค่ะ นั้นเอง การแก้ไขทำได้ดังนี้
1. เข้าไปตั้งค่าหน่วงบันทึกเวลาปรับจาก 1 เป็น 0 เพื่อให้เครื่องสแกนไม่มีการตรวจสอบสแกนซ้ำ ทุกครั้งที่สแกนเครื่องสแกนจะบอกว่า บันทึกสำเร็จค่ะเท่านั้น
2. ให้พนักงานวางนิ้วแบบเร็วๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสแกนอ่านลายนิ้วมือ 2 รอบ
3. ทำความเข้าใจกับพนักงานเรื่องระบบเสียงตอบรับดังกล่าว

หมายเหตุ.. การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจระบบจะช่วยให้เราใช้งานเครื่องสแกนได้ง่ายขึ้น
www.charoentech.com

ระบบสั่งงานชุดไม้กั้นรถยนต์ผ่านมือถือ (HIP IOT)

2020-01-19 20:28:43

ระบบการสั่งเปิดปิดชุดไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ด้วย app บนมือถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของนวัตกรรมการสั่งงานในระบบไม้กั้นรถยนต์ ซึ่งระบบนี้จะใช้รูปแบบการสั่งงานเปลี่ยนไปจากระบบเดิมที่เราคุยเคยกัน เช่น การสั่งเปิดไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ด้วยปุ่มกดและรีโมทไร้สาย (manual system) หรือการสั่งงานระบบไม้กั้นรถยนต์ด้วยการทาบบัตร (card system) หรือการสั่งเปิดรถยนต์ด้วยบัตรผ่านระยะไกลใช้สัญญาณบลูทูธ (easy pass หรือ bluetooth system) หรือสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนลายนิ้วมือติดสิทธิ admin ได้อย่างไร?

2020-01-18 20:58:04

เนื้อหาตามหัวข้อในบทความครั้งนี้หากวิเคราะห์กันแบบพื้นๆ ก็คงเป็นเพราะเราเข้าไปตั้ง admin หรือตั้งสิทธิผู้ดูแลระบบหรือสิทธิผู้จัดการในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจึงทำให้เครื่องสแกนดังกล่าวติดสิทธิ admin หรือติดสิทธิผู้ดูแลระบบ (กรณีที่ไม่ได้ตั้งสิทธิ admin หรือสิทธิผู้ดูแลระบบก็เสี่ยงต่อการเข้าไปแก้ไขข้อมูลในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจากบุคคลอื่นที่เราไม่อนุญาต) สิทธิ admin หรือสิทธิผู้ดูแลระบบจะช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใน

ปัญหาระบบรายงาน excel ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือผิดพลาด

2020-01-16 22:42:05

แอดมินพบว่ามีผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบ excel easy report เจอความผิดพลาดในระบบการให้รายงาน เช่น (1) พบบันทึกเวลาของพนักงานในวันที่ไม่มีการทำงาน เช่น วันอาทิตย์เป็นวันที่บริษัทหยุดแต่พบว่าในรายงาน excel มีบันทึกเวลาในวันดังกล่าวโผล่ขึ้นมา (2) พบว่ามีบันทึกเวลาของพนักงานที่ลาออกไปแล้วแสดงขึ้นมาในช่วงเวลาปัจจุบัน เช่น นายเอ ลาออกไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 แต่เมื่อโหลดรายงานบันทึกเวลาของ