• Hotline: 087-984-2273

ความพร้อมด้านต่างๆ ที่ผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ควรทราบ

เรื่องราวของบทความในครั้งนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์กันอีกนิด ถามว่าหากเราต้องการใช้ชุดไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นแบบปุ่มกด+รีโมท หรือแบบทาบบัตร หรือแบบอัตโนมัติอ่านบัตรได้ระยะไกล หรือเรียกอีกอย่างว่าไม้กั้นระบบ easy pass.. เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอแยกการเตรียมความพร้อมออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันได้แก่ (1) ความพร้อมก่อนการใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ หัวข้อนี้เป็นเรื่องของความต้องการ (2) ความพร้อมในการติดตั้งและการส่งมอบ หัวข้อนี้เป็นเรื่องของการตรวจสอบ (3) ความพร้อมในการดูแลหลังการขาย หัวข้อนี้เป็นเรื่องของการดูแลบำรุงรักษา ซึ่งความพร้อมทั้ง 3 ส่วนจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งลูกค้าและผู้จำหน่าย อธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. ความพร้อมก่อนการเลือกใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ เรื่องความพร้อมในส่วนนี้แอดมินหมายถึงความพร้อมเรื่องสเปคหรือความต้องการของลูกค้าว่าต้องการระบบไม้กั้นรถยนต์แบบไหนกันแน่ จะเป็นแบบ manual สั่งงานด้วยปุ่มกดและรีโมท หรือต้องการเป็นระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกลกันแน่ ระบบการทำงานเป็นอย่างไร? ป้องกันการวนบัตร? กำหนดสิทธิการเข้าออก? กำหนดวันหมดอายุของบัตรผ่าน? จำนวนบัตรผ่านที่ต้องการ? หากเป็นระบบที่ใช้งานร่วมกับบัตรผ่านระยะการอ่านบัตรที่ต้องการ? ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถคัดกรองระบบไม้กั้นรถยนต์ที่ต้องการได้ หากข้อมูลไม่ชัดเจนอาจเกิดปัญหาได้ในอนาคต

2. ความพร้อมในระหว่างการติดตั้งและการส่งมอบงาน หลังจากที่ลูกค้าเลือกระบบไม้กั้นรถยนต์เลือกผู้จำหน่ายได้แล้วสิ่งต่อไปคือการเข้าติดตั้ง ดังนั้นหน้างานหรือจุดติดตั้งจะต้องมีความพร้อมตามที่ผู้จำหน่ายรายนั้นๆ ต้องการ เช่น มีไฟ 220v ให้นำมาใช้งานได้ เป็นต้น ส่วนในการส่งมอบก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญเพราะผู้จำหน่ายจะทดสอบระบบแนะนำการทำงานในส่วนต่างๆ ทั้งด้าน hardware และ software ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นการทำงานว่าลูกค้าเลือกระบบการทำงานแบบไหน? ลูกค้าจะต้องมีเจ้าหน้าที่และบุคคลที่ดำเนินการจัดการระบบหลังจากการส่งมอบแล้ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดการระบบต่อไปได้ และความสำคัญสูงสุดของขั้นตอนนี้คือการตรวจเช็คระบบเพื่อรับมอบงาน

3. ความพร้อมในการบำรุงรักษา แม้ว่าระบบไม้กั้นรถยนต์จะมีการรับประกันจากผู้จำหน่ายแต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของลูกค้าเองก็สามารถตรวจเช็คหรือแก้ไขปัญหาหรือแจ้งอาการให้แก่ผู้จำหน่ายได้ เพื่อให้ผู้จำหน่ายสามารถเตรียมอุปกรณ์เข้าจัดการปัญหาที่หน้างานได้อย่างตรงจุด หรือบางปัญหาที่ลูกค้าเจออาจเป็นเพียงการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีก็ได้ ประเด็นนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ลูกค้าจะต้องเตรียมพร้อมรับมือ

tips : แนะนำชุดไม้กั้นรถยนต์ระบบทาบบัตร cmb3066 card set

การเตรียมความพร้อมในระบบไม้กั้นรถยนต์ถือว่าสำคัญมากเนื่องจากระบบการทำงานมีรายละเอียดหลายส่วน บางอย่างเป็นหน้าที่ที่ลูกค้าอาจต้องดำเนินการเอง เช่น ชุดไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass กรณีที่บัตรใช้งานไม่ได้อาจเป็นเพราะถ่านในบัตรหมดลูกค้าจะต้องดำเนินการเปลี่ยนถ่านเอง หรือบางครั้งอาจเจอเหตุการณ์ลูกบ้านแจ้งว่าระบบอ่านบัตรไม่ได้แต่รถส่วนใหญ่ที่ผ่านกลับใช้งานได้ตามปกติ ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งอาจต้องอาศัยความพร้อมในการประชาสัมพันธ์เรื่องวิธีการใช้งานของระบบให้ผู้ใช้งานทราบ

สนใจข้อมูลอื่นๆ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่นี้ 089-106-2456
www.charoentech.com

ระบบแจ้งบันทึกเวลาทางไลน์ของเครื่องสแกนลายนิ้วมื

2020-04-04 18:26:15

สถานการณ์ช่วงนี้นอกจากลูกค้าจะต้องการเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าชนิดไม่ต้องสัมผัส สามารถสแกนได้ในระยะไกล (ไม่สัมผัสตัวเครื่องสแกน) ลูกค้ายังให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนบันทึกเวลาทางไลน์อีกด้วย โดยระบบแจ้งเตือนบันทึกผ่านไลน์เป็นระบบที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งรายเดือน รายปี หรือค่าขึ้นระบบ เพียงแค่ลูกค้าใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

โหมดการทำงานของเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นใหม่ on cloud

2020-04-03 19:17:45

ปัจจุบันเราสามารถใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้ 2 แบบคือ (1) แบบเครื่องสแกนออนไลน์ผ่าน host ddns (2) แบบเครื่องสแกนแบบออนไลน์ผ่าน cloud หากลูกค้าเลือกใช้เครื่องสแกนใบหน้ารุ่น cmi f75s, ci f76s, ci f77s ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้งานระบบออนไลน์ผ่าน host ddns หรือผ่าน cloud แต่หากลูกค้าเลือกใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกน

บัตรผ่าน 2 คลื่นความถี่ในระบบไม้กั้นรถยนต์

2020-04-02 20:14:13

ปัจจุบันแอดมินพบว่าระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ในตลาดมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและยังสามารถออกแบบระบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งหากเราค้นหาไม้กั้นรถยนต์ในตลาดเราก็จะพบกับไม้กั้นรถยนต์หลากรุ่นหลายยี่ห้อ หน้าตาสินค้าก็จะละม้ายคลายคลึงกันคุณสมบัติไม้กั้นก็ดูไม่แตกต่างกันนัก เพื่อให้ง่ายในการทำความเข้าใจแอดมินจึงสรุปได้ว่าเราควรแบ่งระบบไม้กั้นรถยนต์ออกเป็นแบบ 3 ระบบคือ (1) ระบบ manual