• Hotline: 087-984-2273

การทำงานระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับโปรแกรมเงินเดือน

เนื้อหาครั้งนี้เป็นคำถามที่แอดมินพบได้บ่อยครั้งสำหรับเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ากับโปรแกรมเงินเดือนซึ่งประเด็นนี้เป็นหนึ่งในความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้พนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าแล้วออกสลิปเงินเดือน สรุปข้อมูลให้ทั้งหมด ใครขาด ใครลา ใครมาสาย จะหักเงินหรือจะให้โอทีเพิ่มเรียกได้ว่าเพียงแค่พนักงานสแกนเข้าออกระบบก็จะสรุปข้อมูลออกมาให้เป็นตัวเลขได้เลย หากลูกค้ามีความต้องการเช่นนี้เราจะต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าทำงานร่วมกับโปรแกรมเงินเดือนจึงจะตอบโจทย์ได้

เรามาเริ่มต้นกันที่ความต้องการของระบบกันก่อน หากลูกค้าต้องการใช้เครื่องสแกนพร้อมให้คำนวณเงินเดือนเราจะต้องมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นที่รองรับการส่งข้อมูล text file ให้กับโปรแกรมเงินเดือนได้ (ตามรูปแบบที่โปรแกรมเงินเดือนต้องการ) และเราก็จะต้องมีโปรแกรมเงินเดือนที่มีโมดูล time attendance คำนวณเวลาทำงานพร้อมรับข้อมูล text file จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้.. หลักการทำงานคือ เริ่มต้นจากเก็บข้อมูลลายนิ้วมือหรือใบหน้าไว้ที่เครื่องสแกน ให้พนักงานสแกนเข้าออก จากนั้นก็ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังโปรแกรมเงินเดือนเพื่อให้โปรแกรมเงินเดือนคำนวณเวลาทำงานและสรุปตัวเลขเดือนเดือนให้ โดยมีรูปแบบการทำงานร่วมกันคือ

1. ใช้งานแบบ manual หรือแบบธรรมดา การใช้งานรูปแบบนี้เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมหรือสั่งจ้างเขียนฟังก์ชั่นเพิ่มในโปรแกรมเงินเดือน หลักการใช้งานคือเมื่อเราต้องการส่งข้อมูล text file ให้โปรแกรมเงินเดือนให้เข้าไปที่โปรแกรมของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าแล้วเข้าไปส่งออก text file โดยให้นำ text file ดังกล่าวไปวางไว้ที่ตรงกลาง (โฟลเดอร์ใดก็ได้) จากนั้นก็เปิดโปรแกรมเงินเดือนขึ้นมาเข้าไปที่ฟังก์ชั่นนำเข้าข้อมูลจากเครื่องสแกนและเลือก text file เข้าโปรแกรมเงินเดือน เมื่อโปรแกรมได้ text file ดังกล่าวแล้วก็จะคำนวณข้อมูลให้อัตโนมัติต่อไป

2. ใช้งานแบบกึ่ง auto คือ เรายังคงต้องเข้าไปดึงข้อมูลในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าและส่งออก text file แล้วนำ text file ดังกล่าวไปวางไว้ที่โฟลเดอร์ที่โปรแกรมเงินเดือนต้องการ (โฟลเดอร์กลาง) เมื่อถึงกำหนดเวลาโปรแกรมเงินเดือนก็จะเข้ามาหยิบ text file ดังกล่าวเข้าไปประมวลผลอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเป็นผู้นำเข้าข้อมูลเอง (การทำงานรูปแบบนี้ลูกค้าจะต้องสอบถามฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรมเงินเดือนก่อนเสมอเพราะโปรแกรมเงินเดือนแต่ละยี่ห้อมีความสามารถไม่เหมือนกัน)

3. ใช้งานแบบอัตโนมัติ การดำเนินการรูปแบบนี้ทำได้เฉพาะกรณีที่โปรแกรมเงินเดือนได้เขียน code การเชื่อมต่อของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไว้ในโปรแกรมเงินเดือนเท่านั้น ประมาณว่าผู้ผลิตโปรแกรมเงินเดือนเอา API หรือ SDK ของเครื่องสแกนไปเขียนเพิ่มไว้ในโปรแกรมเงินเดือนของตนเองทำให้โปรแกรมเงินเดือนสามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนได้โดยตรง เมื่อเชื่อมต่อเครื่องสแกนได้ระบบก็จะทำงานให้แบบอัตโนมัติ

tips : แนะนำโปรแกรมเงินเดือนที่นิยมใช้กันเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้แก่ Business Plus, PayDay, AccParoll เป็นต้น

บทความนี้อาจเป็นเนื้อหาแบบกว้างๆ เพื่อให้ลูกค้าพอเข้าใจระบบการนำเข้าส่งออกของ text file เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมเงินเดือน แต่หากต้องการส่งออกข้อมูลแบบ text file กันจริงๆ เราจะต้องปรับ format ของ text file ดังกล่าวให้ตรงตามความต้องการของโปรแกรมเงินเดือนด้วยจึงจะใช้งานร่วมกันได้
www.charoentech.com

ระบบแจ้งบันทึกเวลาทางไลน์ของเครื่องสแกนลายนิ้วมื

2020-04-04 18:26:15

สถานการณ์ช่วงนี้นอกจากลูกค้าจะต้องการเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าชนิดไม่ต้องสัมผัส สามารถสแกนได้ในระยะไกล (ไม่สัมผัสตัวเครื่องสแกน) ลูกค้ายังให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนบันทึกเวลาทางไลน์อีกด้วย โดยระบบแจ้งเตือนบันทึกผ่านไลน์เป็นระบบที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งรายเดือน รายปี หรือค่าขึ้นระบบ เพียงแค่ลูกค้าใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

โหมดการทำงานของเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นใหม่ on cloud

2020-04-03 19:17:45

ปัจจุบันเราสามารถใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้ 2 แบบคือ (1) แบบเครื่องสแกนออนไลน์ผ่าน host ddns (2) แบบเครื่องสแกนแบบออนไลน์ผ่าน cloud หากลูกค้าเลือกใช้เครื่องสแกนใบหน้ารุ่น cmi f75s, ci f76s, ci f77s ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้งานระบบออนไลน์ผ่าน host ddns หรือผ่าน cloud แต่หากลูกค้าเลือกใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกน

บัตรผ่าน 2 คลื่นความถี่ในระบบไม้กั้นรถยนต์

2020-04-02 20:14:13

ปัจจุบันแอดมินพบว่าระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ในตลาดมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและยังสามารถออกแบบระบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งหากเราค้นหาไม้กั้นรถยนต์ในตลาดเราก็จะพบกับไม้กั้นรถยนต์หลากรุ่นหลายยี่ห้อ หน้าตาสินค้าก็จะละม้ายคลายคลึงกันคุณสมบัติไม้กั้นก็ดูไม่แตกต่างกันนัก เพื่อให้ง่ายในการทำความเข้าใจแอดมินจึงสรุปได้ว่าเราควรแบ่งระบบไม้กั้นรถยนต์ออกเป็นแบบ 3 ระบบคือ (1) ระบบ manual